Pomóż Małej Hani z Biłgoraja

Pomóż Małej Hani z Biłgoraja

Przeszczep komórek macierzystych dla Hani

Hania Bogdanowicz urodziła się 14.10.2011 r. w 25/26 tyg., ważyła zaledwie 480 g i miała 28 cm długości. Hania urodziła się jako skrajny wcześniak z wieloma problemami, m.in. niewydolnością oddechową, zapaleniem płuc, niedokrwistością, martwiczym zapaleniem jelit oraz wylewem okołokomorowym.

hania mala

Obecnie jest także po operacji opasania gałek ocznych z powodu odklejenia się siatkówki. Już wiemy, że prawego oczka nie uda się uratować, więc jej bliscy pokładają ogromne nadzieje i czynią wysiłki w ratowaniu oczka lewego.
Hania jest rehabilitowana pięć razy w tygodniu, co wiąże się z dojazdami do Zamościa i Lublina. Około 2 lata temu stwierdzono u Hani także padaczkę, więc oprócz porażenia dziecięcego ma ogromne ubytki w funkcjonowaniu mózgu. Dziewczynka nie potrafi w chwili obecnej nawet samodzielnie obrócić się, nie mówi i nie widzi.
Obecnie czeka na przeszczep komórek macierzystych, koszt to około 90 000 zł. Hania została zakwalifikowana, ale koszt zabiegu jest dla rodziny nieosiągalną kwotą. – Wiążemy z przeszczepem ogromne nadzieje na polepszenie życia Hani – psychicznego (zmniejszenie napadów padaczkowych) i fizycznego (polepszenie motoryki). Jednocześnie dziękujemy wszystkim za okazane serce i pomoc.
Pomóc można za pośrednictwem Fundacji Charytatywnej KPK.
Czeki proszę wystawiać na: „Fundacja Charytatywna KPK” lub i wysyłać na adres biura Fundacji przy:  3055 Lakeshore Blvd. W. Toronto ON  M8V 1K6. Na czeku konieczne jest wpisanie hasła: „Hania Bogdanowicz„.  Wraz z czekiem, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu oraz numer telefonu, aby otrzymać tzw. „income tax receipt”. Wpłat można także dokonać w polskiej Credit Union (we wszystkich oddziałach) na Konto Fundacji Charytatywnej KPK, konto # 24583 ze wskazaniem „Hania Bogdanowicz„. Prosimy o zgłoszenie do biura Fundacji Charytatywnej,  wszystkich wpłat dokonanych bezpośrednio w odziałach polskiego banku w celu otrzymania „income tax receipt” (minimum $25).
Numer telefonu do biura Fundacji Charytatywnej KPK: 416-532-2876.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.