Pożegnaliśmy Wilka Markiewicza

wilekPożegnaliśmy Wilka Markiewicza

– myśliciela, artystę malarza, pisarza, pioniera prywatnych mediów polonijnych, który zmarł 16 listopada w wieku 84 lat, w wyniku komplikacji pooperacyjnych. Pogrzeb odbył się w niedzielę 23 listopada na cmentarzu w North York.
Wilek Markiewicz urodził się w Krakowie w 1930 roku. Na Uniwersytecie w Genewie skończył studia biologiczne i przez pewien okres pracował w podparyskim instytucie zootechnicznym. W 1963 roku w Paryżu Markiewicz stawia pierwsze kroki jako malarz artysta.
W 1970 roku wydał w Hiszpanii nowelę sci-fi „Canibales del Alma“ (Kanibale duszy). Przez wiele lat William Markiewicz był dziennikarzem i redaktorem anglojęzycznej kolumny etnicznej w „The Toronto Sun“ (1971-1985). Równolegle założył i redagował „Kurier Polsko-Kanadyjski“ (1972-1988), pierwszą prywatną polonijną gazetę w Kanadzie.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.