Jak osobowość wpływa na wagę

Cała Kanada w żałobie

W wypadku autobusu zginęło 16 osób związanych z  młodzieżową drużyną hokejową Humboldt Broncos. Trzynastu zostało rannych. Dwóch spośród nich walczy o życie.

Do tragedii doszło na Hwy-35 niedaleko Tisdale w Saskatchewan. Autokar wiozący młodych sportowców zderzył się z ciągnikiem siodłowym, holującym naczepę. To właśnie ciężarówka uderzyła w autobus. Drużyna składała się z 24 zawodników w wieku od 16 do 21 lat. Jechali do Nipawin na północ prowincji na turniej ligi młodzieżowej.

Zginęło 10 zawodników, trzech trenerów (jeden z nich zmarł w czwartek 12.04), prezenter, statystyk i kierowca autobusu.

Kanadyjczycy wystawiają przed domem hokejowe kije. Chcą w ten sposób uczcić pamięć ofiar piątkowego wypadku autokaru, którym podróżowali młodzi zawodnicy Humboldt Broncos. Zginęło 15 osób, w tym dziesięciu zawodników i dwóch trenerów, a 14 zostało rannych. Z drużyny zwanej „mustangami z Humboldt” dumna była cała Kanada, a teraz cała Kanada ją opłakuje i jednoczy się. Mieszkańcy miasteczka składają się na budżet drużyny, grają w niej całe rodzinne pokolenia. Chcą też oddać hołd zmarłym, właśnie poprzez wystawianie przed domem kijów.

Akcja rozpoczęła się po tym, jak dziennikarz sportowy Brian Munz zamieścił na Twitterze zdjęcie, nadesłane mu przez przyjaciela, przedstawiające hokejowy kij przed domem i podpisane: „Dziś zostawiam go na zewnątrz. Może się przydać chłopcom… gdziekolwiek są”. Swój kij wystawiła m.in. czterokrotna złota medalistka olimpijska Hayley Wickenheiser. „To nie jest byle jaki kij – to mój pierwszy” – napisała. Na podobny gest zdecydowały się tysiące internautów w Kanadzie, ale też w Stanach Zjednoczonych.
Rozgrywki, w których brali udział młodzi hokeiści, zostały wstrzymane do odwołania.

Obolały jak Polak

Jak zdrowi czują się Polacy? Ponad 58 proc. z nas ocenia swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Ale to wynik znacznie gorszy od średniej dla UE. Okazuje się, że Polacy najczęściej w Europie skarżą się na ból.

Z opublikowanych niedawno przez Eurostat, najnowszych danych na temat samooceny stanu zdrowia mieszkańców Unii Europejskiej (UE) wynika, że kondycja zdrowotna Polaków się pogarsza.

Zacznijmy od tego, że 67,5 proc. mieszkańców Unii Europejskiej ocenia stan swojego zdrowia jako dobry lub bardzo dobry, podczas gdy w Polsce odsetek ten wynosi zaledwie 58,5 proc. Dla porównania, w najlepszej pod tym względem Irlandii wskaźnik ten sięga aż 82,8 proc.

Na tym jednak nie koniec kiepskich wieści. Okazuje się, że od 2008 r. znacząco wzrósł w Polsce odsetek osób, które zmagają się z chorobami przewlekłymi. W 2008 r. przyznawało się do takich problemów 30,9 proc. Polaków, a w 2016 r. już 36,3 proc. Dodajmy, że średnia dla całej UE wynosi 33 proc., ale np. we Włoszech wskaźnik ten sięga niespełna 15,2 proc.

Mimo to, pod względem ogólnej samooceny stanu zdrowia oraz występowania chorób przewlekłych, wcale nie wypadamy w Europie najgorzej – gorsze wyniki od nas notują m.in. Portugalia czy Estonia.

Niestety, w wynikach badań sondażowych Eurostatu jest coś szczególnie niepokojącego, co dotyczy Polski. Okazuje się, że w jednym niechlubnym rankingu, tuż obok Słoweńców, wypadamy zdecydowanie najgorzej w Europie. Chodzi o odczuwanie bólu.

Realny problem czy polskie malkontenctwo?

Aż 31 proc. Polaków zadeklarowało w badaniu odczuwanie umiarkowanego, silnego lub bardzo silnego bólu, w ciągu czterech tygodni poprzedzających badanie. Gorzej od nas pod tym względem wypadli tylko Słoweńcy, z wynikiem sięgającym blisko 32 proc. Tymczasem, dla porównania, średnia dla całej UE wyniosła 24,9 proc., podczas gdy np. na Malcie wskaźnik ten osiągnął zaledwie 14,2 proc., a w Czechach – 18 proc.

Dlaczego Polska aż tak bardzo odstaje pod tym względem od większości krajów UE?

– Niestety, nie wiemy tego. Analizowaliśmy potencjalny wpływ różnych czynników specyficznych dla Polski, takich jak położenie geograficzne (klimat) czy religia, ale nie znaleź- liśmy przekonującego wyjaśnienia tego zjawiska. Jedno jest pewne. Jest to niestety tendencja dość stała. Różnica między Polską a całą UE utrzymuje się bowiem już od wielu lat – mówi Magdalena Kocot-Kępska, lekarka specjalizująca się w leczeniu bólu z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Z wcześniejszych badań Eurostatu wiadomo, że już w 2002 r. ból występował u 27 proc. Polaków, podczas gdy średnia dla całej UE wynosiła 20 proc.

Interpretując te dane, poza oceną skali i dynamiki występowania bólu, trzeba jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tego zagadnienia.

– Badania Eurostatu dotyczą bólu przewlekłego, a więc np. bólu stawów, pleców, kręgosłupa, mięśni, napięciowych bólów głowy, bólów w chorobach onkologicznych, bólów spowodowanych zwyrodnieniami. Często trudno jest znaleźć przyczynę bólu przewlekłego, a także ją usunąć – podkreśla Magdalena Kocot-Kępska.

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że medycyna dysponuje dziś lekami przeciwbólowymi, które skutecznie mogą poprawić jakość życia chorych.

– Niestety, leczenie bólu w Polsce kuleje. Brakuje wystarczającej liczby poradni leczenia bólu. Teoretycznie taka poradnia powinna być w każdym szpitalu wojewódzkim, ale tak nie jest. Być może przyczynia się do tego fakt, że NFZ nisko wycenia tego typu świadczenia, a więc nie przynoszą one zysku szpitalom – ocenia Magdalena Kocot-Kępska.

Tymczasem, jak wskazuje badanie Eurostatu, problem jest ogromny, bo dotyczy około 8 mln Polaków.

– Duża część z osób cierpiących z powodu przewlekłego bólu nie leczy go, choć powinna. Leczenie nie polega jednak tylko na podawaniu leków przeciwbólowych. U sporej części chorych pomóc mogłyby programy rehabilitacyjne, poprawiające kondycję układu mięśniowo-szkieletowego – mówi Magdalena Kocot-Kępska.

Pierwszą linią pomocy są oczywiście lekarze pierwszego kontaktu. Jeśli oni nie poradzą sobie z problemem to powinni kierować chorych do specjalistów: reumatologów, ortopedów czy neurologów. Jeśli i oni nie będą w stanie pomóc to chory powinien w końcu trafić do jednej z poradni leczenia bólu, w których pracują głównie anestezjolodzy, specjaliści opieki paliatywnej i neurolodzy.

– Niestety, w Polsce nie ma jeszcze w medycynie specjalizacji leczenia bólu, choć nasze środowisko od dawna postuluje potrzebę powstania takiej specjalizacji (medycyny bólu). Ból jest zjawiskiem powszechnym i ma wiele twarzy. Może być objawem choroby albo też chorobą samą w sobie – dodaje Magdalena Kocot-Kępska.

Czy styl życia wpływa na ryzyko wystąpienia bólu?

W obecnej sytuacji szczególnie ważne wydaje się zapobieganie bólowi przewlekłemu. Na szczęście jest to możliwe.

– Kluczowe w profilaktyce są: utrzymywanie prawidłowej masy ciała lub jej redukcja w przypadku nadwagi i otyłości, a także umiarkowana, dostosowana do możliwości danej osoby, regularna aktywność fizyczna (bez prze-trenowywania się). Warto uświadamiać ludzi, że najczęściej bóle przewlekłe są odległym skutkiem nadwagi i otyłości, siedzącego trybu życia i monotonnych, codziennie wykonywanych w pracy lub domu czynności – mówi Magdalena Kocot-Kępska.

Inni eksperci, do możliwych powodów bardzo częstego, deklarowanego występowania dolegliwości bólowych w Polsce, oprócz niedoboru specjalistów do spraw leczenia bólu czy rzadkiego stosowania silnych leków przeciwbólowych, dodają jeszcze jeden, trudny do zmierzenia czynnik.

– Pewien wpływ na dane dotyczące odczuwanego bólu, zwłaszcza słabego i umiarkowanego, mogą też mieć czynniki subiektywne – sugeruje prof. Bogdan Wojtyniak, kierownik Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Jego zdaniem, czynniki subiektywne mogą też mieć istotny udział w niezbyt dobrym wyniku ogólnej samooceny stanu zdrowia Polaków.

– Odkąd pamiętam, pod względem samooceny stanu zdrowia, Polacy zawsze wypadali znacznie gorzej od średniej dla całej UE. Ale pod względem rozpowszechnienia chorób przewlekłych i ograniczonego poziomu sprawności, różnice między Polakami a średnią unijną nie są już tak wyraźne. Rozdźwięk między danymi na temat ogólnej samooceny, a wspomnianymi wcześniej bardziej konkretnymi parametrami stanu zdrowia sugeruje, że być może na wynik tej samooceny wpływają in minus nasze cechy narodowe, takie jak np. skłonność do narzekania czy malkontenctwo – mówi prof. Bogdan Wojtyniak.

Mimo to, ekspert ostrzega przed bagatelizowaniem wyniku badań sondażowych Eurostatu.

– Choć dane na temat samooceny zawierają dużą dozę subiektywizmu, mimo wszystko należy je traktować poważnie. Zostało dowiedzione, że negatywna ocena własnego stanu zdrowia wyraźnie koreluje z podwyższonym ryzykiem zgonu – podkreśla prof. Bogdan Wojtyniak.

Edukacja i zamożność wydłużają życie

Z badań Eurostatu oczywiście płynie też wiele innych ciekawych wniosków. Potwierdzają one m.in. znaną już od dawna tezę, że osoby gorzej wykształcone i mniej zamożne gorzej oceniają swój stan zdrowia oraz faktycznie są mniej zdrowe niż osoby wykształcone i zamożne.

– Niestety, nierówności społeczne w dziedzinie zdrowia są w Polsce znacznie większe niż w krajach starej UE, a do tego nie zmniejszają się tak szybko jak byśmy tego chcieli. Do poprawienia sytuacji konieczne są rozwiązania systemowe, zgodne z rekomendowaną przez UE zasadą: zdrowie obecne we wszystkich politykach, która wskazuje, że nie da się osiągnąć znaczącej poprawy w dziedzinie zdrowia publicznego bez wdrożenia długofalowej i wielosektorowej strategii działania – podkreśla prof. Bogdan Wojtyniak.

Według niego, jednym z ważnych przejawów takiego podejścia jest ocena skutków zdrowotnych różnych przyjmowanych w danym kraju regulacji prawnych.

– W Polsce jest w tej dziedzinie jeszcze dużo do zrobienia – ocenia prof. Bogdan Wojtyniak.

Eksperta nie dziwi też zaobserwowany przez Eurostat wzrost występowania chorób przewlekłych w polskim społeczeństwie.

– Przyczyniają się do tego m.in. niekorzystne zmiany demograficzne, a więc przede wszystkim starzenie się polskiej populacji. W związku z tym nie należy się spodziewać znaczącej poprawy tego stanu rzeczy w kolejnych latach. Na szczęście, na stan zdrowia Polaków równolegle oddziaływać będzie też drugi, przeciwstawny trend. Mam na myśli, wzrost wczesnej wykrywalności i wyleczalności chorób, których efektem powinien być spadek śmiertelności oraz umieralności z powodu chorób przewlekłych – mówi prof. Bogdan Wojtyniak.

W tym kontekście warto dodać, że w efekcie szybkiego rozwoju medycyny nawet kojarzące się dotąd z pewną śmiercią nowotwory zaczynają już dziś być traktowane jako choroby przewlekłe.

– Oceniając aktualny stan zdrowia Polaków należy też wziąć pod uwagę odziedziczone po PRL zapóźnienie w tej dziedzinie, którego nie udało się nam niestety zbytnio nadrobić. Choć dużo się u nas poprawiło, to jednak kraje starej UE ciągle nam uciekają. Aby sytuacja się wyraźnie poprawiła, potrzebujemy zdecydowanie większych nakładów nie tylko na ochronę zdrowia, ale także na promocję zdrowia i profilaktykę chorób. Samym leczeniem nie zmienimy obecnego stanu rzeczy – rekomenduje prof. Bogdan Wojtyniak.

Zdaniem eksperta NIZP-PZH, promocja zdrowia do tej pory była w Polsce zbyt mało widoczna i skuteczna.

– W celu poprawy sytuacji warto m.in. lobbować za wprowadzeniem do szkół przedmiotu zdrowie, a także zachęcać jednostki samorządu terytorialnego do wdrażania programów zdrowia publicznego skierowanych do lokalnych społeczności. Wiadomo, że takie programy są bardziej skuteczne w odniesieniu do wybranych, mniejszych grup populacyjnych – radzi ekspert NIZP-PZH.

Dr Bogdan Wojtyniak podkreśla, że za profilaktykę w tego rodzaju programach powinny odpowiadać kompetentne osoby. Jego zdaniem, specjalistów do spraw zdrowia publicznego w Polsce nie brakuje, ale dotąd zbyt rzadko byli oni zatrudniani zgodnie z kwalifikacjami.

– To musi się zmienić. Nie stać nas na to, aby promocją zdrowia i profilaktyką zajmowały się osoby przypadkowe – konkluduje prof. Bogdan Wojtyniak.

Wiktor Szczepaniak/PAP

Fot. PAP

Źródła: Badanie „European health interview survey (EHIS)”, przeprowadzone wśród osób mających 15 lat i więcej.
Badanie „EU statistics on income and living conditions (SILC)”, przeprowadzone wśród osób w wieku 16 lat i więcej.

12 kwietnia 2018

Informator kulturalny pod redakcją Krzysztofa Jasińskiego

Zbigniew Herbert  “Piękno i Dobro”

Zbigniew Herbert to jeden z najważniejszych polskich poetów XX wieku, twórca cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, eseista, dramatopisarz i autor słuchowisk. Od końca lat 60. wymieniany był jako jeden z głównych kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. W latach 80. był jednym z głównych poetów związanych z polską opozycją antykomunistyczną. Herbert mówił głosem czystym i jasnym. Taki głos i taki sposob myślenia jest współczesnemu człowiekowi bardzo potrzebny. Salon Muzyki, Poezji i Teatru sięga do jego poezji i pragnie się nią podzielić – poprzez widowisko teatralne wypełnione jego bezcenną poezja.

Scenariusz spektaklu obejmuje losy poety od miejsca urodzenia (ukochanego Lwowa) do pożegnania z życiem. Spektakl zrodził się z pewnej niezwykłej emocji, aktorzy: Agata Pilitowska, Krzysztof Jasiński, Adam Burak , Kajetan Wolniewicz (Kraków) i Maria Nowotarska która całość wyreżyserowała, delikatnie a jednocześnie zdecydowanie  zbliżają się do magii jego słowa, ucząc  się od poety głębi i tej wyprostowanej postawy, która pozwala życie przeżyć godnie. Scenografię tworzy Joanna Dąbrowska. Bardzo ważnym elementem spektaklu jest muzyka  przygotowana przez Jerzego Boskiego.

14 kwietnia  – Maja Prentice Theatre (1350 Burhamthorpe Rd.), 416-760-9745.

 

Buddy  Guy

Pięciokrotny laureat nagrody Grammy oraz jednen z najwybitniejszych amerykańskich bluesowych oraz rockowych gitarzystów i wokalistów. George „Buddy” Guy urodził się 30 lipca 1936 roku w Lettsworth, w stanie Luizjana.

Buddy Guy rozpoczął występy sceniczne na początku lat 50. Gdy przeniósł się do Chicago w 1957 roku, jego największą inspiracją stał się Muddy Waters, mistrz tamtejszej sceny. Rok później udało mu się podpisać kontrakt płytowy ze znaną wytwórnią Chess. W tym czasie nagrywał także z Juniorem Wellsem. Czasy spędzone w Chess Records nie należały jednak do najlepszych dla Buddy Guya – artysta nie znalazł tam zrozumienia dla swojego wyjątkowego stylu, podobnego w brzmieniu do występów na żywo. Jedynym albumem, jakim w tamtym czasie zarejestrował był „Left My Blues In San Francisco”. W Chess Records Guy udzielał się przede wszystim jako muzyk sesyjny, mając przyjemność nagrywac z takimi artystami, jak Muddy Waters, Koko Taylor czy Howlin’ Wolf. Renoma Buddy Guya znana była także w Wielkiej Brytanii, do której zawitał po raz pierwszy w 1965 roku. Tamtejsza scena chłonęła inspirację amerykańskim bluesem, a Guy był jednym z ulubieńców rockmanów, takich jak Jeff Beck czy Eric Clapton. Po latach rozczarowań muzyk w końcu zakończył współprawcę z wytwórnią Chess i przeniósł się do Vanguard, w którym wydał m.in. „Blues Today”, czy „Hot and Cool”. Kariera artysty nie osiągneła jednak wtedy rozmiarów, na jakie z pewnością zasłużył. Pomimo tego, że w wielkim stopniu zainspirował scenę blues–rockową, ona święciła tryumfy bez niego. Przez następne dwie dekady muzyk doświadczył sytuacji, która zdarza się wielu znakomitym twórcom – wizjonerzy i artyści, którzy przecierają ścieżki, są przyćmieni przez naśladowców, którym przypada sława, sukces i pieniądze. Pozytywny przełom w karierze Buddy Guya nastąpił pod koniec lat 80., kiedy muzyka blue- sowa zaczęła przeżywać odrodzenie. Nie bez znaczenia było też wsparcie, które otrzymał od Erica Claptona, który zaprosił go do występów z innymi gitarzystami na show w Londynie. W tym czasie nagrywał z powodzeniem dla wytwórni Silvertone. 

