Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości w Toronto

Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 13 listopada 2016.
11xi-toronto
Po mszy św. ulicą Queen, około 200 uczestników pochodu przeszło pod ratusz torontoński, gdzie odbyły się główne uroczystości. W pochodzie szli weterani, przedsta- wiciele organizacji polonijnych ze sztandarami, reprezentanci Parlamentu ON, Konsulatu RP, KPK OT, harcerze, „hallerczycy” w historycznych mundurach Błękitnej Armii gen. Hallera, ugrupowania niezrzeszone w Kongresie oraz społeczność polonijna.
Na dziedzińcu ratusza miejskiego „City Hall”, odegrane zostały hymny narodowe, Kanady i Polski. Na maszt została wciągnięta polska flaga.
dsc03672Prowadzący uroczystość prezes KPK OT, Juliusz Kirejczyk przedstawił gości honorowych, przywitał wszystkich uczestników i krótko naświetlił rys historyczny uroczystości.
Kolejno wystąpili: konsul generalny RP Grzegorz Morawski, posłowie Parlamentu Ontaryjskiego Yvan Baker i Jeff Yurek, oraz poseł Parlamentu Federalnego Borys Wrzesnewskyj. Posłowie ontaryjscy przekazali życzenia od swoich przywódców: Kathleen Wynne i Partricka Browna.
Po uroczystości świętowano przy poczęstunku i kawie na Nathan Phillips Square, u podnóża „City Hall”.

Krystyna Sroczyńska,
Komisja informacji KPK OT

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.