Najważniejsze postanowienia rządu Ontario dotyczące rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości w Toronto i Ontario jest bardzo gorący, dlatego wiele oczekiwano po wtorkowym spotkaniu, w którym uczestniczyli: mer Toronto – John Tory oraz ministrowie finansów rządu federalnego i prowincyjnego – Bill Morneau i Charles Sousa.
Po zakończeniu spotkania wyrażono chęć kontynuowania rozmów i wspieranie lokalnych władz udostępniając im dane na temat real estate. Spotkania, których celem będzie omawianie przegrzanego rynku nieruchomości mają odbywać się co kwartał.
3hunwejbini:torontoNatomiast w ubiegły czwartek minister finansów Ontario Charles Sousa przedstawił oczekiwany plan stabilizacji rynku nieruchomości. Zakłada on:
– zwiększenie kontroli cen wynajmu prywatnych mieszkań
– wprowadzenie jednolitego języka do umów o wynajem mieszkań
– wprowadzenie zmian do Residental Tenancies Act
– obliczanie podatków od budynków wielorodzinnych na podobnym poziomie jak dla jednorodzinnych
– wprowadzenie na okres 5 lat, $125 mln programu rabatów dla developerów budujacych obiekty apartamentowe pod wynajem. W Toronto opłaty związane z budową nowego mieszkania, tzw development charges sięgają nawet $24,638. Wprowadzenie programu, w którym $125 mln przeznaczonoby na częściowy zwrot tych opłat ma w zamierzeniach rządu doprowadzić do zwiększenia liczby budowanych mieszkań pod wynajem.
Przypomnę tylko, że dotychczasowy system wprowadzony przez Mike’a Harrisa w latach 90 zniósł kontrolę cen wynajmu mieszkań wybudowanych po 1991r. To w dużym stopniu przyczyniło się do boomu w budowie kondominiów, które były wolne od kontroli cen wynajmu.
Wzrost cen wynajmu ma być ograniczony do 2.5% rocznie, jakkolwiek właściciel nadal będzie miał prawo podniesienia czynszu z racji renowacji czy ulepszeń. Podwyżka będzie mogła nastąpić po wyprowadzce poprzedniego lokatora. Rząd zamierza również ograniczyć prawa właściciela do rozwiązania umowy wynajmu w sytuacji gdy rozwiązanie umowy wynika z chęci użytkowania mieszkania na potrzeby własne. W takim przypadku, wynajmujący powinien być odpowiednio wynagrodzony.
Plan zakłada także wprowadzenie nowych podatków i większą kontrolę podatkową a mianowicie:
– wprowadzenie 15% podatku od kupna nieruchomości dla obcokrajowców. Podatek ten będzie obowiązywał na terenie tzw. Greater Golden Horseshoe region, czyli od Niagara aż do Peterborough;
– ścisłą współpracę z urzędem podatkowym w celu egzekwowania podatków od nieruchomości.
Około 8% wszystkich kupujących w GTA to obcokrajowcy. Od podatku zwolnieni będą obcokrajowcy, którzy w ciągu 4 lat od kupna staną się stałymi rezydentami Kanady, dzienni studenci zagraniczni, na studiach co najmniej 2-letnich, obcokrajowcy legalnie zatrudnieni na okres nie krótszy niż 1 rok. We wszystkich tych przypadkach podatek ma być zwracany po spełnieniu warunków rezydentury, a nieruchomość musi być głównym miejscem zamieszkania. Generalnie, wprowadzenie tego podatku spotkało się z przychylnym przyjęciem, ale ubocznym efektem wprowadzenia dodatkowego 15% podatku może być spadek property transfer tax, jednego z głównych źródeł dochodu prowincji.
Dodatkowo burmistrz Toronto John Tory chce pójść śladem Vancouver, gdzie pustostany stanowią 6.5% i obłożyć je podatkiem. Miało by to zmusić właścicieli do wynajmu, a co za tym idzie zwiększyć podaż i ograniczyć działania spekulacyjne.
Z innych postanowień rządu Ontario, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów na rynku nieruchomości można wymienić:
– udostępnienie nowych terenów pod zabudowę w celu stworzenia nowego rynku mieszkań cenowo dostępnych;
– stworzenie zespołu ekspertów, którego celem będzie identyfikacja przeszkód i problemów w budownictwie i współpraca z władzami miast i budowniczymi w celu ich usunięcia;
– utworzenie grupy doradczej, której zadaniem będzie monitorowanie rynku real estate, efektu wprowadzonych przez władze zmian i kierunek przyszłych działań;
– edukowanie potencjalnych nabywców i najemców nieruchomości co do ich praw i zasad transakcji;
– zezwolenie miastom na swobodę użycia podatków od nieruchomości na cele rozwoju budownictwa;
– uaktualnienie lokalnych i regionalnych planów zabudowy i ustalenie odpowiedniej wielkości mieszkań;
– ukrócenie taktyk stosowanych przez agentów przy kupnie i sprzedaży nieruchomości, szczególnie niekorzystnych dla kupujących i często windujących ceny do niebotycznych rozmiarów.
Minister Sousa wyraźnie powiedział, że muszą być podjęte działania, aby zwiększyć otwartość transakcji kupna-sprzedaży, szczególnie, gdy dochodzi do przebijania się ofertami kupna. Jaki będzie rezultat planu rządu ontaryjskiego, trudno dzisiaj ocenić. Na to czy przyniesie spodziewane efekty musimy poczekać.

Jerzy Malarski
Mortgage agent
Core Capital Partners Lic. # 12497

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.