Przyjęcie Noworoczne KPK

     W sobotę 10 stycznia 2015 w domu Koła 20 SPK w Toronto odbyło się przyjęcie noworoczne wydane przez Kongres Polonii Kanadyjskiej z prezes Teresą Berezowską. Uczestniczyło ponad sto osób, w tym przedstawiciele Kościoła, politycy, organizacje polonijne i media. Byli też goście z innych grup etnicznych. Tym uroczystym wydarzeniem Kongres dziękuje wszystkim, którzy poświęcają swój czas dla dobra ogółu.
Uroczystość prowadzili członkowie zespołu „Chórek”. Rozpoczęli od przedstawienia głównego wątku wieczoru, tj. roli Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w świetle przypadającej w 2017 r. rocznicy 150 lat Konfederacji Kanady. Na przestrzeni minionych lat, nasi przodkowie mieli duży wkład w rozwój Kanady. Wiele wybitnych postaci o polskich korzeniach zapisało się w historii tego kraju. Kazimierz Gzowski, związany z konstrukcją systemu kolejowego, Aleksander Kierzkowski, polityk i inni, którzy swoją pracą budowali Kanadę.

kpk-6KPK-1kpk-5kpk-4kpk-3kpk-2
Z ostatniego okresu, duże znaczenie mają dwa wydarzenia. W grudniu „Abstract Studio” z Toronto, prowadzone przez architektów polskiego pochodzenia, zwyciężyło w konkursie na projekt budowy Miejsca Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie. Film, prezentujący projekt, wyświetlony był podczas posiłku. Obecny na przyjęciu jeden z architektów, Wojtek Gorczyński, wraz z Ludwikiem Klimkowskim, przewodniczącym komitetu Tribute To Liberty (TTL), byli dostępni dla zainteresowanych. Również w grudniu została przyjęta prywatna ustawa posła federalnego Władysława Lizonia o ustanowieniu 2 kwietnia Dniem Jana Pawła II w Kanadzie.
Nastąpiła chwila łamania się opłatkiem. Gościom innych narodowości wyjaśniono znaczenie tej najstarszej polskiej tradycji. Opłatki zostały rozdane przez młodzież zespołu „Chórek”. Poświęcił je i odmówił modlitwę o. Janusz Błażejak OMI.
W dalszej części programu, po posiłku, zostali przedstawieni goście honorowi: Stella Ambler MP Mississauga South, Władysław Lizoń MP Mississauga East Cooksville, Ted Opitz MP Etobicoke Centre, Bernard Trottier MP Etobicoke Lakeshore, Bob Dechert MP Mississauga Erindale, Grzegorz Morawski konsul generalny RP, Yvan Baker MPP Etobicoke Centre.
Prezesi Okręgów KPK: Juliusz Kirejczyk, Toronto; Stan Warda, Hamilton; Zofia Soja, Niagara; Urszula Walkowska, Cambridge-Waterloo; Jerzy Barycki, Windsor; Henry Łopiński, reprezentant Mississaugi.
Organizacje: Teresa Szramek, reprezentantka ZPwK; Halina Sandig, Związek Harcerstwa Polskiego pgk; Hieronim Teresiński, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie; Ilona Malinowska, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie; Henry Sokołowski, reprezentant Stowarzyszenia Polskich Kombatantów; Katarzyna Grandwilewska, Federacja Polek w Kanadzie, Halina Drożdżal, Koło Pań „Nadzieja”, Łucja Stec Fundusz Dziedzictwa Polek; Kazimierz Chrapka Fundacja im. W. Reymonta, Joanna Lustańska, Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy; Józef Aleksandrowicz, Związek Narodowy Polski- Gmina 1, Stefan Podsiadło, Organizacja Weteranów II Korpusu 8 Armii, Jan Gasztold, reprezentant Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa”; Zofia Śliwińska, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło 20.
Inne grupy etniczne: Joanna Kuras, Lithuanian Canadian Congress, Andris Kesteris, Latvian National Federation in Canada  i Maksym Stolyarevskyy, Ukrainian Canadian Congress Toronto Branch.
Życzenia złożyli: Władysław Lizoń MP, Ted Opitz MP, Stella Ambler MP, Bernard Trottier MP. Wystąpił również Yvan Baker MPP. Odczytane zostały listy z życzeniami z biura Justina Trudeau, przywódcy Partii Liberalnej.
Głównymi mówcami wieczoru byli dr Gabriela Pawlus Kasprzak i dr Michał Kasprzak. Zostały przedstawione ich krótkie biografie. Oboje są historykami, wykładowcami na universytetach, Gabriela na UofT, Michał na Ryerson University. Wygłosili razem około połgodzinny wykład p.t. „Poles in Canada: A history in the Making”. Dostali oklaski od słuchaczy, podziękowanie od prezes Teresy Berezowskiej i upominek.
Kontynuując spotkanie, prezes Teresa Berezowska przedstawiła obecnych tego wieczoru członków nowo wybranej Rady Dyrektorów KPK, byli to: Jan Cytowski; Ludwik Klimkowski, Teresa Szramek, Grzegorz Dorożyński, Krystyna Reitmeier, Krystyna Sroczyńska, Iwona Bogorya Buczkowski, Bartłomiej Habrowski, Natalia Kusendowa i kapelan o. Janusz Błażejak.
Przyjęcie zorganizowała Irena Kremblewska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, wraz z komitetem. Smaczny posiłek przygotowała pani Teresa Szarek. Dużą pomoc okazał zarządca domu pan Wiesław Osiński. Wszystkim podziękowano. Szczególne podziękowanie zostało skierowane do przedstawicieli innych grup etnicznych.
Padło jeszcze kilka słów na podsumowanie roku 2014: W Ontario zadeklarowano 2 kwiecień Dniem Jana Pawła II. Jan Paweł II i Jan XXIII zostali świętymi. Polskę odwiedzili, gubernator generalny David Johnson, premier Stephen Harper, min. Spraw Zagranicznych John Baird i odnieśli pozytywne wrażenia. Bonnie Crombie,  kandydatka polskiego pochodzenia, została merem Mississaugi. Mamy co najmniej dwóch MPP: Helenę Jatczyk i Petera Milczyna. Po wielu latach usilnych starań, projekt TTL został zatwierdzony i firma z architektami polskiego pochodzenia zwyciężyła w finale. 2 kwiecień został Dniem Jana Pawła II w Kanadzie. Miały miejsce ważne wydarzenia, uroczystości i jubileusze.
Jest też zawsze dużo potrzeb. Potrzebne są środki finansowe i ludzie chętni do pracy. Pieniądze potrzebne są na międzynarodową wymianę studentów, projekt TTL, wystawę 2017, odbudowę polskiego historycznego kościoła St. Mary’s, który spłonął w Whitney Pier w Nowej Szkocji i wiele innych.
Był moment uhonorowania pana Jana Gasztolda z żoną za donację 5 tys. dolarów na fundusz TTL oraz pana Stefana Podsiadło z podziękowaniem za poparcie finansowe tego projektu.
Już dziś zaznaczmy w kalendarzach datę 17 października 2015 na „fundraiser” KPK.
Na scenę weszli kolędnicy, znakomiy zespół młodzieżowy „Chórek”, zwycięzca Festiwalu Piosenki Religijnej w Mississaudze. Wystąpili z koncertem kilku najpiękniejszych kolęd. „Chórek” można usłyszeć co drugą niedzielę wieczorem w kościele św. Maksymiliana Kolbe.
Krystyna Sroczyńska – rzecznik prasowy KPK
Fot. Greg Dorożynski – media i internet KPK

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.