Dla fanów dobrego rasowego bluesa mam bardzo dobrą wiadomość, otóż w ramach cyklu koncertów Friday Night Music, 27 kwietnia w Centrum JPII wystąpi fenomenalny amerykański bluesman Douglas Watson, którego ojciec przez wiele lat grał w najlepszym składzie zespołu Muddy Watersa.

14 kwietnia – Massey Hall.

 

The Darkness 

Brytyjski zespół muzyczny założony w 2000 roku w Londynie. Grupa gra klasyczny rock, glam rock i glam metal, jednak sami członkowie zespołu twerdzą, że jest to klasyczny hard rock. W muzyce zepołu słychać wpływ takich rockowych gwiazd lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, jak: Queen, AC/DC, Elton John, Def Leppard, Judas Priest, Thin Lizzy, Cheap Trick, T.Rex, Led Zeppelin oraz Van Halen. Od innych współczesnych zespołów rockowych, The Darkness odróżnia wysoki falset wokalisty Justina Hawkinsa.

15 kwietnia – The Phoenix Concert Theatre.

 

Todrick Hall

Amerykański aktor, wokalista i uczestnik dziewiątej edycji amerykańskiego Idola stworzył nagranie video, w którym prezentuje wszystkie albumy Beyonce w idealnie zagranym mashupie. W zabawnym mashupie pojawiły się takie kawałki Queen Bee jak: Me, Myself and I, Crazy In Love, Single Ladies, Who Won The World, If I Were a Boy, oraz Upgrade U. Piosenki są ze sobą tak dobrze połączone, że całość przypomina treść kompletnego spójnego utworu. Jednym słowem Todrickowi należą się duże brawa. Być może już niedługo przebije innego internetowego mistrza mashupów Anthony Vincenta, który w śpiewaniu muzycznych połączeń jest istnym mistrzem.

17 kwietnia – Opera House.

 

Teatralno-Filmowe Wieczory Czwartkowe

12 kwietnia 2018

Niedziela pewnego małżeństwa

Perełka filmu polskiego! 

Magda i Witold są małżeństwem w średnim wieku. Dobrze sytuowani, oboje na kierowniczych stanowiskach, tworzą solidny, dobrany związek. Decyzją Magdy, która wolała poświęcić się karierze zawodowej, nie mają dzieci. Ale mimo pozorów harmonii niewiele pozostało z dawnej, prawdziwej więzi. Gdy nadchodzi niedziela, on wymyka się do knajpki na piwo, a później odwiedza swoją kochankę… czy ta niedziela odmieni oboje małżonków?

Obsada: Janusz Gajos, Elżbieta Kępińska, Witold Pyrkosz, Barbara Sołtysik. Wirgiliusz Gryń, Halina Kolanko i inni.

 

19 kwietnia 2018

Wszystko zależy od dziadka

Współczesna polska komedia rodzinna. Trzypokoleniowa, średnio sytuowana rodzina gnieździ się w niewielkim mieszkaniu w bloku: żona – była kierowniczka skle- pu mięsnego, mąż – eks-taksówkarz, dwaj synowie oraz dziadek – potomek ziemian z kresów. Nie mają właściwie żadnych szans na poprawę sytuacji życiowej nie potrafiąc oswoić się z agresywnym „kapitalizmem po polsku”. Ostoją optymizmu jest dziadek. I wszyscy liczą, że właśnie on  odmieni w końcu los całej rodziny. Autentyzm obyczajowy, charakterystyczne typy, zabawne sytuacje to walory spektaklu.

Występują: Anna Seniuk, Marian Opania, Jerzy Kamas, Cezary Pazura, Dorota Landowska i inni.

Krocząc za Majami

Meksyk, nazywany często „krajem o stu twarzach”, kojarzy się przede wszystkim z tequilą, ostrymi papryczkami, kapelą mariachi i dramatyczną historią spotkania kultury indiańskiej i hiszpańskiego najeźdźcy. Podążając za historią Meksyku, odkryjemy majańskie i azteckie miasta. Co pozostawiły po sobie te indiańskie ludy?
Położone we wschodniej części półwyspu Jukatan nad Morzem Karaibskim miasteczko Cancun to prawdziwy raj dla turystów. Pełne jest piaszczystych i skąpanych w słońcu plaż.
Cancun to nie tylko piasek i słońce. Miasto podzielone jest na dwie grupy historyczne – Zona Hotelera i Zona Arqueologica. W tej drugiej znajduje się mała świątynia oraz kilka rytualnych platform (miejsc ceremonii religijnych). Warto zatrzymać się również przy zabytkach współczesnej kultury meksykańskiej i zwiedzić podwodne muzeum – La Evolucion Silenciosa, czyli „Cichą Ewolucję”. Rzeźby projektanta Jaysona de Caires Taylora zobaczymy płynąc łódką ze szklanym dnem lub nurkując z maską tlenową. Czeka na nas 420 metrów kwadratowych i ponad 500 rzeźb, które zanurzone na dnie morza Karaibskiego przedstawiają ludzi oraz przedmioty codziennego użytku.
Tulum pełne skarbów
Szukając kolejnych śladów kultury Majów, musimy kierować się brzegiem morza z Cancun na południe. Znajdziemy się w antycznym mieście – Tulum. To w nim Majowie rozwijali nauki astronomiczne oraz matematykę. Słynni z wynalezienia kalendarza i pisma piktograficznego, wyróżniali się również strojem. Każda wioska posiadała inny wzór ubrania, które świadczyło o przynależności do konkretnej wsi, statusu społecznego, czy stanu cywilnego.
Tulum leży nad lazurowym morzem Karaibskim z kontrastującymi, szarymi ruinami majańskiego miasta. Same ruiny znajdują się nad klifem, skąd rozpościerają się niezapomniane widoki. To nie wszystkie atrakcje, które pozostawili nam Majowie w tym mieście. Cała stara wiedza i architektura skryta jest w Świątyni Zstępującego Boga, Świątyni Wiatru, czy prekolumbijskich domach mieszkalnych: Domu Kolumn, Halach Uinic i Chultuna.
„Źródła ludu Itza” – Chichen Itza
Dobrze zachowane pozostałości po antycznych czasach Majów odnajdziemy w dawnym ośrodku Indian w południowym i zachodnim Jukatanie, miejscowości Chichen Itza, leżącej 100 kilometrów na zachód od miasta Tulum. Założona została w V wieku, a czas rozkwitu jej architektury i kultury przypada na wiek X. Jest jednym z najbardziej tajemniczych i najpiękniejszych terenów Meksyku. Odkrywając, to miejsce, czekają na nas świątynia Kukulkana z 24-metrową piramidą boga Majów, zwaną „świątynią-zamkiem”. Z każdej strony posiada schody: aż 365 stopni, które prowadzą na sam szczyt piramidy. Podczas przesilenia wiosennego lub jesiennego rzucają cień, przypominający kształtem smoka.
Wartą odwiedzenia w prekolumbijskim mieście jest również Świątynia Wojowników „Templo de los Guerreros” i przylegająca grupa Tysiąca Kolumn, a także Świątynia Jaguara. Bardzo ciekawym miejscem jest budynek El Caracol, czyli „Ślimak”. Prawdo- podobnie dawniej mieściło się w nim obserwatorium astronomiczne. Kształtem przypomina walec, w środku znajduje się spiralna klatka schodowa oraz promieniście rozłożone okna.
Chichen Itza jest pełne zabytków kultury Majów, na kilometrze kwadratowym powierzchni czekają jeszcze: Świątynia Czaszek w kształcie litery T, przyozdobiona czaszkami, symbolizującymi ofiary składane bogom. Nieopodal znajduje się mała Platforma Orłów z płaskorzeźbami jaguarów i orłów, które trzymają ludzkie serca w swoich szponach. W pobliżu warta odkrycia jest również piramida El Osario, nazywana grobem Wielkiego Kapłana, a patrząc na północ ujrzymy platformę pięknej Wenus.
Merida – „Paryż Zachodu”
Kierując się na zachód od Chichen Itza, dotrzemy do Maridy – najstarszego miasta obu Ameryk, które przez setki lat było nieprzerwanie zamieszkałe. W epoce Majów nazywane było Miastem Pięciu Wzgórz. W stolicy Jukatanu odnajdziemy dawne centra administracyjno-ceremonialne Majów północnych, ale również budowle z białego kamienia. Współczesna architektura wyrosła tutaj na fundamentach budowli majańskich: powstały budynki banków, restauracji i muzeów. W Muzeum Miasta Meridy zgromadzone zostały zabytki i pozostałości po Majach. Nieopodal mieści się Plaza Grande (zwana „Wielkim Pałacem”) – punkt centralny osady Majów, a także katedra św. Ildefonsa.

