NIE WYSTARCZY UMIEĆ KORZYSTAĆ Z SYSTEMU ON LINE

Irena Bartoszewicz, Esteem

Chociaż dzisiaj trudno sobie wyobrazić życie bez Internetu, to jednak pełne uzależnienie się od systemu on line jest dużym błędem, gdyż może przynieść trudne, a nawet niemożliwe do naprawienia skutki. Mało tego – obecnie wystarczą nam smartfony, które stały się powszechnie używanymi narzędziami pracy. I czymś normalnym jest przesyłka informacji drogą internetową, a nie klasyczną, poprzez pocztę. To wszystko upraszcza nam życie, ale bywa, że przynosi duże problemy. Komenda „wyślij” (send) to przecież nie tylko szybkie, łatwe przesłanie informacji, ale także przyjęcie i zapamiętanie jej przez komputer odbiorcy.
    Wiele urzędów, w tym także imigracyjny, korzysta z systemu on line, niejednokrotnie całkowicie eliminując wcześniejszą drogę komunikacji z interesantami. Na ogół z pewnością ułatwia to pracę urzędników, ale niestety często sprawia dużo problemów klientom. Wielokrotnie z powodu błahych spraw, jakichś drobnych błędów, które wyłapuje komputer danego urzędu, następuje odrzucenie odebranej aplikacji. W dodatku nawet bez dokładnego wyjaśnienia jakiegoś uchybienia. Przy niektórych sprawach wnioskodawca otrzymuje zwrot podania z krótką notą, np. „niekompletne”. To zdarza się dość często. Mieliśmy nawet przypadek, że osobie samodzielnie składającej dokumenty w urzędzie imigracyjnym aż 12 razy odsyłano aplikację (notabene taka praktyka jest wielką rzadkością), każdorazowo wyłapując nowy błąd.
    W tym miejscu chcę zwrócić uwagę, że wnioskodawcy składający aplikację niejednokrotnie po prostu nie przywiązują wagi do np. braku jakiegoś dokumentu lub zdjęcia, albo do złego formatu, ewentualnie jakości tej fotografii, braku tłumaczeń itp. Może przez zapomnienie, może przez niewiedzę, a może przez zwykłe zlekceważenie, czy założenie, że jest to drobiazg, na który urząd nie zwróci uwagi.
    Kilkakrotnie w swoich artykułach zachęcałam do korzystania z systemu Express Entry, jako jednej z bardzo dobrych dróg do stałej rezydencji. Jest to system uznany za bardzo korzystny dla przyciągania dobrej siły roboczej z zagranicy, więc ma on wciąż swoiste zielone światło. Wybór tej drogi wymaga jednak dobrego przygotowania i postępowania. Tym bardziej, że po pierwsze mamy w nim dwa etapy kwalifikacyjne, a po drugie, chociaż kolejne losowania są dość częste, to jednak zmieniają się przy nich wymagania punktowe. No a odpadnięcie „z gry” może być (i często jest) właśnie z powodu „niewinnych” błędów, wzmiankowanych powyżej. Może to być bardzo bolesne szczególnie wtedy, gdy w zasadzie bywa jedynym sposobem na stałą rezydencję. Znamy takie sytuacje. W tym również spowodowane właśnie „prostymi” błędami, których niestety nie można naprawić na bieżącą, nie czekając na kolejne losowanie. Przychodzi odmowa i szansa na ponowne otwarcie aplikacji jest bardzo mała. A częstokroć błąd bywa natury technicznej, jak np. brak dołączenia jakiegoś dokumentu. No a w takim przypadku pewności na pozytywne rozstrzygnięcie jednak nie ma, więc na pewno lepiej jest zawsze od początku bardzo solidnie podejść do starań.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: