Co czeka Polskę i Europę

prorokCo czeka Polskę i Europę w roku 2016? Dlaczego rok 2017 jest tak ważnym w skali globu ziemskiego? Zastanówmy się chwilę nad tymi pytaniami. Widzimy niezwykle dynamicznie rozwijającą się sytuację tzw. uchodzców. Ktoś niewidoczny dla społecznych mas, wpatrzonych w LCD, usilnie stara się przekonwertować obecną cywilizację w nowy twór, pomocą w tym przedsięwzięciu są z całą pewnością islamscy „goście”.
Jesteśmy świadomi, zwłaszcza po tym jak Paul McGuire i Troy Anderson ujawnili prawdę o globalnych elitach, że biorą oni udział w nadprzyrodzonej rozgrywce, opowiedzieli się po stronie określonej istoty/istot z innego wymiaru.


Wszystko wskazuje, że na Ziemi trwa walka ciemnych mocy oraz światła, zmaganie toczy się o specjalne wpływy. Badacze poważnie zajmujący się tą tematyką wiedzą, że nie chodzi wcale o skutki militarne, czy finansowe tej „przepychanki”, ale o władzę nad DUSZAMI ! W ostatecznym rozrachunku o taką właśnie dominację chodzi (zgodnie z badaniami doktora Krajskiego czy prof. Zwolińskiego) !
Nie tak dawno twórca InnegoMedium opublikował znakomity materiał dotyczący przepowiedni księdza Klimuszki, gdzie ten znany polski jasnowidz przewidział islamską inwazję. W tym artykule chciałbym zaprezentować ciągle jeszcze „gorącą” wizję, dotyczącą roku 2016 lub 2017. W roku 1917 miały miejsce objawienia w Fatimie, gdzie Matka Boska przepowiedziała coś co może wyglądać na poważną sytuację we Włoszech, a konkretnie w Watykanie. Zacytujmy tu urywek cennego opracowania w tym temacie:
(…) Tyle, że tekst Trzeciej Tajemnicy mówi coś zupełnie innego. Mówi o „ciałach” leżących w zburzonym mieście, ciałach, które potrzebują modlitwy papieża. Nie miałoby to sensu, gdyby chodziło o męczenników za wiarę. Dalej tekst Tajemnicy opisuje zabicie papieża (który jest martwy, a nie „jak martwy”) przez żołnierzy i dopiero potem mówi o męczeństwie Biskupów, Księży, zakonników i ludzi świeckich, którzy „zginęli jeden po drugim”. Tak więc ma rację Solideo Paolini kiedy zauważa, że „męczennicy, o których mówi tekst, zostają zamęczeni po tym, jak Ojciec Święty dociera do końca swej Drogi Krzyżowej” – ta rzeź chrześcijan „następuje po gwałtownej śmierci Rzymskiego Papieża”. