CZY FAKTYCZNIE BĘDZIE PRZYSPIESZENIE?

Irena Bartoszewicz - Esteem

Na tytułowe pytanie chyba najwłaściwszą odpowiedzią jest: Miejmy nadzieję. I chociaż mamy tu zapewnienie nie tylko ministerialne, ale także samego premiera Justina Trudeau, to jednak daje o sobie znać sceptycyzm wywołujący duże zwątpienie co do możliwości realizacji tej obietnicy. No ale może tym razem uda się wykonać to wcale niełatwe zadanie, gdyż premier ogłosił, że utworzono nową grupę zadaniową, która ma zająć się bezprecedensowymi – jak to zostało określone - opóźnieniami w usługach rządowych, takich jak paszporty, odprawy lotniskowe i rozpatrywanie wniosków imigracyjnych. Mowa jest o stworzeniu zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych rozwiązań, które będą likwidować zaległości oraz poprawią jakość i szybkość usług.
Premier Trudeau przyznaje, że opóźnienia w świadczeniu usług, a w szczególności powiększające się w ostatnich miesiącach, nie powinny mieć miejsca. Ich skutki odczuwają nie tylko osoby składające odpowiednie wnioski dotyczące spraw imigracyjnych, ale także, a nieraz głównie konsultanci imigracyjni, na których całkiem niesłusznie skrupia się złość tychże wnioskodawców. Opóźnienia te mają także niekorzystny wpływ na planowanie płynnego rozwoju firm potrzebujących rąk do pracy.
Obecne zaległości imigracyjne to nie pierwszyzna. Jednak w ciągu mojej już prawie dwudziestoletniej pracy w zawodzie konsultanta imigracyjnego jeszcze nie było tak dużych, bo wynoszących 2,4 miliona wnioskodawców. Przy tym w ostatnim czasie wciąż wzrastają zaległości w rozpatrywaniu podań o pobyt czasowy. Na dzień 1. czerwca 2022 wynosiły one 1.471.000 osób, przy tym od 29.04 br. do 1.05. ten przyrost wyniósł aż 216.380 wnioskodawców. Oczywiście jest to w dużym stopniu związane z zainteresowaniem obcokrajowców pracą sezonową. Jednak jednocześnie ta liczba pokazuje także, jak ciągle mocno Kanada przyciąga obcokrajowców.
Oczywiście dzisiaj trudno jest wyrokować, jak duże będzie to przyspieszenie, niemniej jednak należy być na nie gotowym. Osobiście uważam, że naprawdę warto zabezpieczyć sobie dobrego, profesjonalnego przewodnika, który będzie odpowiednio pilotował daną sprawę. Wciąż, a szczególnie obecnie, bardzo ważnym jest wybór właściwego programu oraz drogi starań o stały pobyt. Przypominam, że 6. lipca, a więc niebawem mają zostać wznowione losowania wszystkich programów Express Entry (EE). Jest to świetna wiadomość. Losowania EE dla Federal Skilled Workers Program oraz Federal Skilled Program zostały wstrzymane od grudnia 2020, a dla Canadian Eperience Class Program od września 2021.  
Minister imigracji Sean Fraser obiecał, że losowania na EE zostaną wznowione dla wszystkich programów na początku lipca z sześciomiesięcznym standardem obsługi przed pandemią. Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) stara się spełnić ten standard, zatrudniając więcej pracowników, a także usprawniając operatywność.
Proszę zwrócić uwagę, że w najbliższym czasie będzie się działo dużo dobrych rzeczy w imigracji. A na zakończenie przypominam, że jest duża szansa na otrzymanie Invitation To Apply i w związku z tym bardzo zachęcam do otwarcia profilu w Express Entry. O szczegóły proszę pytać telefonicznie.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: