KOMUNIKAT FEDERACJII POLEK W KANADZIE

W dniach 26-27 maja 2018 r. odbył się w Edmonton w Albercie, XIX Walny Zjazd Federacji Polek w Kanadzie, w którym brały udział Ogniwa z Toronto, Mississaugi, Hamilton, Ottawy, Windsor, Winnipegu, Vancouver i Edmonton.
Atmosfera Zjazdu była koleżeńska i życzliwa, wszystko dzięki świetnym organizatorkom z Ogniwa # 3 w Edmonton pod przewodnictwem Haliny Madej.
Przewodniczącą Zjazdu została wybrana Zofia de Witt z Winnipeg a Prezydium Zjazdu wraz z Komisją Skrutacyjną sprawdzało mandaty i przeprowadziło głosowanie. Protokół obrad będzie przesłany do wszystkich Ogniw.
Otwarcie Zjazdu odbyło się w odnowionym Domu Polskim gdzie wystawiono też uroczysty bankiet z okazji Zjazdu i co najważniejsze, 60-tego Jubileuszu Ogniwa #3. Pochwałom i podziękowaniom nie było końca. Panie z Ogniwa #3 w pełni zasłużyły na otrzymane dyplomy od Rządu Federalnego i Prowincyjnego, z KPK, a także z Zarządu Federacji Polek.
Występy muzyczne i taneczne zespołów młodzieżowych uświetniły tą uroczystość.
Wybrano nowe władze Federacji na lata 2018- 2021.
Przewodnicząca Zarządu Głównego – J. Katarzyna Grandwilewska
1-sza Wiceprzewodnicząca – dr. Iwona Bogorya-Buczkowska
Wiceprzewodnicząca na Kanadę Zachodnią – Aleksandra Kosińska
Wiceprzewodnicząca na Kanadę Centralną -Anna Wolochacz
Sekretarz główny – dr. Nina Kolesnikoff
Sekretarz protokolarny – Alicja Tomicka
Skarbnik – Maria Ambroszkiewicz
Była Wiceprzewodnicząca – Ewa Zadarnowska
Członkinie Zarządu Głównego: Maria Szymańska, Krystyna Kamińska, Danuta Potworowski, Edyta Tobiasz
Przewodnicząca Funduszu im. J. Dobruckiej – Ewa Miles-Dixon
Redaktor website i Informatora: Małgorzata Boczkowska
Komisja Rewizyjna: Arleta Sziler, Marzena Kuźma, Halina Madej, Ewa Pachucka, Ela Sulatycka
Komisja Spraw Spornych: Ania Groszkowska, Dana Siniarska, Grażyna Naradka, Zofia de Witt, Magda Szewczyk
Website : www.federacjapolek.ca
Odchodzącemu Zarządowi serdecznie dziękujemy, natomiast nowemu składamy gratulacje. Po obradach delegatki Walnego Zjazdu miały możliwość odwiedzenia przepięknych Banff i Jasper National Park.
Walny Zjazd określił założenia programowe Federacji Polek w Kanadzie na najbliższe trzy lata. Szczególnie ważne jest kontynuowanie promocji naszej organizacji aby zwiększyć jej widoczność w Polonii i Kanadzie. Raz w roku wszystkie Ogniwa Federacji będą planować imprezy przeznaczone dla szerszej kanadyjskiej publiczności w języku angielskim, a szczególnie imprezy dla dzieci i młodzieży, tak jak np. Koncert Młodych Talentów, Konkursy Recytatorskie czy gry i zabawy dla dzieci. Będziemy starały się zainteresować młodsze pokolenie utrzymaniem polskości, a także wejściem w szeregi polonijnych organizacji. Zależy nam wszystkim na kontynuowaniu naszych tradycji i powiększaniu naszych Ogniw. Jest naszym założeniem aby członkinie godnie reprezentowały polską kulturę w Kanadzie i kultywowały nasze narodowe wartości przekazując je następnym pokoleniom.
Będziemy też wspierać nasz Fundusz im. Jadwigi Dobruckiej, który finansuje stypendia dla młodzieży w wieku 14-24 lat na terenie całej Kanady. Chodzi nam o poparcie osób o szczególnych zdolnościach. Wnioski o pomoc dla utalentowanej młodzieży która ma potencjał dalszego rozwoju należy przesyłać lokalnie do poszczególnych Ogniw do końca sierpnia w każdym roku. www.federacjapolek.ca
Podziękowanie i życzenia dla organizatorek – Ogniwo #3 – Edmonton
Dziękujemy za zorganizowanie Zjazdu, za waszą gościnność, za troskę i opiekę nad delegatkami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności.
Zarząd Federacji Polek w Kanadzie

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.