Opłatek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Toronto

Spotkanie opłatkowe SIP Oddziału Toronto miało miejsce w sobotę 6 stycznia 2018. Mróz był trzaskający, a mimo to dolna sala domu SPK przy 206 Beverley St. szybko się zapełniła.
Najważniejszą częścią spotkania opłatkowego jest oczywiście łamanie się opłatkiem. Modlitwę przed opłatkiem odmówił o. Janusz Jajeśniak OMI, proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki, który niedawno przybył do Toronto z Ottawy. Prowadząca spotkanie, przewodnicząca SIP OT Krystyna Sroczyńska, zachęciła wszystkich do chodzenia do kościola Św. Stanisława, niezależnie od tego jak daleko mieszkają. Parafia św. Stanisława Kostki, powstała w 1911r., jako pierwsza polska parafia w Toronto i okolicach, potrzebuje naszego wsparcia i uczestnictwa i tu możemy śpiewać polskie kolędy.
Na spotkanie przyjechały koleżanki i koledzy z Oddziałów Toronto i Mississauga SIP wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Zarząd Główny SIP reprezentował kol. Jan Cytowski, wiceprezes. Państwo Elżbieta i Andrzej Sochaj, właściciele firmy „Cyclone”, to Oddział Mississauga. Z Zarządu SIP OT, obok przewodniczącej, byli kol. Janusz Majerski, wiceprzewodniczący i sekretarz w jednej osobie oraz kol. Maria Świętorzecka, filar biuletynu SIP „New Link”, a z Komisji Rewizyjnej, przewodniczący kol. Janusz Niemczyk i kol. Leszek Dżbik. Kol. Piotr Huryn, swoją obecnością po latach nieobecności, przypomniał historyczne już czasy kursów komputerowych, prowadzonych w Stowarzyszeniu dla nowoprzybyłych inżynierów, w latach 80-tych ubiegłego stulecia, przez „Braci Hurynów”.
„Jak Trzej Królowie w świętą noc” każdy przyniósł w darze świąteczne przysmaki na wspólny stół.

Zawitali także reprezentanci organizacji kongresowych, jak prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk, komendant Pl.114 SWAP Krzysztof Tomczak, prezes II Korpusu 8 Armii Stefan Podsiadło wraz z małżonkami, prezes koła 20 SPK Zofia Śliwińska, prezes koła Pań „Nadzieja” Aniela Gańczak ze swoimi Paniami, reprezentacja Gminy 1 ZNPwK i wielu miłych gości, zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem. Niektórzy pozostali na spotkaniu, inni pojawili się, aby złożyć życzenia.
Nastąpił czas kolędowania. Śpiewali wszyscy. Ktoś gromko zawołał: – Jak dobrze usłyszeć polskie kolędy! Powtórzmy więc jeszcze raz – chodźmy do polskich kościołów. Teresa Mazurek z akordeonem i Mariola Frąckowiak ze skrzypcami grały przepięknie. Ten znakomity duet znany jest w świecie polonijnym od wielu lat, a w Stowarzyszeniu zagościł po raz trzeci.
Muzyka, śpiew i obok kolęd melodie z dawnych lat, wśród słodkich i mniej słodkich smakołyków, wypełniły spotkanie opłatkowe oddziału Toronto Stowarzyszenia Inżynierów Polskich (rok założenia 1941), które niedawmo obchodziło swoje 75 lecie.

Krystyna Sroczyńska SIP OT

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.