Pasożyty jelitowe i ich wpływ na skórę

jelitoWreszcie doczekaliśmy się lata. Zaświeciło słońce, w związku z tym spędzamy więcej czasu na tak zwanym świeżym powietrzu. Oprócz wielu korzyści, ma to też swoje ujemne strony. O szkodliwym działaniu promieni słonecznych pisaliśmy już poprzednio, dziś zajmiemy się raczej tym co może dostać się do naszego przewodu pokarmowego i narobić szkód w całym organizmie. Ciepła i w naszym przypadku wilgotna pogoda, zwiększa znacz- nie szanse na przetrwanie wszelkiego rodzaju jaj i larw pasożytów. Wydalone z kałem człowieka, lub zwierzęcia zalegają w ciepłym i wilgotnym miejscu skąd mogą dostać się do drugiego osobnika. Przenoszą się one głównie przy pomocy brudnych rąk, lub przy udziale naszych  zwierząt  domowych (psów i kotów). Po dostaniu się do przewodu pokarmowego człowieka następuje rozwój pasożyta. W przewodzie pokarmowym pasożyty „objadają” żywiciela z niestrawionego jeszcze pokarmu. Oprócz białek, węglowodanów i tłuszczy zubożają one organizm gospodarza z enzymów, hormonów i witamin. Rozwijające się pasożyty uszkadzają mechanicznie ścianę jelita. Aby zapewnić sobie optymalne warunki rozwoju pasożyty wytwarzają szereg enzymów i toksyn osłabiających żywiciela. Pacjenci zwykle uskarżają się na podkrążone oczy, ciągle bladą skórę, trudności w zasypianiu, trudne do opisania i leczenia zmiany skórne. Czasami jest to uporczywy świąd, lub wszelkiego rodzaju wysypki na powierzchni skóry.

U dzieci spotykamy „wypaczony” apetyt. Nierzadko objawem zakażenia pasożytniczgo może być uporczywy i przedłużający się kaszel nie ustę-pujący mimo leczenia, nawracające anginy i zapalenia krtani. Jednym z pasożytów mogącym powodować szczególnie trudne do zdiagnozowania objawy jest Lamblia. Manifestuje się ona częstymi wysypkami skórnymi i napadami duszności często mylonymi z atakami astmy oskrzelowej.

W tym tekście skoncentrujemy się głównie na objawach skórnych towarzyszącym pasożytom jelitowym.

Rozwijające się pasożyty wydzielają wiele substancji, które mogą działać toksycznie na organizm żywiciela. Oprócz działania toksycznego wiele z tych substancji wywiera działanie alergiczne. W związku z tym mogą pojawić się objawy alergii skórnych. Świąd, zaczerwienienie, czasami objawy przypominające pogryzienie przez owady. Może też dojść do trudnej do zdiagnozowania egzemy. Zwykle rutynowe testy alergiczne są skierowane przeciw składnikom pokarmowym, a nie pasożytom. W związku z tym trudno jest postawić jednoznaczną diagnozę inwazji pasożytniczej. Jak każdy żywy organizm pasożyty obumierają. Rozkładające się ciała pasożytów mogą być źródłem dodatkowych toksyn. Wchłaniane z z przewodu pokarmowego dostają się one do wątroby powodując jej dodatkowe obciążenia. Toksyny pasożytów, jak i substancje powstałe w wyniku ich przemiany materii lub rozkladu mogą też wywołać opóźnione reakcje alergiczne. Nawet do kilku tygodni po zadziałaniu danej substancji.

Dlatego wszelkiego rodzaju problemy związane z ogólnym osłabieniem, bladością, ciemnymi  obwódkami pod oczami trudnościami z zasypianiem czy uporczywym świądem i wysypkami skóry powinny być zdiagnozowane w kierunku inwazji pasożytniczych.

Najbardziej wiarygodną metodą jest wykrywanie pasożyta w kale. Niestety wielokrotnie z takich czy innych przyczyn jest to niemożliwe. W takim wypadku możemy odwołać się do innych metod diagnostycznych – między innymi biofidback. Metoda ta, nieinwazyjna z natury, pozwala nie tylko wykryć pasożyt, ale także określić w jaki sposób alergizuje on ustrój.

Inwazja pasożytnicza wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia. W wielu wypadkach nie tylko samego pacjenta, ale także członków rodziny zamieszkujących razem z pacjentem, aby wykluczyć ukryte nosicielstwo. W wielu wypadkach także „family pet” musi być poddany terapii.

W leczeniu stosujemy zwykle środki, które mogą działać bezpośrednio na pasożyta, ale też środki, które wzmocnią organizm gospodarza, lub też zmienią go tak, że pasożyt nie będzie się mógł się w nim zagnieździć.

Dr. Andrzej Salaniuk  N.D.
Naturopata
Tel. 416-830-0626

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.