Liberałowie ratują stołki

Parlament Ontario zatwierdził minimalną stawkę godzinową i jej podwyżkę do wysokości 15 dolarów. Dodatkowo uchwalił nowe, zmienione zasady dotyczące pracowników, ponieważ liberałowie, którzy mają więk- szość w parlamencie przyjęli w środę serię poprawionych przepisów dotyczących zatrudnienia.
Reformy pracownicze nakładają na pracodawców wymogi zapłaty pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, zwykłym i tymczasowym stawkę tej samej wysokości, jaką otrzymują pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, za tę samą pracę. Ponadto pracodawcy muszą wypłacać pracownikom trzygodzinne wynagrodzenie za anulowanie zapotrzebowania na pracę z mniej niż 48. godzinnym wyprzedzeniem; oraz rozszerzenie personalnego urlopu kryzysowego, w tym dwóch płatnych dni, na wszystkich pracowników.
Minimalna płaca osiągnie 14 dolarów, od 1 stycznia, a za rok wzrośnie do15 dolarów za godzinę
Społeczność biznesowa prowincji – skonsternowana od wiosny ubiegłego roku, kiedy projekt ten został podany do publicznej wiadomości – nieustannie protestuje, argumentując, że środki przeznaczone na wypłaty podniosą koszty tak bardzo, że będą musieli zatrudniać mniej ludzi i podnieść ceny dla konsumentów, aby nadrobić różnicę.
Analitycy z Toronto-Dominion Bank powiedzieli we wrześniu, że sam wzrost minimalnego wynagrodzenia może kosztować prowincję aż 90 000 miejsc pracy, co wynikać będzie z mniejszego zatrudnienia i większej automatyzacji.
W 2018 roku Ontario czekają wybory. Opozycyjni Postępowi Konserwatyści twierdzą, że popierają minimalną płacę w wysokości 15 dolarów, ale opóźnią jej wdrożenie.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.