RAZ JESZCZE O OBYWATELSTWIE I O NOWOŚCI

Jakiś czas temu pisałam o regulacjach wymagań, jakie rząd wprowadził w sprawie wymagań związanych z przyznawaniem obywatelstwa. Najważniejsze z nich to powrót do granic wiekowych, przy których kandydaci na obywateli zwalniani są z egzaminu na obywatelstwo i znajomości języka angielskiego lub francuskiego. Ponownie obowiązują granice 18 do 54 lat. Czyli osoby ze statusem stałego rezydenta młodsze niż 18 lat i starsze niż 54 lata nie muszą zdawać tych egzaminów. Mamy też powrót do poprzednich reguł, jeśli chodzi o okres czasu, po którym można składać wniosek o przyznanie obywatelstwa – wróciliśmy do 3 z 5 lat. Należy więc przebywać w Kanadzie 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Do obywatelstwa jest liczony okres pobytu przed otrzymaniem statusu rezydenta w ilości ½ czasu spędzonego w Kanadzie. Wprowadzaną zmianę z wielkim zadowoleniem przyjęły osoby w średnim wieku ze słabą znajomością języka „kanadyjskiego”.
Przy wprowadzaniu w zeszłym roku tychże zmian minister imigracji obiecał, że na początku 2018 roku będą miały miejsce kolejne innowacje. Weszły one w życie 16. lutego i z pewnością ucieszyły rodziców dzieci w wieku poniżej 18 lat. Otóż bardzo poważnie, bo z 530 dolarów na 100 obniżono opłaty za rozpatrywanie aplikacji na obywatelstwo tych młodych ludzi. Ważną przy tym sprawą jest wprowadzenie tej decyzji z mocą obowiązującą wstecz, aż do 19.06.2017. Osoby które do tej daty nie miały ukończone 18 lat, a zapłaciły żądane 530 dolarów, teraz uzyskają zwrot 430 dolarów. Dlaczego data 19. czerwca? Bo wtedy zostało zatwierdzonych szereg innowacji, a wśród nich właśnie przypomniana powyżej.
Na obiecany przez Liberałów powrót do przypomnianych wyżej reguł wiekowych zmienionych pod koniec rządów Konserwatystów czekało wielu stałych rezydentów w wieku około 60 lat. W takich latach nauka obcego języka przeważnie przychodzi bardzo trudno. Wprowadzone zmiany przyjęli oni z wielkim zadowoleniem.
Szereg osób także ucieszyło uchylenie przepisu o konieczności życia w Kanadzie, w sensie ciągłego pozostawania tutaj (nie licząc kilkumiesięcznych „urlopów”) po uzyskaniu obywatelstwa. Po zmianach wprowadzonych za rządów konserwatywnych należało wykazać się taką intencją i oczywiście praktyką. Ten obowiązek był bardzo uciążliwy szczególnie dla ludzi, którzy ze względów zawodowych i służbowych musieli dłuższy czas mieszkać poza Kanadą.
Co jeszcze jest warte przypomnienia a propos obywatelstwa? Może ono być przyznane osobie małoletniej, jeśli spełnia ona ku temu warunki, mimo, że obywatelstwa nie posiadają jej rodzice. Wcześniej małolaty mogły otrzymać obywatelstwo uzyskując na to specjalne pozwoleniem ministra.
Oczywiście obywatelstwa nie mogą otrzymać osoby odbywające karę za przestępstwa kryminalne. Również ten czas odbywania zasądzonej kary nie liczy się im do okresu przebywania w Kanadzie, będący jednym z wymogów do otrzymania obywatelstwa. Przedstawione krótko powyżej zmiany obowiązuję już.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591

Tel. 905-290-0870

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.