KONIECZNIE NALEŻY ZAINTERESOWAĆ SIĘ ONTARYJSKIM PROGRAMEM

Esteem

Duże zainteresowanie wśród osób szukających możliwości uzyskania stałego pobytu w Kanadzie budzi Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) i dlatego ponownie wracam do omówienia tej drogi. Jest to program, dla którego poszczególne prowincje i terytoria mają przydzie- lane osobne limity miejsc, a także nie w pełni jednolite kryteria. Ponieważ Ontario wciąż wykazuje duże zapotrzebowanie na pracowników zza granicy i rząd prowincji mocno zabiegał o zwiększenie limitu miejsc, więc właśnie mamy tytułową informację. Nowa kwota na OINP na rok 2023 wzrasta o 7.500 miejsc. Mamy tu wzrost o około 70%. W konkretnych liczbach będzie to 16 500 miejsc w porównaniu z tylko 9.750 w 2022 r. i 9.000 w 2021 r.
W tym miejscu podam jeszcze jedną ciekawą informację, a mianowicie, że jest to aż 36

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: