Smutna służba

Peter Wilson

Ponad 12 000 członków CAF straci kanadyjski wojskowy zasiłek mieszkaniowy w ramach nowej polityki: dane federalne


  Zgodnie z najnowszymi danymi federalnymi, ponad 12 700 członków Kanadyjskich Sił Zbrojnych (CAF) straci otrzymywany wcześniej wojskowy zasiłek mieszkaniowy, gdy zmieniona wersja polityki wejdzie w życie w lipcu.
Departament Obrony Narodowej (DND) powiedział w dochodzeniu ministerstwa złożonym w Izbie Gmin 15 maja, że nowe zasady, które wejdą w życie w ramach CFHD (CFHD) – ogłoszonego przez CAF w marcu – będą miały szereg wojskowych obniżono do zera dotychczasowy zasiłek mieszkaniowy.
„Ilu członków służby lub weteranów otrzyma obniżenie zasiłku mieszkaniowego o pełną kwotę?” zadał pytanie dotyczące zamówienia złożone przez posłankę NPR Rachel Blaney 29 marca.
DND odpowiedziało, że w wyniku CFHD ponad 12 700 członków CAF całkowicie straci zasiłek mieszkaniowy, z czego 4359 stacjonuje w bazie Sił Kanadyjskich w pobliżu Quebec City-Valcartier, a 2810 w Edmonton.
Stwierdzono również, że około 2420 członków CAF odczuje zmniejszenie zasiłku mieszkaniowego o 75 procent z powodu nowej polityki, podczas gdy nieco poniżej 900 zobaczy obniżenie o ponad 50 procent.
DND przewiduje również, że około 11 590 członków CAF, którzy wcześniej nie kwalifikowali się do otrzymania PLD, będzie mogło otrzymać CFHD od lipca ze względu na zmianę zasad.
Członkowie CAF otrzymywali wcześniej świadczenia mieszkaniowe w ramach Post Living Differential (PLD), którego celem CAF jest zmniejszenie wszelkich negatywnych skutków finansowych, których członkowie wojskowi i ich rodziny mogą doświadczyć, gdy są oddelegowani do regionów o wyższych kosztach utrzymania niż „standardowe” miasto”, używając Ottawy i Gatineau jako przykładów miast standardowych.
CFHD zastąpi PLD od 1 lipca.
DND nazywa CFHD „wyrafinowanym podejściem… mającym na celu pomoc członkom CAF w dostosowaniu się do kosztów mieszkaniowych w różnych lokalizacjach w Kanadzie”.
  CAF twierdzi, że nadchodząca polityka ma na celu zapewnienie, że członkowie wojska, „którzy wynajmują lub kupują główne miejsca zamieszkania w ramach gospodarki, będą płacić tylko 25% ich miesięcznego wynagrodzenia brutto na pokrycie kosztów mieszkaniowych”.
Wojsko dodaje, że CFHD skupi się tylko na kosztach mieszkaniowych, podczas gdy PLD „został zaprojektowany tak, aby uwzględniał wiele wydatków na życie”.

CAF twierdzi, że zmiana była potrzebna, ponieważ model PLD nie zapewniał pomocy członkom wojska, „którzy faktycznie jej potrzebowali”.
Dodaje, że CFHD weźmie pod uwagę „różne tożsamości przekrojowe” członków wojska przy ustalaniu ich zróżnicowanych miesięcznych stawek mieszkaniowych.
CAF twierdzi, że kwalifikowalność do CFHD będzie „opierać się na niewielkiej garstce bardzo konkretnych czynników”, w tym na wynagrodzeniu członka wojska, na tym, czy dzieli on swoje główne miejsce zamieszkania z innymi członkami CAF oraz na miejscu pełnienia służby, a nie na miejscu zamieszkania.

Kanadyjskie wojsko doświadcza ostatnio zwiększonego wyniszczenia i niższych wskaźników retencji w porównaniu z poprzednimi latami.
Jednak DND powiedział The Epoch Times, że nie zebrał jeszcze ani nie widział żadnych danych sugerujących, że nowa polityka różnic mieszkaniowych zmusza członków CAF do składania wniosków o zwolnienie.
„My [DND] również niekoniecznie centralnie śledzimy powody, dla których członkowie CAF chcą zwolnić, przynajmniej nie w ciągu tak krótkiego okresu czasu” – powiedział rzecznik DND.
 
Peter Wilson

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: