Indianie chcą przechrzcić Calgary

Calgary może zostać przemianowane na Wichispa Oyade, jeśli spełnione zostaną żądania grupy „First Nations”, potomków Indian z Wielkich Równin.
Indianie złożyli wniosek o zmianę nazw znanych miejsc w południowej części prowincji Alberta, celem odzwierciedlenia tradycyjnych nazw nadanych w przeszłości. Lista do rządu Alberty obejmuje takie miejsca, jak Camore, Bow River, Mount Allan i dziesiątki innych punktów na mapie, które Nakoda uważają za swoje terytorium.
„Nakoda to pierwotni mieszkańcy tej krainy, a nazwy miejsc należy zmienić na tradycyjne, aby kultura i historia tych ziem stała się bardziej znana i szanowana” – napisali w liście do rządu. Zwracają uwagę, że nazwy angielskie nie odzwierciedlają rdzennej historii. „Ten brak uznania przyczynia się do wzrostu zagrożenia, że dziedzictwo Nakoda zostanie zatarte” – argumentują.
Nakoda, potomkowie Siuksów (nazwa plemienia oznacza „ci, którzy gotując używają kamieni” lub „kamienni Siuksowie”, zamieszkują trzy miejsca w prowincji, z największym rezerwatem położonym na zachód od Calgary.
Skrażyli się do rządu prowincji i federalnego o prawa tubylcze, w tym ziemię i zasoby naturalne, w sprawie założonej w 2003 roku. Roszczenia obejmują dużą część południowej Alberty i wschodnich zboczy Gór Skalistych.

Douglas Rae, prawnik z „First Nations” powiedział, że wniosek o zmianę nazw nie jest związany z tym procesem, ale próbą udowodnienia więzi Indian z ziemią.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.