Mogą zabrać ci dziecko

Projekt ustawy Supporting Children, Youth and Families Act, 2017, która ma zastąpić obecną ustawę Child and Family Services Act (o Służbie Opieki nad Dziećmi i Rodzinami) przedstawiony przez Rząd Ontario uzyskał aprobatę posłów.
Nowe przepisy, nazywane w skrócie Bill 89 przeszły przez trzecie czytanie w parlamencie Ontario.
Obrońcy praw rodziców, a wśród nich LifeSiteNews, Reformed Political Action (ARPA), Parents As First Educators (PAFE), Campaign Life Coalition ostrzegają, że ustawa daje rządowi możliwość odbierania dzieci rodzicom sprzeciwiającym się propagandzie LGBTQ i uniemożliwia adopcję parom, które uważają, że płeć nie jest relatywna. Podkreśla się, że ustawa jest poważnym zagrożeniem dla rodzin chrześcijańskich, ale nie tylko bo przecież także wyznawcy Islamu i innych wyznań nie tylko monoteistycznych podchodzą do tego tematu bardzo tradycjonalnie. Zatem można śmiało stwierdzić, że nowa ustawa stoi w opozycji do tradycyjnego i zgodnego z wyznawaną wiarą odbioru rzeczywistości.
Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa? Przede wszystkim dodaje „identyfikację płciową” i „ekspresję płci” do elementów, które muszą być rozważane w czasie procesu ustalania, jeśli chodzi o najlepszy interes dziecka. Usunięto jednocześnie zapis o wierze, w której dziecko było wychowywane, a zastąpiono ją własną wiarą dziecka (cokolwiek to by miało znaczyć).
Minister ds. dzieci i rodzin Michael Coteau otwarcie w swoich wypowiedziach stwierdzał, że jeżeli dziecko identyfikuje się jako LGBTQ, a jego rodzice/opiekunowie temu zaprzeczają, to mamy do czynienia z nadużyciem. A to już jest bardzo dobry powód, by dziecko odebrać i umieścić tam, gdzie nie będzie narażone na nadużycia.
Jest to zgodne z duchem ustawy, która wprowadza zapis, uprawniający sądy i pracowników socjalnych do wnioskowania o odebranie dziecka z powodu ich nieodpowiedniego wychowania pod względem tożsamości płciowej. Jeżeli urzędnik stwierdzi, że dziecko przejawia „ekspresję płciową” inną, niż jest normalna dla jego płci biologicznej, może wszcząć postępowanie w sprawie odebrania dziecka, o ile rodzice nie zdecydują się na pomoc dziecku w jego płciowym transferze.
Jack Fonseca z Campaign Life Coalition podkreśla, że prawo każe rodzicom utwierdzać dziecko w wątpliwościach co do jego płciowości zamiast pomagać mu, by zaakceptowało siebie takim, jakie jest. Niestety politycy poświęcają dzieci, by forsować swoje przekonania.
Przez trzecie czytanie ustawa przeszła stosunkiem głosów 63 do 23.
22 posłów konserwatywnych w końcu sięobudziło i zagłosowało przeciw. W tej grupie nie było jednak Patricka Browna. 9 marca, po drugim czytaniu za akceptacją ustawy opowiedziało się 83 na 107 ontaryjskich posłów.
1 czerwca ustawa została zatwierdzona przez Gubernatora prowincji.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.