Polecamy na weekend 6 – 8 kwietnia 2018

Green Living Show

Green Living Show to największy w Kanadzie program konsumencki poświęcony prostym rozwiązaniom w prowadzeniu zdrowego i zrównoważonego stylu życia.
Ta trzydniowa impreza oferuje inspirację dla osób w każdym wieku i oferuje ponad 350 wystawców skupiających się na eko projektowaniu domu i ogrodu, lokalnej i ekologicznej żywności, winie i piwie, zdrowiu i dobrym samopoczuciu, ekologiczną modę i zielone piękno, samochody elektryczne, wystawy przyrodnicze i zabawy dla całej rodziny.
Metro Toronto Convention Centre
255 Front Street West, Toronto, ON
6 i 8 kwietnia 2018 r • 12:00-20:00

Backyard Living Expo

Odkryj sekrety doskonałego grilla i dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać swoje podwórko, bez względu na rozmiar i budżet, od ekspertów z branży i celebrytów na Backyard Living Expo.
Międzynarodowe Centrum • 6900 Airport Rd
Piątek, 6 kwietnia 2018 r • 12:00-20:00
Sobota, 7 kwietnia 2018 r • 10:00-19:00
Niedziela, 8 kwietnia 2018 • 10:00-18:00

CN Tower Climb

Wspinaczka na CN Tower z World Wildlife Fund Canada to rzadka i ekscytująca okazja, aby wdrapać się na najwyższy punkt w Toronto, jednocześnie zbierając fundusze na ochronę przyrody.
Sportowcy szukający bardziej konkurencyjnego doświadczenia mogą dołączyć do Elite Climb i rywalizować o najszybszy czas WWF-Canada. Uczestnictwo wymaga jedynie minimalnego fundraisingu.
CNTower
Sobota, 7 kwietnia 2018 r • 6:00 – 9:30
Niedziela, 8 kwietnia 2018 • 6:00 – 9:30

Toronto Silent Film Festival

Toronto Silent Film Festival we współpracy z The Japan Foundation z dumą prezentuje Page of Madness – oszałamiające wizualnie dzieło sztuki.
Festiwal trwa od 6 do 9 kwietnia
Revue Cinema • 400 Roncesvalles Ave
Niedziela, 8 kwietnia 2018 • 16:30 – 18:00

Bonnie Crombie jest jednym z najlepiej zarabiających burmistrzów Kanady

16 stycznia 2017 r. burmistrz Mississauga Bonnie Crombie zaanonsowała powstanie nowej firmy utylizacyjnej utworzonej przez połączenie Enersource, Horizon Utilities i Powerstream oraz przejęcie Hydro One Brampton. Bonnie Crombie zasiada w radzie nadzorczej Alectra co spowodowało wzrost jej rocznych dochodów do poziomu 243 117 dolarów w 2017 roku.
Z racji zasiadania w radzie Alectra Crombie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 48 615 dolarów, w tym 22 663 dolarów honorarium i 25 950 dolarów wynagrodzenia za dzień. Jest to dodatek do wynagrodzeń w City of Mississauga i Region of Peel, które wynoszą odpowiednio 139,374 dolarów i 55,130 dolarów.
To sprawia, że Bonie Crombie ​​jest jednym z najlepiej zarabiających burmistrzów Kanady, podobnie jak burmistrz Markham Frank Scarpitti, który w zeszłym roku zarobił 248 783 dolarów.
„To, co mnie niepokoi, to jedna z rzeczy, które dzieją się w przypadku większości zarządów dużych firm, gdy stają się naprawdę duże, tracą kontakt z klientami. To była jedna z moich obaw z Alectrą”- powiedziała radna Carolyn Parrish.
Gdy Crombie zasiadała w radzie Enersource w 2016 r., jej roczne zarobki z tego źródła wyniosły 22 605 dolarów. Rok później, po sfinalizowaniu fuzji, otrzymała prawie 50 000 dolarów.
„Nie rozumiem, że burmistrz otrzymuje wynagrodzenie (honorarium) i dostaje diety”, zauważyła Parrish, dodając, że w przypadku rady Enersource, radni otrzymywali jedną lub drugą gażę – nie obie na raz.
„Alectra, jak wiecie, jest bardzo dużą, złożoną, hybrydową organizacją (…) Rada zdecydowała o wynagrodzeniu w oparciu o kalkulację zgodną z najlepszymi zasadami i porównaniu ze wszystkimi innymi zarządami firm sektora publicznego”, powiedziała Crom- bie.
Crombie powiedziała, że ​​oprócz pełnienia obowiązków burmistrza, zasiadanie w zarządzie Alectra to „dużo dodatkowej pracy” i wymaga udziału w licznych spotkaniach przez cały rok.

“Zawrót głowy od sukcesów”?

Zachowanie rządzącej partii w ostatnich trzech-czterech miesiącach jest – niestety – doskonałą ilustracją dawnych ostrzeżeń tow. Lenina, kierowanych do aktywu WKP(b). W samej rzeczy, postronny obserwator polskiej polityki wewnętrznej może odnieść wrażenie, iż w doskonale dotychczas funkcjonującej maszynie PiS “coś” się zacięło. Imponująca doskonałą organizacją w wyborach, wychodząca z klarownym i prostym przekazem do wyborców, bezwzględnie zdyscyplinowana partia rozniosła w wyborach 2015 roku arogancką a bezideową opozycję. Wziąwszy zaś władzę, zneutralizowała wszelkie potencjalne ośrodki prawnej obstrukcji wobec rządu, i zmarginalizowała przeciwnika, ośmieszając zarówno ‘pospolite ruszenie’ KOD z niejakim… (ktoś jeszcze Mateusza pamięta?), jak i niewydarzonych sejmowych “puczystów”, z żałosnymi postaciami typu Szczerba i Mucha. Sprawna realizacja obietnic – owe miażdżące “totalną opozycję” 500+, tłumaczone skutecznie jako prosta konsekwencja zasady: “wystarczy nie kraść!” – zdawały się gwarantować rządom PiS kolejne kadencje. Nie było z kim przegrać!!!
Na zapleczu rządu PMM czaiły się jednak typowe na prawicy demony, które sprawiły, iż od trzech miesięcy koła “dobrej zmiany” buksują. Brak strachu przed bezzębną, pozbawioną programu opozycją sprawiły, iż w PiS doszły do głosu wewnętrzne frakcje. Nieudacznicy, którzy doszli do władzy wyłącznie dzięki wizji Prezesa, ale którym dziś się wydaje, iż są autentyczną siłą polityczną, knocą robotę. Efektem jest chaos informacyjny, kręcenie się w miejscu oraz bieganie od pożaru do pożaru, wzniecanego bezmyślnością partyjnych funkcjonariuszy. Komu akurat teraz, gdy trwa nagonka na Polskę w Unii, potrzebny był bubel prawny w postaci nowelizacji Ustawy o IPN?1 Komu potrzebna akurat dziś spartaczona ustawa degradacyjna? I te premie!!!
Premier Mateusz Morawiecki, miast konsolidować reformy gospodarcze i korzystać z nieprzewidywanej koniunktury, musi zajmować się bzdurami. A w nieplanowanych akcjach zdarzają się poważne wizerunkowe wpadki – jak ta z nagrodami dla ministrów. Dzięki temu przeżarta korupcyjnymi powiązaniami stara kadra PO, miast tłumaczyć się publicznie z przyzwalania na rozkradanie państwa (LOT, Ciech, stocznie, Autostrady Kulczyka itp.) objeżdża Polskę z bilboardami, wytykającymi politykom PiS owe “zasłużone” premie. Kasty sędziowskiej polski wyborca bronić nie będzie, ale suma premii przyznanych ministrom zwykłych ludzi po prostu rozzłości. Każdy zrozumie, iż za “6000” to tylko idiota lub złodziej w rządzie będzie pracował, i wysokie pensje ministrom się należą. Ale owe pokątne „premie” owocują sondażowym trzęsieniem ziemi!
Chyba dobrze, że te tak wysokie sondaże poszły na łeb na szyję w dół. Jest jeszcze czas, aby przestraszonej watasze cwaniaków z rozmaitych partyjnych frakcji Prezes założył kagańce i poddał aparat rządu takiej dyscyplinie, jak po wyborach. Walka o reformę państwa dopiero się zaczęła. Porażka w wyborach samorządowych może zmienić dynamikę na scenie krajowej. I to w chwili, kiedy sensowny, rzeczowy dialog M. Morawieckiego z Brukselą przynosi efekty w postaci wygaszania otwartego konfliktu. Budżet europejski jest grą wartą kompromisów i nawet ustępstw. Partyjni hunwejbini, owi “totalni” rewolucjoniści IV RP to spory, ale margines społeczeństwa.
Weźmy przykład veta Prezydenta A. Dudy wobec ustawy degradacyjnej. Wszelkie sondaże pokazywały, iż w obecnym kształcie popierało ją ok. 20 procent elektoratu. Połowa wyborców PiS uważała ją za wadliwą! Nawet radykalnie “rewolucyjny” portal wPolityce.pl wypowiedzią red. Nykiel poparł Prezydenta. Zdaniem wielu obserwatorów (dalekich od sympatii dla PiS, jak choćby red. Chrabota z “Rzeczpospolitej”) Andrzej Duda uratował tym veto PiSowi skórę! Krytykom decyzji prezydenta umyka prosty fakt, iż po to został w końcu wybrany, aby korygował legislacyjną gorączkę sejmowych rewolucjonistów, dla których „prawo” to niepotrzebny i niezrozumiały balast. Dla radykałów Duda okazał się nielojalny. Nielojalny? Wobec kogo? Brauna, Macierewicza czy JR Nowaka?
Jeżeli więc Pan Prezydent stracił głos posła Suskiego czy Sakiewicza to trudno. Niepoprawnym “Katonom” deklaratywnej prawicy życzyć tylko należy doskonałej, przyszłej współpracy z Prezydentem Tuskiem.
“Konserwatywna kotwica” czy mielizna?
Można zrozumieć motywację Grzegorza Schetyny przy rekomendowaniu byłego wiceszefa PiSu, europosła K.M. Ujazdowskigo na prezydenta Wrocławia. Miało to pokazać otwartość PO na centrowo-prawicowy elektorat i uderzyć prestiżowo w PiS. Wizerunkowy koszt tej sprytnej (w założeniu GS) operacji może jednak okazać się zbyt wysoki.
R. Dutkiewicz, dotychczasowy prezydent Wrocka Ujazdowskiego nie poprze.  Nowoczesna z nim na żaden układ nie pójdzie, a w SLD “fundamentalny katolik” to anathema. Nawet popularny w szeregach wrocławskiej opozycji Władek Frasyniuk mówi – “nie!” Zanim zaś Ujazdowski skorzystał z zaproszenia do POwskiego ‘Gabinetu Cieni’, z hukiem zrezygnował z tego grona Tomasz Cimoszewicz.
Może byłoby lepiej, aby PO nic nie kombinowała. Istnieje bowiem szansa, iż PiS sam się we własne nogi zapląta. Natomiast jeszcze kilka takich ‘manewrów’ i z zapowiadanej głośno ”zjednoczonej” zostanie jedynie opozycja “kanapowa”.

WMW

Przypominamy o “naszych” Paniach – polonijnych kandydatkach w wyborach prowincyjnych Ontario. Pomóżmy Im.
Pani Natalia Kusendova: okręg wyborczy Mississauga Centre, info@nataliakusendova.ca,

www.nataliakusendova.ca

Tel.: 647-308-7685 – czas do piątku, 6 kwietnia!!!
Pani Kinga Surma: okręg wyborczy Etobicoke Centre, info@kingasurma.com,

www.kingasurma.com

Tel.: 416-316-3039

06.04.2018 – 12.04.2018

PIĄTEK 06.04.2018
0.05 Blondynka s.III – odc. 29
0.55 Magazyn śledczy Anity Gargas
1.25 Domisie – Domisiowe domy
1.55 Pytanie na śniadanie
5.00 Panorama kraj – Panorama
5.05 Pogoda Flesz
5.15 Pytanie na śniadanie-Extra
5.25 Polonia 24
5.45 Rozmowa Polonii – (251)
6.00 Halo Polonia; magazyn
6.50 Wiadomości
7.00 Krótka historia – (431); felieton
7.10 Na sygnale – odc. 167
7.45 Hrabina Cosel – Upadek, odc. 3
8.45 Przystań – odc. 3/13 – Przyjaciółki
9.35 Portrety niepodległości; felieton
9.45 Wiadomości
9.55 Wilnoteka; magazyn
10.15 Macedończyk; film dok.
11.10 Baw się słowami s. III; magazyn
11.20 Krótka historia – (432); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Okrasa łamie przepisy
12.25 Kronika regionu
12.55 Na sygnale – odc. 167
13.25 Wolny Ekran; magazyn
13.45 Dobranocka – Kulfon
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Pogoda
14.35 Sport
14.45 Na dobre i na złe – odc. 699
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia; magazyn
16.45 Kocham Cię, Polsko!
18.25 Magazyn z Ameryki; magazyn
18.45 Wiadomości
19.20 Domisie – Domisiowe domy
19.45 Dobranocka – Kulfon
19.50 Cała Polska Czyta dzieciom
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Na dobre i na złe – odc. 699
21.30 Na sygnale – odc. 167
21.55 Krótka historia – (432); felieton
22.05 Polonia 24
22.20 Halo Polonia; magazyn
23.00 Program rozrywkowy
23.50 Działo się w Krakowie
23.55 Przepis dnia – /279/; magazyn
0.05 Zakończenie dnia
SOBOTA 07.04.2018
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1779
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1780
0.55 Barwy szczęścia – odc. 1781
1.25 program rozrywkowy
1.55 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia 24
5.10 Halo Polonia; magazyn
5.50 Okrasa łamie przepisy
6.20 Ojciec Mateusz s.XIV – odc. 185
7.15 Na dobre i na złe – odc. 699
8.10 Kocham Cię, Polsko!
9.40 Wolny Ekran – (87); magazyn
10.00 Kulturalni PL – (398); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1354
12.50 Złota sobota; widowisko rozrywkowe; Dla małoletnich od lat 12; Muzyczny program rozrywkowy, realizowany w formie koncertu z udziałem publiczności. Piosenki i tańce kolejnych dekad XX wieku w wykonaniu Nataszy Urbańskiej, Janusza Józefowicza, zespołu Teatru Studio Buffo oraz zaproszonych gwiazd polskiej estrady.
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Pogoda
14.35 Sport
14.45 Historia Roja, czyli w ziemi lepiej
15.40 Ostatnia akcja – komedia sensacyjna kraj prod.Polska (2009); reż.:Michał Rogalski; wyk.:Jan Machulski, Marian Kociniak, Barbara Krafftówna, Alina Janowska, Lech Ordon, Witold Skaruch, Piotr Fronczewski, Wojciech Siemion, Karolina Gorczyca, Antoni Pawlicki
17.20 program rozrywkowy
17.50 M jak miłość – odc. 1354
18.45 Wiadomości
19.20 Słownik polsko@polski
19.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Historia Roja, czyli w ziemi lepiej
21.25 Ostatnia akcja – komedia sensacyjna kraj prod.Polska (2009); reż.:Michał Rogalski; wyk.:Jan Machulski, Marian Kociniak, Barbara Krafftówna, Alina Janowska, Lech Ordon, Witold Skaruch, Piotr Fronczewski, Wojciech Siemion, Karolina Gorczyca, Antoni Pawlicki
23.00 program rozrywkowy
23.50 Działo się w Krakowie
23.55 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 08.04.2018
23.55 Czarne chmury – odc. 2/10
0.55 Znamy się (nie) tylko z widzenia
2.10 Magazyn z Wysp – /29/
2.35 Teleranek s.II – odc. 40
3.00 Baw się słowami s. III; magazyn
3.15 Baw się słowami s. III; magazyn
3.30 Ziarno – Białystok
4.00 Transmisja Mszy Świętej
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
6.55 Retro – Będzie lepiej; komedia kraj prod.Polska (1936); reż.:Michał Waszyński; wyk.:Helena Zarembina, Ryszard Misiewicz, Kazimiera Horbowska, Edmund Minowicz, Aniela Rolandowa, Halina Kowalczykówna, Irena Skwierczyńska, Michał Halicz, Bolesław Folański, Janina Paszkowska
8.40 Czarne chmury – odc. 2/10
9.40 Turystyczna Jazda – odc. 80
10.00 Zakochaj się w Polsce
10.30 Rodzinka.pl s.XI – odc. 211
11.00 Rodzinka.pl s.XI – odc. 212
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1355
12.50 Oczy w oczy; rozmowa
13.25 Baw się słowami s. III; magazyn
13.40 Dobranocka – Pamiętnik Florki
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Pogoda
14.35 Sport
14.45 Dziewczyny ze Lwowa s.II
15.40 Weiser; dramat psychologiczny
17.25 program rozrywkowy
17.50 M jak miłość – odc. 1355
18.45 Wiadomości
19.20 Zakochaj się w Polsce
19.45 Dobranocka – Pamiętnik Florki
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Dziewczyny ze Lwowa s.II
21.25 Oczy w oczy; rozmowa
22.05 Weiser; dramat psychologiczny
23.40 program rozrywkowy
0.10 Działo się w Krakowie
0.15 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 09.04.2018
0.20 Zakochaj się w Polsce – odc. 61
0.50 Nad Niemnem – Magazyn
1.10 Dlaczego? Po co? Jak? – odc. 8
1.25 Supełkowe ABC – odc. 99 – JM
1.55 Pytanie na śniadanie
5.00 Panorama Flesz
5.15 Pytanie na śniadanie Extra – (25)
5.25 Kulturalni PL – (398); magazyn
6.20 Racja stanu – (107)
6.50 Wiadomości
7.00 Krótka historia – (432)
7.10 Barwy szczęścia – odc. 1782
7.45 Dziewczyny ze Lwowa s.II – 17
8.40 Oczy w oczy – (20)
9.15 Pociąg specjalny Warszawa
9.45 Wiadomości
9.55 Korona królów – odc 41
10.25 1200 Muzeów – Motoryzacja
10.55 Supełkowe ABC – odc. 99 – JM
11.20 Krótka historia – (433); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Niedziela z…
12.40 Pod Tatrami
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1782
13.25 Nad Niemnem – Magazyn
13.45 Dobranocka – Koziołek Matołek
14.00 Wiadomości
14.30 Pogoda
14.35 Sport
14.45 O mnie się nie martw s.VII
15.35 Przepis dnia – /318/; magazyn
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (252)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Krystyna – Ostatnia klasówka
18.15 Korona królów – odc 41
18.45 Wiadomości
19.20 Supełkowe ABC – odc. 99 – JM
19.45 Dobranocka – Koziołek Matołek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 O mnie się nie martw s.VII
21.20 Krótka historia – (433); felieton
21.30 Barwy szczęścia – odc. 1782
22.05 Polonia 24
22.25 Rozmowa Polonii – (252)
22.40 Halo Polonia; magazyn
23.25 Magazyn z Ameryki – /29/
23.40 Wolny Ekran – (87); magazyn
23.55 Działo się w Krakowie
0.00 Przepis dnia – /318/; magazyn
WTOREK 10.04.2018
0.05 Scena Klasyczna – (2); koncert
1.05 Pożyteczni.pl; magazyn
1.35 Margolcia i Miś zapraszają dziś
1.55 Pytanie na śniadanie
5.00 Panorama
5.15 Pytanie na śniadanie Extra – (26)
5.25 Polonia 24
5.45 Rozmowa Polonii – (252)
6.00 Halo Polonia; magazyn
6.50 Wiadomości
7.00 Krótka historia – (433); felieton
7.10 Barwy szczęścia – odc. 1783
