Kanada zmieni swój hymn

Nowe słowa będą „neutralne płciowo”!
„Złożony przeze mnie projekt ustawy jest wyrazem hołdu dla kobiet, których praca oraz zaangażowanie ukształtowały dzisiejszą Kanadę” – uzasadnił swoją decyzję Belanger.
anthemJeśli ustawa zostanie przyjęta, to koniec trzeciego wersu hymnu „true patriot love in all thy sons command” (prawdziwie patriotyczna miłość przewodzi wszystkim twym synom) ulegnie zmianie i w nowej wersji będzie brzmieć „all of us command” (przewodzi nam wszystkim).
Zaaprobowanie zmiany oznaczałoby powrót do pierwotnej angielskojęzycznej wersji słów hymnu, w której nie było odniesienia do synów. Pojawiło się ono w 1914 roku jako wyraz wsparcia dla kanadyjskich żołnierzy walczących w pierwszej wojnie światowej. W słowach francuskojęzycznej wersji hymnu podobny problem nie występuje. Środowiska feministyczne starały się wprowadzić zmiany do słów kanadyjskiego hymnu od 1980 roku; wtedy to pieśń „O Canada” zastąpiła „God Save The Queen” (Boże, chroń Królową) i została oficjalnie zaakceptowana jako hymn państwowy. Wszystkie próby wprowadzenia zmian spotkały się ze sprzeciwem ze strony konserwatystów, którzy postrzegali ten zabieg jako bezzasadny lub zwracali uwagę, że szeregi kanadyjskiej armii w większości zasilali mężczyźni. Kanada nie jest jedynym krajem, który chce w hymnie państwowym podkreślić rolę kobiet. W 2012 roku podobnej zmiany dokonała Austria, a Szwajcaria w ubiegłym roku ogłosiła konkurs na nowe słowa hymnu, które bardziej odpowiadałyby współczesnym realiom. Pieśń „O Kanado” została skomponowana przez Calixa Lavalleego, kanadyjskiego kompozytora i nauczyciela muzyki. Pierwszy raz wykonano ją 24 czerwca 1880 w czasie Narodowego Kongresu Franko-Kanadyjczyków.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.