DOBRODZIEJSTWO SUPER WIZY, ALE…

Wprowadzenie przed kilkoma laty systemu „super wizy“ przyjęte zostało z dużym zadowoleniem. Szczególnie przez osoby, które nie kwalifikuja się aby być sponsorem lub nie wylosowały „zaproszenia“ do składania wniosku o sponsorowanie rodziców lub dziadków. Dobrodziejstwem tej nowości jest przyznanie pozwolenia na pobyt turystyczny na okres 2 lat. A wiza przyznawana jest na okres 10 lat. W okresie 2 lat nie trzeba starać się o przedłużanie pobytu, co trochę kosztuje i w dodatku nigdy nie ma pewności, czy się je uzyska. O 2 lata spokoju warto więc zabiegać.
Jest jednak pewne ale… Nie ulega wątpliwości, że pozytywne rozpatrzenie odpowiedniego wniosku ma swoje duże plusy. Zapewne posiadanie super wizy daje poczucie komfortu dwuletniego spokojnego życia z ważnym statusem. Jednak przyznawanie super wizy nie zachodzi automatycznie. Szkopuł w tym, że występując o nią trzeba spełnić pewne wymagania. Są one podobne do nałożonych przy sponsorowaniu rodziców lub dziadków na pobyt stały, a więc musi być sponsor wykazujący się uzyskiwaniem odpowiednio wysokiego dochodu. Wyjątkowo dochody pokazuje się tylko z ostatniego roku.
Należy pamiętać, że wymagana wysokość dochodów nie jest stała i w związku z tym trzeba sprawdzić na portalu www.cic.gc.ca aktualnie obowiązującą do zakwalifikowania się. Bez spełnienia tego kryterium nie warto podejmować ryzyka w staraniach o super wizę.
No ale wciąż przecież istnieje możliwość uzyskania i przedłużania typowej wizy turystycznej. Z doświadczenia wiem, że przy dobrze uzasadnionym wniosku (byle nie sztampowo) takie przedłużenie jest przyznawane. Nawet kilkakrotnie. Odmowa nie zdarzyła się żadnemu z klientów naszego biura. Najczęściej są to przedłużenia na okres 6 miesięcy co najmniej a nawet na rok, co sumarycznie może dać 24, a nawet i więcej miesięcy.
Nie zapominajmy przy tym, że każdego roku rodzice/dziadkowie mogą ponownie składać wniosek o stały pobyt na bazie sponsortstwa przez dzieci/wnuków. Ma się rozumieć, że ich pobyt w Kanadzie na przedłużonej wizie nie będzie miał jakiegokolwiek wpływu na starania, o stałą rezydencję. Oczywiście pobyt na super wizie też nie. Nadal będą się liczyć ustalone na dany rok kryteria.
Wiem, że w niektórych środowiskach krążą różne opinie na temat ubezpieczeń zdrowotnych wymaganych od turystów i zróżnicowaniu tego obowiązku ze względu na rodzaj wizy. Otóż osoby uzyskujące super wizę mają obowiązek takie ubezpieczenie sobie wykupić, a pozostali „turyści“ nie muszą. Nie znaczy to wcale, że nie powinni tego uczynić, by mieć chociaż to podstawowe, zabezpieczające finansowe wydatki w przypadku ewentualnej choroby.
Podsumowując powyższe rozważania chcę wyrazić swoją opinię o „wyższości“ super wizy nad zwykłą. Ponieważ itnieje taka możliwość i ktoś spełnia wymagania, więc może się starać o super. Osobiście uważam przy tym, że nie tylko nie jest to konieczność, ani też faktycznie dobrodziejstwo. Sądzę, że lepiej spokojnie, iść drogą poprzez klasyczne przedłużanie wiz.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration ConsultantMember of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council #R407591
Tel 905 290 0870

 

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.