Mamy nowego gubernatora

Premier Stephen Harper mianował w czwartek znaną ekodziałaczkę Elizabeth Dowdeswell, na nowego DowdeswellElzbietagubernatora prowincji Ontario.
Elizabeth Dowdeswell była już wiceministrem kultury i młodzieży w prowincji Saskatchewan, a także była wiceministrem ds. środowiska naturalnego w rządzie federalnym. Zasiadała też na stanowisku dyrektora wykonawczego Programu ochrony środowiska Naturalnego ONZ.
Dowdeswell przychodzi w miejsce Davida Onleya, który pełnił tę rolę od 2007 roku.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.