PLANY IMIGRACYJNE RZĄDU NA 2019, 2020

Każdego roku na przełomie października i listopada ministerstwo imigracji zdaje sprawozdanie dotyczące realizacji polityki imigracyjnej oraz przedstawia plany na rok następny. W tym roku informacje są nieco szersze, bo obejmują najbliższe trzy lata. Zgodnie z zeszłotygodniową obietnicą obecnie podam na ten temat więcej wiadomości. Najważniejsze z nich to liczby. Otóż gdy na przyszły rok zaplanowano przyznać status stałego rezydenta 310 tysiącom starających się, to kolejnego, 2019 roku przyjętych zostanie o 20.000 więcej. Rok później, czyli w 2020 liczba stałych rezydentów Kanady ma powiększyć się o następne 10 tysięcy obcokrajowców.
Interesującą jest odpowiedź na pytanie, poprzez które kategorie imigracyjne najbardziej powiększy się w tym czasie ludność tego kraju? Otóż nadal dominować będzie kategoria ekonomiczna. Na drugim miejscu pozostanie kategoria rodzinna. Na trzecim wciąż będą „refugees” i na czwartym inni imigranci, w tym głównie ze względów humanitarnych i na współczucie oraz inni, niekwalifikujący się do wyżej wymienionych grup.
To jest ogólna informacja, przy której warto poznać trochę liczb, a mianowicie na 2019 i 2020 planuje się przyznać status stałego rezydenta poprzez poszczególne programy imigracyjne następującej liczbie obcokrajowców:
Federal High Skilled 83.000 81.400
Atlantic Immigration Pilot Program 2.000 4.000
Caregivers 14.000 5.000
Federal Business 700 700
Provincial Nominee Program 61.000 67.800
Quebec Skilled Workers & Business 32.500 32.500
Total 191.600 195.800
Spouse, Partners and Children 68.000 70.000
Parents and Grandparents 20.500 21.000
Total 88.500 91.000
Total “refugees” 45.650 48.700
Total Humanitarian & Other 4.250 4.500
Sądzę, że czytelnicy nie będą mieli problemów z komentarzem do tych danych i wyciąganiem właściwych wniosków. Od siebie chcę zwrócić uwagę na dwa programy z kategorii ekonomicznej, a mianowicie na Federal High Skilled i Provincial Nominee Program. A szczególnie na ten drugi. Nie sposób nie zauważyć, jak rośnie limit miejsc przydzielanych temu kierunkowi. I to od początku jego uruchomienia. Widząc ten trend od dłuższego czasu osobiście zachęcałam do zainteresowania się właśnie tym programem. Jest on naprawdę bardzo interesujący, co wcale nie znaczy, że też bardzo łatwy do zrealizowania, ale na pewno godny starań, aby skorzystać z tych możliwości.
Nie sposób też nie zauważyć kontynuacji planu przyciągania do Kanady dużej liczby „uchodźców”. W ciągu trzech najbliższych lat przybędzie tą drogą około 150 tysięcy nowych stałych rezydentów.
Mamy plany, konkretne liczby, znamy możliwości. Myślę, że warto się nad tym wszystkim pochylić i zastanowić, jak w tych okolicznościach poprzez imigrację powiększyć i wzmocnić kanadyjską Polonię.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.