Oprocentowanie nie wzrosło

Bank of Canada utrzymał stopę procentową na poziomie 0.5%, ale zasygnalizował, że oprocentowanie może wzrosnąć, gdy gospodarka Stanów Zjednoczonych zacznie się poprawiać w drugiej połowie roku.
Półprocentowy poziom stopy procentowej utrzymywany jest w Kanadzie bez zmian od połowy 2015 roku. Dzieje się tak dlatego, że gospodarka nie potrzebuje jakiegokolwiek bodźca.
Inflacja jest chwilowo osłabiona ze względu na niskie ceny żywności, ale – jak zapowiada Bank Centralny – to się może wkrótce zmienić. Poprawa sytuacji ekonomicznej Stanów Zjednoczonychm może być kłopotliwa dla kanadyjs- kiego eksportu, który będzie wymagał zmia- ny stopy procentowej.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.