Oświadczenie na temat nowelizacji ustawy o IPN

W związku z medialnym rozgłosem, jaki został nadany nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu pragnę zapewnić, że głównym jej celem jest walka ze wszystkimi formami negowania oraz fałszowania prawdy o Holokauście i rzeczywistych sprawcach tej zbrodni.
Polski rząd jest przekonany, że oskarżanie Narodu Polskiego i Państwa Polskiego o współudział razem z III Rzeszą Niemiecką – publicznie i wbrew faktom – w zbrodniach nazistowskich jest niewłaściwe, wprowadzające w błąd i krzywdzące dla ofiar będących obywatelami Polski, zarówno pochodzenia żydowskiego jak i polskiego.

Historyczna prawda o obozach śmierci nie może być przedmiotem interpretacji. W 2007 r. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO zmienił nazwę obozu koncentracyjnego Auschwitz na „Auschwitz Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 1940–1945”, by zadbać o zachowanie prawdy o historii.

Uchwalone zmiany nie ograniczają swobody prowadzenia badań naukowych i publikacji ich rezultatów, działalności artystycznej i nie powstrzymują Ocalonych i ich rodzin przed dzieleniem się swoim doświadczeniami z Holokaustu. Wyłączenie tych aktywności jest wprost wskazane w ustawie w art. 55a ust. 3, który został dodany do projektu po konsultacjach z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym z Ambasadą Izraela w Warszawie.

Andrzej Kurnicki
Ambasador

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.