ONTARIO PRZYJMUJE NAJWIĘCEJ IMIGRANTÓW

Esteem, Irena Bartoszewicz

Od wielu lat prowincja Ontario przyjmuje najwięcej imigrantów chcących osiedlić się w Kanadzie. Jest to związane głównie z dobrze roz- wijającą się gospodarką, a więc też zapotrzebowaniem na dużą liczbę rąk do pracy, ale także z mocnymi grupami etnicznymi tworzącymi ontaryjską społeczność. Taka sytuacja z pewnością będzie się wciąż utrzymywać, o tym doskonale zdaje sobie sprawę rząd prowincyjny. Dlatego minister imigracji Ontario, Monte McNaughton, chce, aby prowincja przyciągała kolejnych imigrantów, przy tym aż dwa razy więcej za pośrednictwem Provincial Nominee Program (PNP) i miała większe możliwości decyzyjne w zakresie imigracji ekonomicznej.
    Minister McNaughton powiedział, że chociaż szacuje się, że w tym roku do Ontario przyjedzie aż 211 000 imigrantów, to prowincja może pozyskać tylko 9750 z nich w ramach OINP na pobyt stały w Kanadzie. Zwraca przy tym uwagę, że zapotrzebowanie jest znacznie większe, gdyż pozostaje nieobsadzonych aż około 378.000 miejsc pracy. Wykazuje także, że dla porównania prowincja Quebec przyjmie tą drogą aż około 50.000 obcokrajowców uzyskujących stały pobyt. I oczywiście oczekuje, że rząd federalny zacznie dobrą współpracę nad wyraźnym zmniejszeniem niedoborów siły roboczej w Ontario.
    Należy pamiętać, że polityka imigracyjna Kanady jest pod wspólną jurysdykcją z rządów: federalnego, prowincyjnego i terytorialnego. I rząd federalny ma ostatnie słowo w kwestii, kto może osiedlić się w tym kraju. Jednakże prowincje i terytoria mogą tworzyć kryteria selekcji dla własnych programów imigracyjnych, co jest gwarantowane Umową Imigracyjną Kanada-Ontario. Ponieważ obecna Umowa wygasa, więc rząd Ontario ma możliwość negocjowania z rządem federalnym propozycję zmian w stosunkach imigracyjnych. Minister McNaughton poinformował, że już rozpoczęły się w tej sprawie rozmowy z federalnym ministrem imigracji Seanem Fraserem, z którym kontaktuje się co tydzień, a nawet częściej.
    Jakie wnioski do rządu federalnego składa minister McNaughton? Są to dwa główne, związane właśnie z zapotrzebowaniem ontaryjskiej gospodarki na dużą liczbę pracowników zagranicznych. Według ministra są to dwie kluczowe propozycje, a mianowicie: podwojenie alokacji PNP w Ontario do 18 000 oraz zwiększenie autonomii w zakresie imigracji ekonomicznej.
    Minister McNaughton chce koniecznie zwiększyć liczbę imigrantów zarobkowych, dzięki czemu uzupełnione byłyby braki siły roboczej w tym celu Ontario podjęło już kroki w kierunku poprawy uznawania poświadczeń dla pracowników-imigrantów, takie jak wyeliminowanie potrzeby posiadania kanadyjskiego doświadczenia w celu uzyskania licencji w wielu regulowanych zawodach. Minister uważa przy tym, że w tym zakresie należy zrobić znacznie więcej. No i oczywiście zapowiada działania w tym zakresie.
    Bardzo często w swoich artykułach oraz audycjach radiowych podkreślam wielką atrakcyjność Kanady dla życia jej mieszkańców, a w szczególności posiadających obywatelstwo lub przynajmniej status stałego rezydenta. Dziś chcę zachęcić, aby osoby zainteresowane imigracją zwróciły uwagę na Ontario, jako prowincję szczególnie budzącą zainteresowanie imigrantów, a w której to Polacy zadomowiają się bez problemu.  
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: