NIE BÓJMY SIĘ STARAĆ O OBYWATELSTWO

IPJ - immigration solutions

Zdarza się, że biorę udział w dyskusjach na tematy związane z imigracją. A ponieważ w zasadzie zawsze dzieje się to w środowiskach młodszej lub starszej imigracji, więc każdy ma na ten temat jakieś doświadczenie, którym wielu lubi się podzielić. Wśród tzw. tematów dyżurne jakieś tam miejsce zajmuje sprawa starań o obywatelstwo. I chociaż wydawałoby się, że nie powinno być tu różnicy zdań, wciąż jednak takowe się pojawiają. No bo przecież „żeby stać się obywatelem trzeba wykazać się jakimś okresem pobytu w Kanadzie, zdać egzamin językowy, mieć czystą kartotekę kryminalną, wnieść jakieś opłaty za procesowanie wniosku…”, no a przecież „różnice w przywilejach, jakie ma obywatel w stosunku do stałego rezydenta są niewielkie”.
Ano trzeba.  I może warto wiedzieć, że kanadyjskie wymagania są jedne z najłatwiejszych do spełnienia. Istotna jest sprawa fizycznej obecności kandydata na obywatela w Kanadzie. Ten czas jest określony na 3 z ostatnich 5 lat. I żeby nie było wątpliwości, to konkretnie należy być tu fizycznie przez przynajmniej 1095 dni z pięciu lat poprzedzających złożenie odpowiedniego wniosku. Przy czym trzeba wiedzieć, jak liczą się dni takiego kwalifikowanego pobytu. Także należy rozróżniać stałego rezydenta od tymczasowego, legalnie przebywającego tu obcokrajowca, np. na kontrakcie. Jest to ważne przy sumowaniu wymaganego czasu pobytu w Kanadzie. Otóż każdy dzień pobytu „tymczasowego mieszkańca” liczy się tylko jako połowa. Aby w tych wyliczeniach nie popełnić błędu, warto poprosić o pomoc konsultanta imigracyjnego.    
Ponadto kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim lub francuskim na tyle dobrze, by móc porozumiewać się w kanadyjskich środowiskach. Będąc w wieku 18 - 54 lat należy wykazać się zdanym egzaminem językowym. Można ewentualnie skorzystać z pomocy korepetytorów przygotowujących do niego. Osoby młodsze i starsze od tego przedziału wiekowego są zwolnione z egzaminu. Każdy kandydat na obywatela musi też wykazać się podstawowymi wiadomościami z zakresu praw i obowiązków obywatelskich i posiadać podstawową wiedzę na temat geografii, systemu politycznego i historii Kanady.
Ważnym wymogiem jest „czystość” kartoteki kryminalnej. Osobom, które mają jakieś wątpliwości co do ich potyczek z prawem (w ojczyźnie, w Kanadzie, w świecie) radzę również przedyskutować temat z konsultantem imigracyjnym. Także radzę zasięgnąć dobrej porady w przypadku spędzenia jakiegokolwiek czasu w kanadyjskim areszcie lub więzieniu. Absolutnie nie należy samemu lub z pomocą samorodnych specjalistów podejmować decyzji i działań w tym temacie. Pomocy może udzielić adwokat naszego biura.
Przyznanie obywatelstwa nie jest z tzw. automatu, lecz należy w tej sprawie złożyć odpowiedni wniosek, a także wnieść ustaloną rządową opłatę manipulacyjną, a także opłatę za prawo do obywatelstwa. Obecnie wysokość tych opłat wynosi $630 CAD.
Po spełnieniu tych wymagań, kandydaci otrzymują zaproszenie na ceremonię nadanie obywatelstwa, na której składają obywatelską przysięgę i stają się pełnoprawnymi obywatelami Kanady.
Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                            
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the College of Immigration
and Citizenship Consultants
Cell, 647 999 4038

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: