Kanadyjczycy grzęzną w długach

Dwa razy do roku Bank of Canada przygotowuje analizę systemu finansowego, właśnie opublikowano zimową wersję. Autorzy raportu stwierdzili, że poważne ryzyko dla gospodarki stanowi duże zadłużenie gospodarstw domowych w połączeniu z zawyżonymi cenami na rynku nieruchomości.
dbetJeszcze w tym roku rząd próbował zaradzić rosnącemu zadłużeniu obywateli. Jednym ze środków jest wprowadzenie obowiązkowej analizy możliwości spłaty rat, która ma pokazać, czy pożyczkobiorca będzie w stanie spłacać kredyt w wypadku podniesienia stóp procentowych. Dodając do tego wysokość rat, podatek od nieruchomości i opłaty za prąd, wodę itp. Wszystkie zobowiązania nie mogą przekraczać 39% dochodu brutto.
Mimo tego bank zauważa, że rośnie liczba osób, które kupują domy i biorą kredyty, które będzie im potem trudno spłacić. Są to przypadki, gdy majątek kredytobiorcy nie przekracza 20 proc. wartości kredytu (high-ratio mortgages). W szczególnej grupie ryzyka są osoby, których zadłużenie stanowi 450% dochodu rocznego lub więcej. Zdaniem analityków banku należy do niej prawie połowa pożyczkobiorców z Toronto i 39% z Vancouveru. Jeśli chodzi o Toronto tendencja przenosi się na całe GTA, a także dalej np. Oshawę czy Hamilton.
Prawie jedna trzecia pożyczkobiorców, którym przyznano w tym roku kredyt typu „high-ratio”, nie dostałyby go po wprowadzeniu nowych przepisów.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.