Kanada w szybkich siłach NATO?

Siedem krajów NATO zamierza utworzyć nowe siły szybkiego reagowania liczące co najmniej 10 tys. żołnierzy w ramach planów zwiększenia potencjału obronnego NATO wobec rosyjskiej interwencji na Ukrainie.
d3824c5779e77bd0e7ed35bad33c6f16Plany zakładają utworzenie sił wielkości dywizji, które odbywałyby wspólne ćwiczenia i były zdolne do niemal natychmiastowego wkroczenia do akcji, w krótszym czasie niż istniejące siły szybkiego reagowania. Nowe siły byłyby złożone zarówno z wojsk lądowych, jak i lotniczych i morskich.
Większość żołnierzy stanowiliby Brytyjczycy. Ponadto swój akces zgłosiły: Dania, Łotwa, Estonia, Litwa, Norwegia i Holandia. Uczestnictwem w tych siłach wyraziła również zainteresowanie Kanada.

Na zdjęciu sefilada z okazji Swięta Wojska Polskiego w Warszawie. Defilują Kanadyjczycy
„Finacial Times” przypomina, że od czasu aneksji Krymu przez Rosję w marcu br. NATO podjęło już szereg kroków mających uspokoić obawy krajów członkowskich sojuszu na wschodzie Europy. Kanadyjczycy i Amerykanie wzięli udział w manewrach na terenie Polski. Eskadry samolotów bojowych Kanady zajęły się patrolowaniem przestrzeni powietrznej najpierw nad Rumunią, a teraz nad Republikami Bałtyckimi.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.