Dzień Żołnierza Polskiego w Parku im. I. Paderewskiego

W niedzielę 21 sierpnia 2016, w 96 rocznicę Bitwy Warszawskiej, w Parku im I. Paderewskiego odbyły się uroczyste obchody Dnia Żołnierza Polskiego, zorganizowane przez Placówkę 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.
O godz 12.00 aleją Dębów Pamięci, przy dźwiękach pieśni „My, 1 Brygada”, przeszedł pochód sztandarowy, prowadzony przez komendanta Pl. 114 SWAP i zarazem wicekomendanta Zarządu Głównego SWAP w Ameryce, Krzysztofa Tomczaka. W pochodzie szli weterani, harcerze, organizacje polonijne z wyróżniającymi się błękitnymi pelerynami Korpusu Pomocniczego Pań przy Pl.114 SWAP i zielonymi chustami Koła Pań „Nadzieja”.
Przeglądu sztandarów dokonał Attache Obrony RP płk Cezary Kiszkowiak wraz komendantem Zarządu Głównego SWAP w Ameryce z Nowego Jorku Wincentym Knapczykiem i komendantem Krzysztofem Tomczakiem. Po przyjęciu raportu zostały złożone wieńce pod tablicami upamiętniającymi rocznicę powstania SWAP i śmierci Ignacego Paderewskiego. Odegrane zostały trzy hymny narodowe, Kanady, USA i Polski i minutą ciszy uczczono pamięć żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata. Apel poległych odczytany przy dźwiękach werbli przez Adama Dudzika, zakończył „Last Post” na trąbce.
Komendant K. Tomczak wygłosił patriotyczne przemówienie, w którym na tle wydarzeń sierpnia 1920 roku, przedstawił historycz- ne losy naszego kraju i Europy. Kończąc, złożył podziękowanie wszystkim, którzy służyli i służą w wojsku polskim.
Gośćmi honorowymi byli:
Komendant naczelny SWAP (Nowy Jork) Wincenty Knapczyk, 1 wicekomendant SWAP Antoni Domino, komendant Okręgu VI SWAP (Detroit), prezes naczelna Korpusu Pomocniczego Pań przy ZG SWAP Helena Knapczyk, konsul RP Magdalena Borowska, attache obrony RP płk Cezary Kiszkowiak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska, prezes KPK Okręgu Toronto Juliusz Kirejczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Andrzej Ruta, prezes Organizacji Weteranów II Korpusu 8 Armii Stefan Podsiadło, Kawaler Orderu Krzyża Virtuti Militari Zbigniew Gondek, sierżant Dywizjonu 303 Bolesław Fujarczuk, prezes Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej im. gen. Sikorskiego Stanisław Nieradka, prezes Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Stanisław Woźniak, prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa” Jan Gasztold, prezes Placówki 621 Royal Canadian Legion im. Władysława Andersa Ryszard Tatarek, prezes Związku Ziem Wschodnich Koło Toronto Władysław Dziemiańczuk, prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło 20 Zofia Śliwińska, przewodnicząca Stowarzyszenia Inżynierów Polskich Oddział Toronto Krystyna Sroczyńska, wiceprezes Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Bartłomiej Habrowski, prezes Związku Sybiraków Stanisław Lasek, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Iwona Malinowska, prezes Związku Polaków Robert Zawierucha, prezes Funduszu Dziedzictwa Polek Łucja Stec, prezes Korpusu Pomocniczego Pań przy Pl. 114 SWAP Halina Stankiewicz, prezes Gminy 1 Związku Narodowego Polskiego Józef Aleksandrowicz, prezes Koła Pań „Nadzieja” Aniela Gańczak, Rada Dyrektorów Polish Credit Union: Marek Taborowski, weteran Bośni 2x i Afganistanu 3x Radosław Weron, Wawel Villa Jon Grayson, prezes Rady Dyrektorów Wawel Villa Eric Szustak, harcerze, media polonijne, kapelan Pl114 SWAP Jan Szkodziński.
Nastąpiły przemówienia. Komendant W. Knapczyk wyraził radość z uczestniczenia w tym uroczystym dniu w gronie kolegów i koleżanek. Płk. C. Kiszkowiak po nawiązaniu do przeszłości, szeroko nakreślił obecną sytuację w jakiej znajduje się Polska.
Konsul. M. Borowska wskazała na postawę i czyny żołnierzy nie tylko w historycznych momentach konfliktów zbrojnych, ale w czasie pokoju dla bezpieczeństwa ojczyzny.
Prezes T. Berezowska, jako nauczycielka, uczyła kiedyś młodzież, co znaczy „bohater”. Bohater to ten, kto jest gotowy bezinteresownie zrobić coś dla drugiego. Bohaterem jest żołnierz. Dziś jego święto. Prezes J. Kirejczyk powiedział, że jest to nie tylko honor, lecz obowiązek, dzisiaj tu być. Cud nad Wisłą uczynił żołnierz, który nie żałował krwi.  Hołd i chwała tym, którzy są wzorem dla dzisiejszych żołnierzy. Prezes A. Ruta złożył hołd kolegom żyjącym i tym, którzy odeszli. Prezes S. Podsiadło, jeden z ostatnich żyjących uczestników Bitwy o Monte Cassino, przypomniał, jak w łachmanach i o głodzie z niebywałym wysiłkiem polski żołnierz zdobywał najwyższe uznanie świata. Prezes I. Malinowska podziękowała żołnierzom za lekcje patriotyzmu dla młodzieży.
Wszyscy podkreślali wielkie zasługi Placówki 114 SWAP i dziękowali za zorganizowanie Dnia Żołnierza Polskiego.
dzien wojskaPo przemówieniach wręczone zostały odznaczenia.
Komendant Krzysztof Tomczak został odznaczony Medalem Czynu Zbrojnego.
Miecze Hallerowskie – Halina Stankiewicz.
Krzyż Zasługi – Stefan Podsiadło, Anna Weron Drutis, o. Jan Szkodziński, Adam Dudzik, Jan Sawczak, Jan Skruch, Magdalena Welka, Bolesław Chamot.
Medal im. I.J.Paderewskiego – Ilona Girzewska, Łucja Stec, Waldemar Kubicz, Gabriel Kamiński, Renata Kobylarz, Jan Gasz- told, Jan Pawlina, Bronisław Kret, Jean Synos, Aleksandra Węsierska.
Mszę św. odprawił o. Jan Szkodziński OMI. W homilii mówił o wojnach jako wyniku nienawiści, żądzy władzy człowieka nad drugim człowiekiem i hegemonii nad światem.
Na zakończenie komendant Krzysztof Tomczak złożył wszystkim podziękowanie za przybycie.
W parku zaczął się piknik i zabawa z zespołem „Bella Vita”, a zaproszeni goście udali się do sali hetmańskiej. Podczas obiadu prezes S. Lasek zaprezentował książkę autorstwa swojego i żony Anieli, pt. „Wygnańcy”. Prezes  H. Knapczyk opowiedziała o dwóch niezwykłych kobietach, to Agnieszka Wisła i Helena Paderewska.
Krystyna Sroczyńska
, Komisja Informacji KPK OT

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.