KONSULTANT IMIGRACYJNY RÓWNY AWOKATOWI

Porady Imigracyjne

Wiosną 2004 roku został oficjalnie ustanowiony zawód profesjonalnego konsultanta imigracyjnego. Ta decyzja była podyktowana kilkoma ważnymi sprawami. Przede wszystkim miała wyeliminować dosyć sporą liczbę funkcjonujących wówczas różnych doradców, których wiedza w zakresie prawa imigracyjnego ograniczała się do własnych doświadczeń sprzed lat oraz z informacji pozyskiwanych od innych imigrantów, a dotyczących ich starań. Miała to być z jednej strony ochrona przed – mówiąc kolokwialnie – naciągaczami wykorzystującymi proimigracyjną politykę Kanady, a z drugiej, co jest niezmiernie ważne, odciążenie adwokatów od spraw dotyczących imigracji. Chcąc uzyskać uprawnienia profesjonalnego konsultanta imigracyjnego trzeba było wykazać się posiadaniem kanadyjskiego wykształcenia przynajmniej na poziomie średniej szkoły, znajomością języka, co należało potwierdzić zdanym na odpo- wiednim poziomie egzaminem językowym i ukończeniem specjalnego college. Następnie każdego roku trzeba było uczestniczyć w odpowiednich kursach i szkoleniach z zakresu prawa imigracyjnego. To wszystko, plus codzienna praktyka wyłącznie w zakresie prawa imigracyjnego powodowały, że wielu konsultantów stawało się wysokiej klasy specjalistami w tej dziedzinie. Niejednokrotnie lepszymi od adwokatów, szczególnie specjalizujących się w innym prawie, jak np. karnym, korporacyjnym itp.
Używam czasu przeszłego, co wcale nie oznacza, że te zasady i wymagania przestały obowiązywać. Jest wręcz odwrotnie - one wzrosły, bo 23.11.2021 rząd Kanady wzmocnił przepisy dotyczące konsultantów imigracyjnych. Minister Sean Fraser, (Minister ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa) otworzył Kolegium Konsultantów ds. Imigracji i Obywatelstwa. Kolegium będzie oficjalnym regulatorem dla konsultantów imigracyjnych w całym kraju. I mamy powiedziane, w zasadzie powtórzone jednoznacznie, że wszyscy konsultanci otrzymujący honorarium od swych klientów muszą posiadać licencję odpowiedniego college'u na pracę w zakresie związanym z imigracją, uchodźcami i obywatelstwem Kanady, czyli w tym obszarze w jakim pracuje ministerstwo.
Zaznaczono, że powołane Kolegium będzie regulować działalność konsultantów ds. imigracji i obywatelstwa zgodnie z ustawą o kolegium doradców ds. imigracji i obywatelstwa. Posiada ono nowe, istotne uprawnienia i narzędzia do badania nadużyć zawodowych  konsultantów. Kolegium będzie również chronić społeczeństwo przed nielicencjonowanymi konsultantami.
Podniesiono także wymagania konieczne do spełnienia w celu uzyskania licencji konsultanta imigracyjnego. Już nie wystarczy ukończenie szkoły średniej, lecz na rozpoczęcie startu w tym zawodzie potrzebne będzie posiadanie tytułu licencjata. Do wymagania dotyczącego ciągłego doskonalenia zawodowego dojdzie też roczna ocena prowadzonej praktyki, a więc i doświadczeń danego profesjonalisty.
Ministerstwo imigracji jest przekonane, że wprowadzenie tych zmian pomoże w zwalczaniu oszustw w kanadyjskim systemie imigracyjnym, których skala jest faktycznie duża. Wciąż bowiem poradnictwem imigracyjnym zajmują się przeróżni samozwańczy specjaliści od tego prawa. Miejmy nadzieję, że przynajmniej w tym obszarze nastąpią istotne zabezpieczenia. Jednak bądźmy świadomi, że zaintere- sowane osoby również muszą wykazać się rozsądkiem i czujnością, by nie ulec różnym trickom stosowanym przez naciągaczy, albo osoby brak swego profesjonalizmu i doświadczeń ubarwiających obietnicami różnych ułatwień.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: