Dodatkowy zarobek chroniony

Nie jest to nowe prawo, ponieważ w życie weszło 10 czerwca 2016, nazywa się – Ustawa o ochronie napiwków otrzymywanych przez pracowników z roku 2015 (Protecting Employees’ Tips Act, 2015). Co warto na ten temat wiedzieć, szczególnie osobom pracującym w usługach.
Nowe prawo zmieniło Ustawę o standardach zatrudnienia z roku 2000 (Employment Standards Act, 2000) i ustala zasady postępowania z napiwkami i innymi gratyfikacjami we wszystkich miejscach pracy w których otrzymuje się napiwki.
Pracodawcy nie mogą zabierać ani dokonywać potrąceń z napiwków i innych gratyfikacji otrzymanych przez pracowników ani zmuszać pracowników do ich oddawania. Na przykład, pracodawcy nie mogą zabierać napiwków ani innych gratyfikacji, aby pokryć takie koszty jak:
• zmarnowane jedzenie lub rozlane napoje
• zniszczone naczynia (np. naczynia kuchenne i szklane)
• straty i szkody (np. wynikające z kradzieży lub niezapłacenia rachunku przez klientów)
Tip pools – Zbieranie i podział napiwków2z8z4ec
Pracodawcy mogą zabierać napiwki lub inne gratyfikacje pracownika, jeżeli zbierają je a następnie ponownie rozdają w ramach tzw. tip pool.
Pracodawca może uczestniczyć w tip pool, jeżeli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (tzn. jest wyłącznym właścicielem firmy), lub dyrektorem, partnerem lub udziałowcem w firmie, oraz regularnie przez większość czasu wykonując te same obowiązki co pracownicy, którzy dzielą się napiwkami lub inni pracownicy z tej samej branży, którzy normalnie otrzymaliby lub dzielili się napiwkami.
Pracodawcom wolno zabierać lub dokonywać potrąceń z napiwków i innych gratyfikacji pracowników, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub na podstawie postanowienia sądu. Na przykład:
• przez przepisy federalne lub prowincyjne na poczet np. podatku dochodowego, składki na ubezpieczenie pracownicze (EI) lub emerytalne (CPP)
• potrącenia z napiwków na wypłaty dla osób trzecich np. alimentów na dzieci lub małżeńskich
Napiwek lub gratyfikacja
Zgodnie z Ustawą o standardach zatrudnienia z roku 2000 (Employment Standards Act, 2000), do napiwków lub innych gratyfikacji zalicza się każdą:
• dobrowolną zapłatę pozostawioną przez klienta dla pracownika lub grupy pracowników
• dobrowolną zapłatę pozostawioną przez klienta dla pracodawcy do przekazania jego pracownikowi/m
• opłatę za serwis lub inną opłatę lub koszt nałożony przez pracodawcę (np. opłata za serwis
• z firmy cateringowej, salę bankietową lub inną firmę obsługującą imprezy okolicznościowe), w przypadku, kiedy istnieje przekonanie, że zapłata zostanie zatrzymana przez pracownika lub rozdysponowana między pracowników.
Zbieranie i podział napiwków  
dziekujemy-za-napiwkiTip pool to zbieranie napiwków pracowników, które są następnie rozdzielane pomiędzy wszystkich lub niektórych pracowników, włącznie z dzieleniem się napiwkami, gdzie jeden z pracowników płaci innym pracownikom, ponieważ jest to wymagane przez przepisy pracodawcy. Na przykład kelner daje część swojego napiwku osobie sprzątającej ze stołów tzw. „tipping out”. Pracodawcy mogą decydować czy zorganizować tip pool w miejscu pracy i kto będzie w nim uczestniczył, jak będzie następował podział a także kiedy i w jaki sposób będą dokonywane zmiany w ustaleniach.
Zasady dobrych praktyk w miejscu pracy
Dla pracowników
Zapisuj, ile wpłacasz do tip pools
Zapisuj otrzymane napiwki, włącznie z kwotami otrzymanymi z tip pool
Dla pracodawców
• Ustal jasne przepisy dot. zarządzania napiwkami i systemem tip pooling, włącznie z informacjami odnośnie:
• Kiedy napiwki płacone drogą elektroniczną (np. kartą debetową lub kredytową) zostaną rozdzielone między pracowników
•  w jaki sposób dzielone są napiwki w słoiku
• Umieść przepisy dot. tip pooling w miejscu widocznym dla pracowników
• Zapisuj kwoty zebrane i/lub rozdzielone w systemie tip pool
• Zapisuj napiwki i inne gratyfikacje wypłacane elektronicznie (np. kartą debetową lub kredytową) i kwoty wypłacane pracownikom
• Wyraźnie wskaż dla kogo lub na co dane pieniądze są przeznaczone (np. napiwki dla kelnerów lub opłata za obiekt), kiedy dodajesz opłatę za serwis w fakturze lub umowie najmu sali bankietowej
Złożenie skargi w sprawie standardów zatrudnienia
Jeżeli jesteś pracownikiem i uważasz, że Twoje prawa wynikające z Ustawy o standardach zatrudnienia (Employment Standards Act) zostały naruszone, możesz:
• złożyć skargę elektronicznie przez internet
• wydrukować formularz (PDF) i złożyć go: osobiście w wybranych oddziałach ServiceOntario (zadzwoń 1-800-267-8097, aby znaleźć najbliższy oddział)
lub faksem: 1-888-252-4684
lub pocztą na adres: Provincial Claims Centre Ministry of Labour 70 Foster Drive, Suite 410 Roberta Bondar Place Sault Ste. Marie, ON P6A 6V4
Jeżeli składasz skargę: natychmiast otrzymasz numer sprawy i pismo potwierdzające złożenie skargi przez internet.

Faksem, osobiście lub pocztą – otrzymasz pocztąpismo z numerem sprawy

Po wniesieniu skargi, jest ona rozpatrzona. Jeżeli wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje, zostaje on przydzielony urzędnikowi ds. standardów zatrudnienia do przeprowadzenia dochodzenia.

Jeżeli we wniosku brakuje informacji, ministerstwo skontaktuje się z Tobą, aby dostarczyć brakujące informacje w określonym okresie czasu.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.