TRWAŁOŚĆ POLITYKI IMIGRACYJNEJ KANADY

IPJ immigration solutions

Twierdzenie, że Kanada jest krajem imigrantów jest tak oczywiste, że można je określić mianem truizmu. Jednak jeśli zatrzymamy się przy „trwałości polityki imigracyjnej”, to wtedy z pewnością pojawią się wątpliwości. Wystarczy bowiem spojrzeć na ostatnie dziesięć lat, aby dostrzec zmiany dotyczące polityki imigracyjnej. Przy tym jedno pozostanie niezmienne, a mianowicie Kanada pozostanie krajem otwartym na imigrantów z całego świata.
Otwartość na emigrantów, notabene dyktowana zapotrzebowaniem gospodarczym i demograficznym, z pewnością nadal będzie miała zasadniczy wpływ na politykę imigracyjną. I to nadal będzie uwzględnione w odpowiednich programach kategorii ekonomicznej. Ale jest i będzie ona modyfikowana programami kategorii rodzinnej oraz humanitarnej. No i w tym miejscu warto zastanowić się (a przy tym też wyciągnąć odpowiednie wnioski) jaką przyszłość ma obecna polityka imigracyjna, to po pierwsze, a po drugie, czy nie należy zrobić wszystko, aby z tej polityki skorzystać.
Przypomnę, że będący w realizacji trzyletni plan imigracyjny Kanady zakłada przyjęcie aż prawie 1,5 miliona obcokrajowców. Dla porównania podam, że Estonia liczy około 1,3 miliona ludności. Mamy więc skalę tego planowanego wzrostu zaludnienia Kanady. Znając liczbę oczekiwanych przez rząd kanadyjski imigrantów w najbliższych latach w tym miejscu siłą rzeczy nasuwa się pytanie o ilu rodaków powiększy się kanadyjska Polonia?
Teraz tutaj koniecznie muszę zwrócić uwagę ponownie na dwie ważne sprawy. Po pierwsze, przy staraniach o stały pobyt w Kanadzie Polacy nie są gorzej traktowani niż obywatele innych krajów. Oczywiście nie chodzi tu o jakieś okresowe uprzywilejowania wynikające z sytuacji wojennych lub klęsk żywiołowych, co kwalifikuje imigrantów na programy humanitarne. Wymagania programowe w pozostałych kategoriach są takie same dla wszystkich. Owszem mogą być różnice w zakresie oczekiwań co do udokumentowania wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języka, wieku itp., ale programy imigracyjne nie różnicują w tym względzie narodowości, wyznania czy orientacji seksualnej. I proszę mi wierzyć, że inne narody wcale nie mają łatwiejszej drogi niż nasi rodacy. Po drugie, od początku należy bardzo prawidłowo prowadzić swoje starania, pamiętając przy tym o pojemności pamięciowej współczesnych komputerowych „archiwów”, także tych w urzędzie imigracyjnym. Mając to na uwadze naprawdę warto skorzystać z właściwej pomocy doradczej, przy czym profesjonalnemu doradcy należy przekazać pełną, prawdziwą „teczkę” informacji o sobie.
Przy tych rządowych planach imigracyjnych chciałabym też zwrócić się do różnych firm polonijnych, do pracodawców. Dostrzegajcie w tych liczbach naprawdę dużą szansę dla swoich biznesów, a więc i dla siebie. Stwarzajcie możliwości zatrudnienia polskich pracowników, ewentualnie pomagajcie rodakom znaleźć pracę u waszych znajomych właścicieli innych biznesów. W tym miejscu chcę także złożyć wyrazy szacunku wszystkim pracodawcom, z którymi nasze biuro utrzymuje kontakt i współpracę rozpoczętą w wyniku zatrudnienia naszych klientów.

Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                            
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the College of Immigration
and Citizenship Consultants
Cell, 647 999 4038

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: