CIĄGLE JEST SZANSA NA TYCH KIERUNKACH

CIĄGLE JEST SZANSA NA TYCH KIERUNKACH

Gdy z początkiem września 2019 zaczęłam mocno zachęcać do skorzystania z właśnie uruchomionego wówczas programu Out of Status Worker (OSW) nie spotkałam się wówczas ze zbyt entuzjastycznym przyjęciem tej informacji. Dominowało niedowierzanie, pesymizm tudzież zabarwione krytyką obawy przed jakąś pułapką przygotowaną dla „nieudokumentowanych”. Ale byli też tacy, którzy dostrzegli szansę, zrozumieli, że niczego nie tracą, a mogą wiele skorzystać. Teraz część z nich ma już status stałego rezydenta, innych aplikacje są w rozpatrywaniu, a jeszcze inni są na liście oczekujących (waiting list). Wiadomym jest także, że spora grupa takich nieudokumentowanych jednak woli pozostawać w „ukryciu”. W tym miejscu radzę im rozpocząć jednak starania o legalizację. Właśnie teraz, gdy jeszcze jest możliwość wejścia do grupy oczekujących, bo z pewnością przy powrocie do popandemicznej normalizacji ta szansa zostanie zamknięta. Raz jeszcze zwracam uwagę, że na OSW obecnie jest wciąż otwarta lista rezerwowa, czyli program nie został zamknięty, jak sądzą niektóre środowiska, i należy się spodziewać, że przyznanych zostanie tu więcej miejsc. Wniosek więc nasuwa się tu sam –  nie poddawać się lecz czynić na tym kierunku odpowiednie starania.
Dzisiaj chcę także ponownie zachęcić, aby nasi rodacy zainteresowani uzyskaniem stałego pobytu, zaczęli czynić odpowiednie kroki na kierunkach, jakie daje Express Entry (EE). Dlaczego? Ponieważ przewiduję utrzymywanie obniżki kwalifikacyjnej poprzeczki punktowej i realizowanie polityki imigracyjnej wzmacniającej gospodarkę Kanady. Oczywiście ważne jest, ile przy danej selekcji przyznaje się miejsc, ale ostatnio przy liczbie miejsc wynoszącej aż 6.000 próg punktowy wynosił tylko 357. Można przypuszczać, że wciąż będzie zielone światło dla programów z kategorii ekonomicznej, które znalazły się w EE. Przypomnę, że Express Entry obejmuje trzy krajowe programy klasy ekonomicznej. Są to Federal Skiled Program, Federal Trade Program i Canadian Experiene Class.
Zdaję sobie sprawę, że pandemia koronawirusa miała i wciąż jeszcze ma wpływ na rozwój, a także niejednokrotnie na zwykłe utrzymanie funkcjnowania niektórych biznesów. Jednak patrząc na działalność i plany imigracyjne rządu kanadyjskiego łatwo jest dostrzegać kontynuację założeń planu imigracyjnego na najbliższe lata. Osobiście nie sądzę, że w tym roku uda się zrealizować zaplanowane przyjęcie w sumie ponad 400 tysięcy obcokrajowców, ale należy być świadomym właśnie takiego zapotrzebowania, a więc i dalszej kontynuacji działań na tym kierunku. I tu warto postawić pytanie: Ilu w tej wielkiej kwocie będzie naszych rodaków.
I na zakończenie jeszcze taka refleksja. To, co dzisiaj dzieje się w Europie (federacyjne plany Niemiec stworzenia europejskiej federacji pod niemieckim przwodnictwem, sytuacja na Białorusi, zagrożenie rosyjską inwazją na Ukrainę) sugeruje, aby pomóc naszym rodakom szukać bezpiecznego miejsca na Ziemi, a takim na pewno jest Kanada. Będzie to jednocześnie bardzo istotne wzmocnienie naszej grupy etnicznej w tym wielokulturowym kraju.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: