Eutanazja zalegalizowana

Kontrowersyjna ustawa o wspomaganej śmierci (doctor-assisted suicide) została zalegalizowana.
Ustawa określa warunki, na jakich ciężko lub śmiertelnie chorzy obywatele i stali rezydenci Kanady mogą korzystać z pomocy służb medycznych przy odbieraniu sobie życia.
O wspomaganie samobójstwa może wystąpić dorosła osoba (18 lub więcej lat), która chronicznie cierpi i nie rokuje poprawy stanu  zdrowia i można określić kres jej życia.
Występujący o eutanazję muszą być psychicznie kompetentni, muszą chorować na poważne i nieuleczalne choroby lub trwałe niepełnosprawności i muszą znajdować się “w stanie nieodwracalnego spadku zdolności życiowych”.
Lekarze mają prawo odmowy wykonania zabiegu eutanazji, ale są zobowiązani do wskazania innego kata.
approovingUstawa od zarania wzbudza olbrzymie kontrowersje. Sprzeciwiają się jej środowiska konserwatywne i Kościół Katolicki, nieustannie protestując w tej sprawie.

(Na załączonych infografikach mamy do czynienia z pewną manipulacją. Strona forsująca wspomagane samobójstwa posługuje się ankietą Angus Reid Institute, w której pokazuje się, że bezwzględne poparcie dla tego projektu wykazało jedynie 37% a w opozycji pozostawało jedynie 10%. Jednak na tej samej stronie GlobalNews czytelnikom zaproponowano udzał w ankiecie i tu wyniki były diametralnie różne – ponad 90% przeciwnych i mniej niż 7% wspierających. Powstaje w takim razie pytanie czy ktoś nami tu nie manipuluje?)
disaproovingNielegalne do tej pory w Kanadzie zabijanie ciężko chorych ludzi nie będzie dostępne dla turystów i pozostających w Kanadzie czasowo. To znaczy, że Amerykanie nie będą mogli korzystać z kanadyjskiej pomocy przy dokonaniu legalnie kontrolowanego samobójstwa.
Nowe prawo ciągle wymaga zatwierdzenia przez Parlament ale jest to kwestia formalna, ponieważ optujący za nią rząd liberalny dysponuje większością głosów.
Obecnie eutanazja dopuszczalna jest w zaledwie kilku państwach na świecie. Pierwszym europejskim państwem, które wprowadziło możliwość eutanazji, była Albania, gdzie zalegalizowano ją 15 lat temu. Tam można przeprowadzić ją bez zgody pacjenta, ale za zgodą trzech członków jego rodziny. Dopuszczalna jest także w Luxemburgu, w Niemczech i Holandii. Belgia jako pierwsze państwo na świecie dopuściła eutanazję bez względu na wiek. Szczególna forma dozwolonej eutanazji występuje w Szwajcarii, gdzie można przepisać lek nasenny w śmiertelnej dawce, jednak chory musi go przyjąć samodzielnie.
Eutanazja dopuszczalna też jest w Japonii i amerykańskich stanach Teksas, Oregon, Waszyngton, Montana oraz Nowy Meksyk. W tym roku dopuści ją Kalifornia.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.