7.45 Syzyfowe prace – odc. 5/6 – 1892
8.45 Krystyna – Ostatnia klasówka
9.45 Wiadomości
9.55 Korona królów – odc 42
10.25 Sonda 2 – (77) – Symetria
10.55 Margolcia i Miś zapraszają dziś
11.10 Przyjaciele lasu – odc. 26
11.20 Krótka historia – (434); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Barwy szczęścia – odc. 1783
12.30 Kierunek Zachód – /3/
12.50 Dobranocka – Miś Uszatek
13.00 Msza Święta
14.25 Wiadomości
14.55 Pogoda
15.00 Sport
15.10 Ojciec Mateusz s. XIV – odc. 186
15.55 Polonia 24
16.15 Rozmowa Polonii – (253)
16.30 Halo Polonia; magazyn
17.15 Warto rozmawiać
18.15 Korona królów – odc 42
18.45 Wiadomości
19.20 Baw się słowami s. III; magazyn
19.30 Baw się słowami s. III; magazyn
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
19.50 Cała Polska Czyta dzieciom
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Ojciec Mateusz s. XIV – odc. 186
21.20 Krótka historia – (434); felieton
21.30 Barwy szczęścia – odc. 1783
22.05 Polonia 24
22.25 Rozmowa Polonii – (253)
22.40 Halo Polonia; magazyn
23.25 Kierunek Zachód – /3/
23.40 Rzecz Polska – Hodowla
23.55 Działo się w Krakowie
0.00 Przepis dnia – /277/; magazyn
ŚRODA 11.04.2018
0.10 Blondynka s.III – odc. 30
1.00 Menonici w Polsce; reportaż
1.25 W Krainie Baśni – odc. 14
1.55 Pytanie na śniadanie
5.00 Panorama
5.15 Pytanie na śniadanie Extra – (27)
5.25 Polonia 24
5.45 Rozmowa Polonii – (253)
6.00 Halo Polonia; magazyn
6.50 Wiadomości
7.00 Krótka historia – (434); felieton
7.10 Barwy szczęścia – odc. 1784
7.45 O mnie się nie martw s.VII
8.35 Warto rozmawiać
9.25 Rzecz Polska – Hodowla
9.45 Wiadomości
9.55 Korona królów – odc 43
10.25 Astronarium – (56)
10.55 W Krainie Baśni – odc. 14
11.20 Krótka historia – (435); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Studio Raban
12.25 Wschód; magazyn
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1784
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Zwierzojeż
14.00 Wiadomości
14.30 Pogoda
14.35 Sport
14.45 Strażacy s.I – odc. 4/10
15.35 Przepis dnia – /323/; magazyn
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (254)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 DIES LUCTUS – dni żałoby
18.15 Korona królów – odc 43
18.45 Wiadomości
19.20 W Krainie Baśni – odc. 14
19.45 Dobranocka – Zwierzojeż
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Strażacy s.I – odc. 4/10
21.20 Krótka historia – (435); felieton
21.30 Barwy szczęścia – odc. 1784
22.05 Polonia 24
22.25 Rozmowa Polonii – (254)
22.40 Halo Polonia; magazyn
23.25 Pociąg specjalny Warszawa
23.50 Działo się w Krakowie
23.55 Przepis dnia – /323/; magazyn
CZWARTEK 12.04.2018
0.05 Blondynka s.III – odc. 31
1.00 Wschód; magazyn
1.30 Zwierzaki Czytaki – odc. 7
1.45 Podwodne ABC – Odc. 7
1.55 Pytanie na śniadanie
5.00 Panorama
5.15 Pytanie na śniadanie Extra – (28)
5.25 Polonia 24
5.45 Rozmowa Polonii – (254)
6.00 Halo Polonia; magazyn
6.50 Wiadomości
7.00 Krótka historia – (435); felieton
7.10 Barwy szczęścia – odc. 1785
7.45 M jak miłość – odc. 1354
8.40 Strażacy s.I – odc. 4/10
9.30 Pod Tatrami
9.45 Wiadomości
9.55 Korona królów – odc 44
10.25 Jak to działa – odc. 114
10.55 Zwierzaki Czytaki – odc. 7
11.10 Podwodne ABC – Odc. 7
11.20 Krótka historia – (436); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Było, nie minęło
12.25 Racja stanu – (108)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1785
13.25 Biało – czerwoni – historie niezwykłe – Biegacz długodystansowy Janusz Kusociński
13.45 Dobranocka – Pomysłowy Dobromir – odc. 1/20 – Pracowity nosiwoda; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Pogoda
14.35 Sport
14.45 Miasto skarbów – odc. 4
15.35 Portrety niepodległości – /2/ Władysław Bandurski (1865 – 1932)
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (255)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Pociąg specjalny Warszawa – Smoleńsk – Warszawa; film dokumentalny; reż.:Józef Szymura
17.40 Magazyn śledczy Anity Gargas
18.15 Korona królów – odc 44
18.45 Wiadomości
19.20 Zwierzaki Czytaki – odc. 7
19.35 Podwodne ABC – Odc. 7
19.45 Dobranocka – Dobromir
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Miasto skarbów – odc. 4
21.20 Krótka historia – (436); felieton
21.30 Barwy szczęścia – odc. 1785
22.05 Polonia 24
22.25 Rozmowa Polonii
22.40 Halo Polonia; magazyn
23.25 Racja stanu – (108)
23.50 Działo się w Krakowie
23.55 Przepis dnia –

PIĄTEK 13.04.2018 TV Polonia
0.05 Blondynka s.III – odc. 32* (seria III, odc. 6) – Tutaj ja rządzę – txt. str. 777; serial TVP
0.55 Magazyn śledczy Anity Gargas – /69/; magazyn
1.25 Domisie – Zapomniane gry i zabawy; program dla dzieci
1.55 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama Flesz i Pogoda Flesz
5.00 Panorama
5.15 Pytanie na śniadanie Extra – (29)
5.25 Polonia 24
5.45 Rozmowa Polonii – (255); rozmowa
6.00 Halo Polonia; magazyn
6.50 Wiadomości
7.00 Krótka historia – (436); felieton
7.10 Na sygnale – odc. 168 „Zbłąkany wędrowiec” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.45 M jak miłość – odc. 1355 – txt. str. 777; serial TVP
8.40 Przystań – odc. 4/13 – Zuza – txt. str. 777; serial TVP
9.35 Portrety niepodległości – /2/ Władysław Bandurski (1865 – 1932),; felieton
9.45 Wiadomości
9.55 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn kraj prod.Litwa (2018)
10.15 DIES LUCTUS – dni żałoby, dni smutku; film dokumentalny; reż.:Paweł Nowacki
11.10 Baw się słowami s. III; magazyn
11.20 Krótka historia – (437); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Okrasa łamie przepisy – Wiosenny polski obiad – txt. str. 777; magazyn kulinarny
12.25 Kwartet – magazyn regionów Czwórki Wyszehradzkiej – Legendy i skarby; magazyn
12.55 Na sygnale – odc. 168 „Zbłąkany wędrowiec” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Wolny Ekran – (87); magazyn
13.45 Dobranocka – Kulfon co z ciebie wyrośnie – odc. 7 – Rakietower; serial animowany
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Czytanie przed spaniem – Złotowłosa i trzy niedźwiadki; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Pogoda
14.35 Sport
14.45 Na dobre i na złe – odc. 700 Słabość – txt. str. 777; serial TVP
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia; magazyn
16.45 Kocham Cię, Polsko! – odc. (4) ed 11; zabawa quizowa
18.25 Biało – czerwoni – historie niezwykłe – Biegacz długodystansowy Janusz Kusociński; cykl dokumentalny
18.45 Wiadomości
19.20 Domisie – Zapomniane gry i zabawy; program dla dzieci
19.50 Dobranocka za oceanem – Kulfon co z ciebie wyrośnie – odc. 7 – Rakietower; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Na dobre i na złe – odc. 700 Słabość – txt. str. 777; serial TVP
21.30 Na sygnale – odc. 168 „Zbłąkany wędrowiec” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
21.55 Krótka historia – (437); felieton
22.05 Polonia 24
22.20 Halo Polonia; magazyn
23.00 Niezapomniane koncerty – Opole 2017 na bis – Jubileusz Maryli Rodowicz /cz. 2/; koncert
23.50 Działo się w Krakowie
23.55 Portrety niepodległości – /2/ Władysław Bandurski (1865 – 1932),; felieton

