Wojna o demokratyczną szkołę

Edukacja

Rozwijajcie się w marszu! W gadaniach robimy pauzę.
Ciszej tam, mówcy! Dzisiaj ma głos towarzysz Mauzer.
Dosyć już żyliśmy w glorii praw, które dał Adam i Ewa:
Zajeździmy kobyłę historii! − (...)
Zali wzrok orli zgaśnie? Czyż ulegniemy w walce?!
Ciaśniej ściśnijcie światu na gardle proletariatu palce!
Naprzód pierś podaj nagą, niech flaga na niebo zawiewa!
Kto tam znów rusza prawą?Lewa! Lewa! Lewa!
W. Majakowski, 1919,
tłum. Antoni Słonimski

Wolność wypowiedzi, wolność do zadawania pytań – zwłaszcza na forum publicznym - to podstawowe prawo demokracji. Kiedy komukolwiek zakłada się knebel, kiedy w imię jakiejkolwiek ideologii zabrania się debaty, mamy do czynienie z cenzurą i dyktaturą.  

Dotyczy to zwłaszcza edukacji. W systemie wartości demokratycznych, jakie zapisane są w kanadyjskiej konstytucji, szkoła jest powiernikiem rodziców. Program edukacyjny ma kształcić, ale nie indoktrynować zgodnie z jakąś wąską, radykalną agendą, która totalitarnymi metodami blokuje wolnośc wyboru i narusza prawa rodziców. Czytając informację dr. Teresy Pierre o politpoprawnym kagańcu, nałożonym doświadczonej nauczycielce przez grupę radnych, mimo woli przypomniały mi się rewolucyjne strofy Majakowskiego, jakimi raczono mnie w odległych latach komuny. Dlatego udostępniam Państwu te alarmujące komunikaty Dr. Teresy Pierre. To komunikaty z frontu walki o prawo rodziców do wychowywania dzieci. Autentycznej woj- ny o demokratyczną edukację.
WMW
***
„Podczas czytania tej książki myślałam, może Rick nie ma jeszcze uczuć seksualnych, ponieważ jest dzieckiem”.
Carolyn Burjoski
prezentacja dla Zarządu WRDSB

„Nauczycielka Waterloo Regional District School Board (WRDSB) została odcięta i odwołana w połowie swojej prezentacji dla powierników w poniedziałek 17 stycznia za wyrażenie zaniepokojenia wysoce zseksualizowanymi treściami znalezionymi w książkach dostępnych w bibliotekach szkół podstawowych.“

„Carolyn Burjoski, która uczy angielskiego od 20 lat, została ostrzeżona, a następnie przerwała swoją prezentację zaledwie cztery minuty po tym, jak zgłosiła obawy dotyczące wieku dwóch książek, które zawierają seksualne odniesienia do homoseksualizmu i transpłciowości.“ Burjoski zacytowała książkę Alexa Gino pod tytułem „Rick“, w której chłopiec jest zdezorientowany i myśli, że jest „aseksualny”, ponieważ nie myśli zbyt często o „nagich dziewczynach”, jak to robi jego przyjaciel.“


„Burjoski następnie odniosła się do „The Other Boy“ autorstwa M.G. Hennessey, w którym nastoletnia dziewczyna, która chce zostać chłopcem, zostaje ostrzeżona przez swojego lekarza, że blokery hormonów i testosteron, które są częścią leczenia, mogą spowodować jej bezpłodność. Postać gładko odpowiada: „Jest super”.“

„Książka sprawia, że bardzo poważne interwencje medyczne wydają się łatwym lekarstwem na stres emocjonalny” – zauważyła Burjoski, a także fakt, że nieodpowiedni wiek materiału zmusza dzieci do dorastania i zbyt szybkiego myślenia o seksie. W tym momencie Scott Piątkowski, przewodniczący Rady, wstrzymał prezentację Burjoskiego z powodu komentarzy, które rzekomo naruszały „Kodeks Praw Człowieka Ontario”. Piątkowski powiedział: „Kodeks Praw Człowieka Ontario zawiera tożsamość płciową jako podstawę dyskryminacji i obawiam się, że twoje komentarze to naruszają, więc kończę twoją prezentację”.“

„Następnie odbyła się 15-minutowa debata na temat tego, czy przewodniczący działał prawidłowo. Radny szkolny Mike Ramsey nazwał odwołanie się Piątkowskiego do Kodeksu Praw Człowieka Ontario „naciągnięciem” i powiedział, że przewodniczący był „niedoinformowany w tej sprawie”. Ramsey dodał również: „Delegatka (Burjoski) nie dokonała żadnych osobistych ataków… w rzeczywistości cytuje z książek, które są w naszych szkołach”. Decyzja Piątkowskiego przeszła głosami 5-4, a Burjoski nie pozwolono kontynuować. Piątkowski powiedział później w wiadomościach CTV, że komentarze Burjoski były transfobiczne i „kwestionowały prawo do istnienia” osób trans.“

„WRDSB usunęło nagranie spotkania z Internetu w związku z domniemanym naruszeniem praw autorskich, chociaż jest to regularne, publiczne posiedzenie wybranych urzędników. Nagranie wideo ze spotkania można obejrzeć tutaj

https://genderreport.ca/wrdsb-trustees-open-discussion-of-gender-urgently-needed/?fbclid=IwAR0hIJP3HA0MwrYFoPwTkOEPjTGPSTu-TTkTbTtPozcZs0tgPJwin1A-f3g

wraz z listem do WRDSB z Canadian Gender Report na temat tego, dlaczego otwarta dyskusja na temat materiałów związanych z płcią i seksualnością dostępnych w bibliotekach szkolnych jest tak pilnie potrzebna.“

„Burjoski otrzymała następnie „nakaz pozostania w domu” i została ostrzeżona, aby nie komunikowała się ze swoimi uczniami lub współpracownikami. Jej przedstawiciel związ- kowy poinformował Burjoski, że Board wyznaczył zewnętrznego śledczego, który zbada jej działania. Burjoski jest „oszołomiona” tym, co się wydarzyło, a także uwagami Piątkowskiego. „Musimy rozmawiać o skrzyżowaniu biologii i płci” — zauważa. „Nie prowadzimy tych rozmów. Przesłanie jest jasne: sprzeciw nie jest dozwolony”.

„Spotkanie WRDSB 17 stycznia było kolejnym doskonałym przykładem tego, jak ideologia, które ogarnęła nasze instytucje, unie- możliwia komukolwiek wyrażanie opinii sprzecznych z przyjętą narracją ideologiczną dotyczącą kwestii płci i seksualności, a nawet kwestionowanie tej narracji.“

„Proste zadawanie pytań o stosowność materiału do wieku, tak jak próbowała to zrobić Carolyn Burjoski, jest podstawą do uciszenia, zwolnienia i prowadzenia dochodzenia. [podkreślenie - wmw] Jeśli WRDSB uważa, że istnieje powód, aby ukryć tego rodzaju dyskusję przed publiczną kontrolą, to naprawdę jest coś głęboko nie tak i należy te sytuację natychmiast naprawić. (...)“

Dr. Teresa Pierre,
President. PAFE

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: