Polska ma nowy Rząd

Mamy nowy rząd i premiera. Rada Ministrów i jej nowa szefowa Beata Szydło zostali uroczyście zaprzysiężeni w Pałacu Prezydenckim.premier-szydlo:ministrowie
„Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem Tak mi dopomóż Bóg” – odczytała rotę przysięgi Beata Szydło.
Nowa premier powiedziała, zrobi wszyst- ko, by nie zawieść oczekiwań Polaków. – Stajemy przed wami wami, jako jedni z was. Sprawy naszej ojczyzny, sprawy Polek i Polaków będą dla was zawsze najważniejsze – mówiła.
Beata Szydło zapewniła, że jej rząd będzie pochylał się nad sprawą każdego obywatela.
Zaprzysiężeni zostali też wicepremierzy: Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin – minister nauki i szkolnictwa wyższego, Mateusz Morawiecki – minister rozwoju. Przysięgi złożyli też szefowie pozostałych resortów.
Ceremonia zaprzysiężenia rozpoczęła się minutą ciszy, która jest hołdem wobec ofiar zamachów w Paryżu.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości wróci Zbigniew Ziobro. Ministrem obrony będzie Antoni Macierewicz, ministrem spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, ministrem – koordynatorem służb specjalnych Mariusz Kamiński, ministrem spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Konrad Szymański będzie ministrem do spraw europejskich w Kancelarii Premiera. Szefową Kancelarii zostanie Beata Kempa.
Ministrem zdrowia będzie Konstanty Radziwiłł, ministrem finansów Paweł Szałamacha, ministrem pracy Elżbieta Rafalska, ministrem edukacji Anna Zalewska, ministrem sportu Witold Bańka, ministrem środowiska Jan Szyszko, ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, energetyki Krzysztof Tchórzewski, cyfryzacji Anna Streżyńska, skarbu Dawid Jackiewicz, rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Szefem nowego resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zostanie Marek Gróbarczyk. Członkiem Rady Ministrów będzie również wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów i ministrem w Kancelarii Premiera będzie Henryk Kowalczyk. Rzecznikiem rządu i szefem gabinetu politycznego premiera zostaje Elżbieta Witek.
Przed południem pani premier i członkowie nowego rządu wpisali się do księgi kondolencyjnej w Ambasadzie Francji. Księga została wyłożona po piątkowych zamachach w Paryżu. Pani premier i ministrowie złożyli kwiaty i zapalili znicze przed ambasadą, w hołdzie ofiarom aktów terroru.

Co będzie podmiotem rządów?

Beata Szydło wygłosiła przed Sejmem swoje expose. Wystąpienie trwało 62 minuty. Obejmuję urząd premiera RP w czasie, w którym nasz świat budowany na wartościach wolności, demokracji i tolerancji coraz agresywniej atakowany jest przez tych, którzy nie szanują prawa do wolności innych. Nie zgadzamy się na taką wizję świata – powiedziała Szydło.
Wczasie pierwszych stu dni rząd zrealizuje następujące zadania:
1. 500 zł na dziecko począwszy od drugiego dziecka, a w rodzinach o niższych dochodach od pierwszego.
2. 60 lat wieku emerytalnego dla kobiet i 65 dla mężczyzn;
3. Podniesienie do 8000 zł kwoty wolnej od podatku;
4. Bezpłatne leki od 75 roku życia;
5. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 złotych.
Program na 4 lata
6. Wyrwanie Polski z pułapki średniego rozwoju i podniesienie gospodarki na nowy poziom, gdzie podstawą są innowacje i inwestycje a nie tania siła robocza;
7. Przełamanie barier krępujących działanie przedsiębiorców;
8. Wprowadzenie czytelnych reguł dotyczących zamówień publicznych;
9. Obniżenie CIT dla małych firm do 15%;
10. “Mamy program, który doprowadzi do tego, że małe firmy będą stawać się średnimi, średnie dużymi, a duże będą konkurować na rynku globalnym”;
11. Podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców, którzy będą inwestowali zarobione pieniądze w rozwój swoich firm;
12. Powołanie Narodowego Forum Przedsiębiorców przy premierze;
13. Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy;
14. Projekt biliona złotych na rozwój: “Bilion to symbol, symbol wielkiego przedsięwzięcia”;
15. Zwiększenie udziału inwestycji w PKB: “Wynosi ono 20%, a to niewiele nawet w naszej części Europy – Czechy dochodziły do 30%”.
16. Optymalne wykorzystanie środków europejskich: “Nie ma powodów, aby kilometr autostrady w Polsce kosztował tyle samo, ile w najbardziej górzystych krajach Europy. I jednocześnie żeby wiele tych autostrad natychmiast wymagało naprawy, a firmy je budujące bankrutowały”;
17. Środki banków – wykorzystanie systemu LTRO – nisko oprocentowanych pożyczek na wzór rozwiązania stosowanego przez EBC;
18. Umocnienie BGK i zmiana formuły działania Polskich Inwestycji Rozwojowych (i zmiana ich nazwy na Inwestycje Polskie);
19. Wykorzystanie funduszu inwestycyjnego przedsiębiorstw państwowych;
20. Program budowy mieszkań dla przeciętnie i mniej niż przeciętnie zarabiających obywateli
21. Odbudowa gospodarki morskiej i wsparcie tych branż, które mają największe szanse na rozwój -chemiczny, zbrojeniowy, energetyczny, IT, kreatywny – związane np. z tworzeniem gier komputerowych, rozwój nano- i biotechnologii;
22. Wzmocnienie ośrodków przedsiębiorczości – dolina lotnicza, dolina mleczna itp.
Rodzina oraz sprawiedliwość
23. “Pakt o podniesieniu płac” z organizacjami pracodawców;
24. Likwidacja umów śmieciowych;
25. Kontynuacja rozpoczętych przez poprzedników rozbudowy sieci przedszkoli. Cel – bezpłatne przedszkola dla rodzin o niskich, średnich i nieco wyższych niż średnie dochodach.
Służba zdrowia
26. Powrót do budżetowego finansowania służby zdrowia;
27. Zbudowanie państwowej służby ratowniczej zbudowanej podobnie do innych służb;
28. Tworzenie gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach.
System emerytalny
29. “Będziemy dążyli do podnoszenia emerytur, szczególnie jeżeli chodzi o emerytury najniższe”;
30. Rozpoczęcie rewitalizacji infrastruktury gospodarczej i mieszkaniowej regionów w całym kraj;
Polska wieś – wyrównywanie poziomu życia oraz szans:
31. Dla rolników w pierwszych 100 dniach pracy rządu obietnice dotyczące:
– ubezpieczeń rolniczych i ochrony polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem
32. Podjęcie sprawy wyrównywania dopłat dla rolników: “Nie może być tak, że polscy rolnicy maja gorze warunku funkcjonowania niż rolnicy w innych krajach UE”;
33. Opowiedzenie się przeciwko “zwijaniu państwa” z prowincji: zatrzymanie likwidacji bibliotek, połączeń kolejowych, szkół, komisariatów policji, placówek poczty etc. “Powrót państwa na wieś i do mniejszych miejscowości zostanie przeprowadzony”;
34. 3% PKB na wsparcie wsi – powrót do sytuacji z czasu 2005-2007;
Jak zostaną sfinansowane obietnice?
35. Priorytetowym zadaniem ministra finansów będzie przygotowanie autopoprawki do budżetu na 2016 rok, aby zrealizować jeden z najważniejszych punktów programu znany jako 500 zł na dziecko.
Aby to sfinansować:
podatki sektorowe: bankowy i od supermarketów.
zwiększony o miliard pobór dywidend o 1 – 1,5 miliard zwiększona kwota deficytu
zwiększona ściągalność podatku VAT
36. Skuteczniejszy pobór podatku od korporacji.
Oświata
37. Cofnięcie obowiązkowego posyłania 6-latków do szkoły – przyznanie rodzicom prawa wyboru o tym czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku 6 czy 7 lat.
38. Stopniowy powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum;
39. Likwidacja godzin karcianych;
40. Odbiurokratyzowanie szkół i uczelni wyższych;
41. Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy;
42. Powrót do klasycznego nauczania historii oraz klasycznego kanonu lektur;
Zmiany w prawie uniemożliwiające odbierania dzieci rodzinom z powodu ubóstwa;
43. Powrót wolności badań i wolności wypowiedzi na uczelniach;
44. Zmiany w prawie uniemożliwiające odbierania dzieci rodzinom z powodu ubóstwa;
45. Zmiany w prawie uniemożliwiające karanie osób walczących z korupcją
46. Przyspieszenie procesu modernizacji służb mundurowych oraz służb specjalnych;
47. Powołanie nowych ministerstw:
• Ministerstwa Rozwoju z połączenia Ministerstw Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, a następnie Ministerstwa Skarbu,
• Ministerstwo Infrastruktury zostanie oddzielone od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz uzupełnione o dział budownictwa (“Przeprowadzenie programu mieszkaniowego będzie obok budowy autostrad i modernizacji kolei głównym zadaniem ministerstwa”),
• Ministerstwa Energetyki, który w pierwszej kolejności zajmie się problemem górnictwa,
• Ministerstwa Cyfryzacji,
• Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
• Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w miejsce Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. („Chcemy, by polskie rzeki stały się wielkimi drogami, którymi będą płynąć pełne towarów barki zwodowane w rodzimych stoczniach”.)
Bezpieczeństwo
48. Rozbudowa i umacnianie sił zbrojnych prowadzone tak, by służyły rozwojowi polskiej gospodarki;
49. Działania zmierzające do wzmocnienia wschodniej flanki NATO; szczególna pozycja stosunków z USA;
50. Bezpieczeństwo energetyczne – zachowanie polskiego węgla jako głównego źródła energii oraz dokończenie i rozbudowa gazoportu w Świnoujściu (do rozważenia zbudowanie drugiego gazoportu w okolicy Gdańska);
„Nawiązanie wraz z prezydentem A. Dudą do polityki zagranicznej Lecha Kaczyńskiego”;
51. Odbudowa zlikwidowanego przez poprzedników aparatu dyplomatycznego i dyplomacja ekonomiczna we współpracą z prezydentem; Kontakty z Polonią prowadzone przez MSZ, Senat i Sejm oraz ochrona Polaków za granicą.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.