PROGRAMY IMIGRACYJNE SĄ DLA WSZYSTKICH

Dosyć często spotykam się z opinią, że jakiś program imigracyjny jest skonstruowany jeśli nie pod konkretną narodowość, to z pewnością pod któryś z regionów świata. Na takie przeświadczenie ma chyba wpływ, szczególnie ostatnio, otwarcie Kanady na przyjmowanie uchodźców z Bliskiego Wschodu. Także kilka akcji humanitarnych, takich na dużą skalę, a więc przyjęcie pod kanadyjskie niebo ludzi z rejonów dotkniętych wielkimi klęskami żywiołowymi. I być może efekty tych wielkoskalowych działań zaciemniają rezultaty prowadzonej konsekwentnie polityki imigracyjnej opartej o konkretne programy imigracyjne.
Należy pamiętać, aby do starań o stały pobyt podejść mądrze, z wykorzystaniem odpowiednich możliwości, a także z dołożeniem choćby minimum własnego wysiłku skoncentrowanego na właściwych sprawach. Małe szanse (a często żadnych) mają ludzie pozostający na bakier z prawem kanadyjskim. I im bardziej, tym mniejsze. Te lżejsze mogą ulec przedawnieniu i można (a nawet trzeba) drogą oficjalną „wymazać“ je z kartoteki.
Najważniejszą sprawą jest zawsze wybór właściwej drogi i bardzo prawidłowe nią przejście. A ponieważ faktycznie każdy może starać się o stały pobyt, więc w tych staraniach trzeba umieć „bez wody“ pokazać swoje wartości, bazujące na doświadczeniach zawodowych, wykształceniu, znajomości angielskiego (francuskiego) itd. Wiem, że polscy fachowcy są jednymi z najlepszych w całym świecie. Niestety ta świadomość nie wystarczy do zakwalifikowania się na stały pobyt. To trzeba udokumentować.
Kolejny program, który polecam naszym rodakom ciągle słabo przez nich wykorzystywany system Express Entry (EE). Przypomnę, że jest to system punktowej oceny kwalifikacji na główne programy imigracyjne w kategorii ekonomicznej. Wprowadzono go w 2015 roku. Wówczas zaproszenie do złożenia aplikacji (Invitation to Apply) otrzymało 31.063 kandydatów. Rok później 33.782. W 2017 aż 86.023. To są naprawdę duże liczby, a więc warto zainteresować się tą drogą do stałego pobytu.
Oczywiście należy wykazać się uzyskaniem odpowiedniej ilości punktów przyznawanych za określone dane z charakterystyki kandydata. Kwota punktowa potrzebna do kwalifikacji nie jest wartością stałą. Około 2.800 kandydatów zakwalifikowało się w każdej z ostatnich selekcji przy ilościach 452, 446 i 444 punkty. W zeszłym roku o tej samej porze zakwalifikowano po ponad 3.000 kandydatów w każdej selekcji, a kwoty punktowe były 468, 459, 452. Czy mamy tendencję do obniżania tej poprzeczki? Prawdopodobnie.
Sporą ilość punktów uzyskuje się za znajomość języka „kanadyjskiego”. Radzę, aby każdy, kto myśli poważnie o stałym pobycie podszedł do testu językowego IELTS lub CELPIP. Jest to warunek, aby móc otworzyć swój profil na EE. Koniecznie należy skonsultować się jak najlepiej tego otwarcia dokonać, ponieważ informacje, które się podaje w profilu trzeba następnie dobrze udokumentować. A szczególnie istotna rada, to naprawdę należy zacząć uczyć się angielskiego i to tak na serio.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.