Dziwne założenie budżetowe

Jeśli jest to dobre dla kobiet, to jest dobre dla gospodarki Kanady
To nadrzędny temat planu wydatków federalnych ministra finansów Billa Morneau na 2018 r., Który ma na celu zwiększenie wydajności i zrównoważenie starzenia się populacji poprzez zwiększenie zatrudnienia kobiet w sektorach od nauki po zawody wykwalifikowane.
Pod tytułem „Równość + wzrost, silna klasa średnia” 367-stronicowy dokument budżetowy oferuje nowe środki pieniężne na walkę z kryzysem opioidowym, radzi sobie z gwałtownym wzrostem liczby osób ubiegających się o azyl przekraczających granicę ze Stanami Zjednoczonymi i poprawia warunki życia rdzennej ludności.
Ale to kobiety są wielkimi zwycięzcami, a pieniądze przeznaczane są na nowe formy wsparcia dla rodziców, równość płci i przeciwdziałanie nękaniu, a także na środki promujące równość płac.
Morneau powiedział, że celem nie jest po prostu uczciwość – to także ochrona długoterminowego wzrostu i rynku pracy w Kanadzie przed skutkami zmieniającej się grupy demograficznej.
Budżet ma na celu przyciągnięcie kobiet do miejsc pracy tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, takich jak wysokiej jakości, dobrze płatne miejsca pracy w zawodach wykwalifikowanych.
Społeczności tubylcze będą beneficjentami inwestycji o wartości prawie 5 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat, oprócz dolarów już zarezerwowanych w budżecie na 2016 rok. Te pieniądze zostaną wykorzystane na rozwiązanie długotrwałych problemów z infrastrukturą i usługami społecznymi poprzez inwestycje w nowe mieszkania i lepsze programy opieki nad dziećmi i zdrowia.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.