Czy będzie wojna celna?

Wzrosło napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą w związku z ograniczeniami, jakie chce wprowadzić prezydent Donald Trump narzucając taryfy celne na import produk- tów ze stali i aluminium.
Zapowiedziane przez prezydenta Donalda Trumpa wprowadzenie podatków importowych wywołało krytykę chińskich władz, a Unia Europejska ostrzega Stany Zjednoczone przed poważnymi konsekwencjami.

www.youtube.com/watch?v=agbHaUS2m0U
Prezydent Donald Trump poinformował w czwartek, że w przyszłym tygodniu USA wprowadzą 25-procentowy podatek na import stali i 10-procentowy na aluminium.
Przeciwko wprowadzeniu ceł protestowały m.in. władze Kanady oraz Komisja Europejska. Zwraca się uwagę na coraz bardziej wyraźne widmo wojny handlowej Chin i Stanów Zjednoczonych.
Według Kanady wszelkie nowe taryfy nie powinny dotyczyć obrotu stalą i aluminium pomiędzy USA i Kanadą, ze względu na wysoce zintegrowaną naturę północnoamerykańskiego rynku stali, a także ze względu na ścisłą współpracę między oboma krajami na rynku metalurgicznym. Gdyby na stal z Kanady zostały nałożone cła, powstałby gigantyczny chaos.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.