Ropa nadal opłacalna

oil-trains-first-respondersCeny ropy nadal spadają, a kraje OPEC nie zamierzają korygować wielkości produkcji. Produkcja ma być utrzymana, nawet jeśli cena baryłki spadnie do poziomu 40 dolarów.  
Producenci ze Stanów nie poddają się i twierdzą, że nie ulegną naciskom OPEC, by usuwać się z rynku. W tym momencie wydobycie ropy w Stanach jest największe od 30 lat. W przypadku producentów z Kanady i USA koszty wydobycia są wyższe niż w krajach OPEC. Północnoamerykańskie koncerny przygotowują się do sformułowania budżetów na przyszły rok i ceny paliw na pewno będą miały na nie wpływ. Western Energy Services Corp. z Calgary planuje w przyszłym roku wydać 64 miliony dolarów. W bieżącym roku do 30 września wydatki koncernu wyniosły 77,5 miliona.
Minister finansów Joe Olivier przyznał, że w związku ze spadkiem cen ropy, spadną dochody państwa. W ten sposób nadwyżka finansowa, którą wcześniej tak głośno chwalił się rząd, nie jest już taka pewna.
Rząd w listopadzie przewidywał nadwyżkę budżetową w wysokości 1,6 miliarda dolarów. Do tego odłożono 3 miliardy dolarów na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Część ekonomistów jest zdania, że Ottawa będzie musiała z owej rezerwy skorzystać. Jeśli w przyszłym roku ceny ropy utrzymają się na poziomie 70 dol. za baryłkę, Ottawa straci 2,5 miliarda dochodów. Bardziej ucierpią poszczególne prowincje, których budżety opierają się na ropie – straty wyniosą od 5 do 8 miliardów. W Albercie zyski mogą spaść o 7 miliardów.
Premier Stephen Harper przyłącza się do tego, co mówi minister Olivier, i twierdzi, że mimo wszystko przyszłoroczny budżet będzie zbilansowany. Rząd może mieć mniejszą swobodę finansową, jednak na pewno nie będziemy pod kreską.
W zeszłym tygodniu bank centralny przewidywał, że na skutek niskich cen ropy produkt krajowy brutto będzie w przyszłym roku niższy o jedną trzecią procent niż wcześniej prognozowano.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.