Premier Trudeau w Polsce i na Ukrainie

Kanadyjski premier przyjechał do Polski w związku ze szczytem NATO, który w ubiegły piątek i sobotę odbywał się w Warszawie.
Przed rozpoczęciem części oficjalnej Trudeu zabrał syna do Centrum Nauki Kopernik.  Po szczycie NATO został w Polsce nieco dłużej. W niedzielę zwiedził Muzeum Auschwitz.
trudeau-auschwitz-20160710Przed południem polityk wszedł na teren byłego niemieckiego obozu przez bramę główną z napisem „Arbeit macht frei”. Trudeau towarzyszył m.in. były więzień Nate Leipciger. Polityk oglądał muzealną ekspozycję w byłym obozie Auschwitz I. Zobaczył m.in. blok 4, w którym ukazane są przyczyny osadzenia w obozie więźniów różnych narodowości, a także deportacje oraz zagładę Żydów.
Wśród eksponatów są tam m.in. włosy ofiar i puszki po gazie Cyklon B, którego Niemcy używali do mordowania ludzi. W bloku 5 premier Kanady obejrzał rzeczy zagrabione zamordowanym Żydom, deportowanym z państw okupowanych przez III Rzeszę i krajów satelickich. To m.in. dziecięce ubranka, okulary, naczynia kuchenne, walizki z nazwiskami i szaty modlitewne. Trudeau zwiedził także Auschwitz II-Birkenau, gdzie Niemcy dopuścili się masowych mordów na Żydach.
Catherine Porter relacjonując na łamach Toronto Star wizytę premiera Trudeau w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz, nie omieszkała uczynić kilka anty-polskich uwag m.in., że w latach 30, jedynie nieliczni Żydzi mogli studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z powodu systemu kwotowego (podczas gdy w rzeczywistości Żydzi w latach 30. Stanowili25,8 poc. Wszystkich studentów UJ przy 10-procentowej reprezentacji wśród ludności kraju, a na Wydziale Prawa było ich ponad 40 proc. Z czego wiele kobiet. Co ciekawe w tamtych czasach był to o wiele większy udział kobiet niż na uniwersytetach w Kanadzie).
Ponadto w relacji zupełnie pominięto fakt polskich ofiar Auschwitz – drugiej co do liczebności grupy więźniów obozu. Premier Trudeau, podobnie, jak wcześniej premier Harper, nie zaprosił do udziału w swej delegacji Polaków z Kanady, byłych więźniów Auschwitz.
Porter zarzuca tymczasem obecnemu polskiemu rządowi, „zamykanie drzwi dla uchodźców” przy jednoczesnym „tolerowanie przemarszów otwarcie rasistowskich i antysemickich grup na ulicach europejskich miast”.
Z Polski Trudeau odleciał na Ukrainę, gdzie w poniedziałek podpisano umowę o wolnym handlu między Kanadą a Ukrainą – wynegocjowaną jeszcze przez poprzedni rząd premiera Harpera. Umowa ta powinna przyczynić się do modernizacji i westernizacji ukraińskiej gospodarki.
W kwestii wypełniania porozumień mińskich Rosja nie jest jak na razie „pewnym partnerem” – powiedział kanadyjski premier Justin Trudeau w poniedziałek, na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką w Kijowie.
Podczas dwudniowej wizyty w Kijowie kanadyjski premier ogłosił też, że Kanada przeznaczy 13 mln dolarów na pomoc humani- tarną dla Ukrainy. Zapowiedział, że zwiększona zostanie liczba Kanadyjczyków, którzy z ramienia OBWE obserwują konflikt w Donbasie, na wschodzie Ukrainy.
„Jasne jest, że Ukraina poczyniła niezwykle ważne i trudne kroki w parlamencie oraz swoich instytucjach, żeby wypełnić swoje zobowiązania” przewidziane w podpisanym w Mińsku rozejmie – oświadczył Trudeau. „Jasne jest też, że w kwestiach bezpieczeństwa związanych z wdrażaniem porozumień mińskich Rosja nie jest jak na razie pewnym partnerem” – dodał.
Z kolei Poroszenko ocenił, że „Ukraina wypełniła 95 proc. swoich zobowiązań politycznych (przewidzianych przez podpisany w Mińsku rozejm) i 100 proc. tych związanych z kwestiami bezpieczeństwa”.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.