SOBOTA 14.04.2018 TV Polonia
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1782
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1783
0.55 Barwy szczęścia – odc. 1784
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1785
1.55 Pytanie na śniadanie – w tym: Pogoda Flesz
4.55 Polonia 24
5.10 Halo Polonia; magazyn
5.50 Okrasa łamie przepisy – Wiosenny polski obiad – txt. str. 777; magazyn kulinarny
6.20 Ojciec Mateusz s.XIV – odc. 186 – Złomiarze (Ojciec Mateusz XIV odc. 13) – txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP
7.15 Na dobre i na złe – odc. 700 Słabość – txt. str. 777; serial TVP
8.10 Kocham Cię, Polsko! – odc. (4) ed 11; zabawa quizowa
9.40 Wolny Ekran; magazyn
10.00 Kulturalni PL – (399); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (386)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1356 – txt. str. 777; serial TVP
12.50 program rozrywkowy
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików – Król i królowa, odc. 4; serial animowany
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Dziecięce sprawy. O świetlikach i światełkach; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Pogoda
14.35 Sport
14.45 Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać – odc. 5 – txt. str. 777; serial TVP
15.40 Pajęczarki – txt. str. 777 104′; komedia; reż.:Barbara Sass; wyk.:Maria Pakulnis, Adrianna Biedrzyńska, Jan Nowicki, Marian Opania, Wojciech Malajkat, Danuta Szaflarska, Maciej Robakiewicz, Marek Walczewski
17.35 program rozrywkowy
17.50 M jak miłość – odc. 1356 – txt. str. 777; serial TVP
18.45 Wiadomości
19.20 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (386)
19.45 Dobranocka za oceanem – Rodzina Treflików – Król i królowa, odc. 4; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać – odc. 5 – txt. str. 777; serial TVP
21.25 Pajęczarki – txt. str. 777 104′; komedia; reż.:Barbara Sass; wyk.:Maria Pakulnis, Adrianna Biedrzyńska, Jan Nowicki, Marian Opania, Wojciech Malajkat, Danuta Szaflarska, Maciej Robakiewicz, Marek Walczewski
23.20 program rozrywkowy
23.50 Działo się w Krakowie

NIEDZIELA 15.04.2018 TV Polonia
23.55 Czarne chmury – odc. 3/10 – Zawiść – txt. str. 777; serial TVP
0.55 program rozrywkowy
1.30 Kierunek Zachód – /3/ (Kierunek Zachód); magazyn kraj prod.Niemcy (2018)
1.55 Pytanie na śniadanie – w tym: Pogoda Flesz
4.00 Pytanie na śniadanie – zapowiedź – w tym: Panorama i Pogoda
4.30 Teleranek – odc. 58 – Kto nie śpi w nocy? – txt. str. 777; magazyn
4.55 Baw się słowami s. III; magazyn
5.10 Baw się słowami s. III; magazyn
5.20 Ziarno – Zakochaj się w niepodległości, zakochaj się w Polsce; magazyn
5.50 Między ziemią a niebem; magazyn
6.00 Anioł Pański (Anioł Pański) kraj prod.Watykan (2018), Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem; magazyn
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. św. Krzysztofa w miejscowości Tuszyn Las, Transmisja
8.20 Turystyczna Jazda – Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II
8.40 Czarne chmury – odc. 3/10 – Zawiść – txt. str. 777; serial TVP
10.00 Zakochaj się w Polsce – odc. 62 Bydgoszcz; magazyn
10.30 Rodzinka.pl s.XI – odc. 213 „Jak myśmy się postarzeli” sezon 11 – txt. str. 777 AD
11.00 Rodzinka.pl s.XI – odc. 214 „Muszę rozgrzać Achillesa” sezon 11 – txt. str. 777 AD
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1357 – txt. str. 777; serial TVP
12.50 Oczy w oczy; rozmowa
13.25 Baw się słowami s. III; magazyn
13.40 Dobranocka – Pamiętnik Florki s.II – Wiatr, odc. 25; serial animowany
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Czytanie przed spaniem – Muminek i księżycowa przygoda; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Pogoda
14.35 Sport
14.45 Dziewczyny ze Lwowa s.II – odc. 18* (seria II odc. 5) – Anna Karenina
15.40 Katyń – txt. str. 777 116′; dramat; reż.:Andrzej Wajda; wyk.:Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Jan Englert, Magdalena Cielecka, Agnieszka Glińska, Paweł Małaszyński, Maja Komorowska, Władysław Kowalski
17.50 M jak miłość – odc. 1357 – txt. str. 777; serial TVP
18.45 Wiadomości
19.20 Zakochaj się w Polsce – odc. 62 Bydgoszcz; magazyn
19.45 Dobranocka za oceanem – Pamiętnik Florki s.II – Wiatr, odc. 25; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Dziewczyny ze Lwowa s.II – odc. 18* (seria II odc. 5) – Anna Karenina
21.25 Oczy w oczy; rozmowa
22.05 Katyń – txt. str. 777 116′; dramat; reż.:Andrzej Wajda; wyk.:Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Jan Englert, Magdalena Cielecka, Agnieszka Glińska, Paweł Małaszyński, Maja Komorowska, Władysław Kowalski
0.10 Działo się w Krakowie

Placki ziemniaczane

Placki ziemniaczane to jedno z naszych ulubionych dań obiadowych. Są proste do przygotowania, niedrogie i smakują każdemu. Mogą stanowić podstawę sycącego dania, np. z dodatkiem gęstego, pieczarkowego sosu lub gulaszu, a nawet – jeśli zrobicie je w wersji mini i podacie z łososiem oraz twarożkiem – pyszną i elegancką przekąskę.
Dawniej uznawane były za posiłek biednych robotników, którzy otrzymywali zapłatę za wykonaną pracę w postaci nadpsutych ziemniaków. Jednym z dań, jakie z nich robili, były właśnie proste placki. Do startych ziemniaków wystarczyło dodać jajko, mąkę oraz przyprawy i smażyć masę na tłuszczu. Znawcy zalecają, by dodać do nich jeszcze startą cebulę, dzięki której masa ma lepszy smak i nie ciemnieje. Polskie placki tradycyjnie smażone były na smalcu, który z czasem zastąpiono olejem.

Choć placki ziemniaczane to jedna z najbardziej tradycyjnych i znanych polskich potraw, w rzeczywistości zawładnęła nie tylko polskimi podniebieniami ale też zyskała popularność w wielu miejscach na świecie.
Irlandzkie boxty
Od naszych polskich placków ziemniaczanych różnią się jednym składnikiem. Mlekiem. Są podawane również na słodko, ale ich najpyszniejsza wersja to boxty ze smażonym boczkiem. Pół kilograma obranych ziemniaków zetrzyj na tarce i przez czystą, lnianą ściereczkę odciśnij sok. Miąższ wymieszaj z dwiema łyżkami mąki pszennej, jedną łyżeczką proszku do pieczenia, połową szklanki mleka. Całość dopraw solą do smaku. Wymieszaj ciasto i smaż na patelni z rozgrzanym olejem. Jako dodatek do irlandzkich boxty użyj pokrojonego i usmażonego z pomidorkami koktajlowymi boczku. Całość możesz ozdobić posiekanym szczypiorkiem.
Żydowskie latkes
To tradycyjna żydowska potrawa podawana podczas Chanuki. Swój wyjątkowy smak zawdzięczają warzywom i płatkom owsianym. Pół kilograma ziemniaków i jedną dużą marchewkę obierz zetrzyj na drobnej tarce. Dużą cebulę posiekaj drobno i dodaj do ziemniaków i marchewki. Wymieszaj dokładnie i następnie dodaj dwie łyżki mąki razowej, jedną łyżkę płatków owsianych, pieprz, sól oraz dwa jajka. Smaż na rozgrzanym oleju do uzyskania złocistego koloru. Podawaj na ciepło z kefirem, śmietaną lub cukrem.
Ukraińskie deruny
Przepyszne placki ziemniaczane, układane warstwami i zapiekane ze śmietaną i serem lub grzybami duszonymi w śmietanie. Dwie cebule zetrzyj na drobnych oczkach tarki. Kilogram ziemniaków obierz, zetrzyj i przeciśnij przez czystą, lnianą ściereczkę. Dodaj dwie łyżki mąki, jajko oraz cebulę. Całość dopraw do smaku pieprzem i solą, a następnie smaż z obu stron do uzyskania złocistego koloru. Po zdjęciu placuszków z patelni posmaruj je śmietaną i ułóż warstwami w glinianym garnku. Każdą warstwę przekładaj twarogiem lub serem feta. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni przez około 20 minut.
•••
No, ale nam smakują najbardziej te nasze tradycyjne polskie.
Głównymi składnikami są starte na tarce surowe ziemniaki z dodatkiem cebuli (składnik ten pomija się, gdy placki podaje się na słodko), jajek, niewielkiej ilości mąki i soli. Według niektórych przepisów starte ziemniaki z cebulą zalewa się wrzącym mlekiem. Na Podlasiu dodawana jest odrobina pieprzu i majeranku.
Placki ziemniaczane podaje się zaraz po usmażeniu, aby pozostały chrupkie. W wersji na słono podawane mogą być z gulaszem lub z różnego rodzaju sosami, kwaśną śmietaną, pokruszoną bryndzą, z gzikiem itd. Na słodko podaje je się z cukrem i śmietaną lub twarogiem, a także z konfiturami, zagotowanymi z cukrem kiszonymi brusznicami, musem jabłkowym etc.
Regionalnie w Wielkopolsce, Warmii i Mazurach potrawa ta nosi nazwę plendze (niem. Plinse).
Placki ziemniaczane wypiekane na blasze pochodzą z terenów zamieszkałych przez Górali z terenów Beskidów m.in. Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego i Podhala. Masę z odsączonych, startych ziemniaków z dodatkiem soli układa się na blasze pieca kuchennego, bądź na specjalnej ułożonej na ku- chence gazowej lub elektrycznej. Potrawa ta podawana jest zwykle z masłem (Żywiecczyzna), skwarkami z boczku, oddzielonej słoniny, z tzw. wyrzostkami lub z kwaśną śmietaną. Natomiast Moskole czyli placki pieczone na blasze to potrawa regionalnej kuchni podhalańskiej.
Placki ziemniaczane – klasyczne
Składniki na około 20 placków
• 1 kg dużych mączystych ziemniaków
• duże jajko
• duża cebula
• 1-2 łyżki mąki
• sól
• olej do smażenia
Ziemniaki obieramy, myjemy, ścieramy na tarce o drobnych oczkach, cebulę na tarce o średnich oczkach (warzywa możemy też rozdrobnić w malakserze).
Dodajemy jajko i łyżkę mąki, posypujemy solą i wyrabiamy masę – powinna być dość gęsta, wilgotna, ale nie wodnista, a jeśli jest rzadka, dosypujemy resztę mąki (nie dodajemy od razu całej mąki, bo jej nadmiar sprawi, że placki będą twarde). Masę możemy odstawić na 5 minut, by smaki się przegryzły.
Olej mocno rozgrzewamy na patelni, kładziemy niewielkie porcje ciasta, formując okrągłe placki (ciasto od razu powinno się ściąć, ale nie rumienić). Smażymy na dość dużym ogniu na złoty kolor z obydwu stron. Osączamy na ręczniku kuchennym.
Placki ziemniaczane tarte na grubych oczkach
Ilość placków: 5-6 sztuk średnicy 20 cm
• 700 g ziemniaków
• 2 małe jajka
• czubata łyżka mąki pszennej
• czubata łyżka mąki ziemniaczanej
• łyżeczka cukry, płaska łyżeczka soli i 1/4 łyżeczki pieprzu
• olej roślinny do smażenia
Ziemniaki obierz, umyj i zetrzyj do miski na tarce z dużymi oczkami. Dodaj mąki, jajka i przyprawy. Wymieszaj masę łyżką.
Nagrzej dobrze małą patelnię, dodaj łyżkę oleju i wlej porcję masy ziemniaczanej. Placek ma mieć grubość do 1 cm.
Smaż placki na średniej mocy palnika po 5 minut z każdej trony. Po każdym placku dodaj na patelnię odrobinę oleju.
Placki po węgiersku
Składniki na 6 porcji
Gulasz
• 1 kg mięsa wołowego lub wieprzowego
• 2 łyżki mąki (do obtoczenia mięsa)
• 4 łyżki oleju
• 3 średnie cebule, pokrojone w kostkę
• 1 ząbek czosnku
• 1-1,5 l. wody lub wywaru warzywnego
• 200-250 g pieczarek
• 2 papryki (czerwona i zielona)
• 1 mała marchewka
• 1 łyżeczka przecieru pomidorowego
• 1/2 łyżeczki mielonej ostrej papryki
• 1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki
• sól i pieprz do smaku

Placki ziemniaczane
• 1,5 kg ziemniaków
• 1 duża cebula
• 1 jajko
• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
• 2 łyżki mąki
• sól i pieprz do smaku
• olej do smażenia
• 4 łyżki śmietany kremówki
Mięso opłukać, oczyścić, pokroić w kostkę i oprószyć mąką.
Na patelni rozgrzać olej i podsmażyć mięso. Przełożyć podsmażone mięso do dużego rondla.
Na tej samej patelni podsmażyć cebulę pokrojoną w kostkę i dodać do mięsa.
Do mięsa dodać czosnek przeciśnięty przez praskę, wymieszać i zalać wodą lub bulionem warzywnym (wody powinno być tyle aby przykryć mięso). Wszystko dusić pod przykryciem przez 30 minut.
Pieczarki umyć, obrać i pokroić w plastry, smażyć na patelni aż odparuje z nich woda.
Paprykę umyć, oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić w paski. Marchewkę obrać i pokroić w talarki.
Po 30 minutach duszenia mięsa dodać do niego przygotowane wcześniej warzywa (bez marchewki), koncentrat pomidorowy, paprykę ostrą w proszku i paprykę słodką. Dusić przez kolejne 40-45 minut. 10 minut przed końcem duszenia gulaszu dodać marchewkę. Całość doprawić solą i pieprzem do smaku.
W czasie duszenia gulaszu przygotować placki ziemniaczane. Ziemniaki i cebulę obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach.
Do masy ziemniaczanej dodać jajko, mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną, doprawić do smaku solą i pieprzem.
Masę ziemniaczaną wymieszać. Na dużej patelni rozgrzać olej i układać masę ziemniaczaną (3-4 łyżki na jeden placek). Smażyć przez 3-4 minuty z każdej strony na rumiany kolor.
Aby placki nie traciły ciepła trzymać je piekarniku w naczyniu żaroodpornym w temperaturze 50 stopni C.
Na talerzu ułożyć jeden placek, polać go warstwą gulaszu, przykryć drugim plackiem ziemniaczanym i polać odrobiną sosu. Udekorować kleksem śmietany.
Porady

  1. Miskę ze startymi ziemniakami przykrywamy, bo szybko ciemnieją (dodatkowo możemy je posypać cienką warstwą mąki).
  2. Gdy dodamy do nich małą startą marchewkę, placki będą miały złocistą barwę. Masę ziemniaczaną możemy wzbogacić również innymi składnikami, np. startą dynią, cukinią, serami.
  3. Jeśli nie mamy ziemniaków kleistych, tylko inną odmianę, do masy dodajemy mąkę ziemniaczaną, która ma właściwości sklejające (nie więcej niż 1-2 łyżeczki na 500 g ziemniaków).
  4. Nadmiar płynu w masie możemy zredukować metodą stosowaną przy robieniu pyz: masę ziemniaczaną odciskamy, zbierając płyn do miski. Odstawiamy go na kilkanaście minut. Zlewamy wodę, a osad, który zgromadził się na dnie miski, dodajemy do masy ziemniaczanej. Kontynuujemy wg przepisu.
  5. Wielbiciele pikantnych smaków mogą dodać do masy ziemniaczanej posiekany ząbek czosnku (do placków z czosnkiem pasują: sos chrzanowy, grzybowy, gulasz).
  6. Placki smażymy na oleju, fryturze do smażenia w wysokich temperaturach lub smalcu, ale nie na maśle, bo ono ma niską temperaturę dymienia. Używamy patelni o grubym dnie, która nie tylko równomiernie rozprowadza ciepło, ale utrzymuje także wysoką temperaturę.
  7. Idealnie wysmażony i chrupiący placek nie opada, gdy chwycimy go za brzeg w dwa palce.

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.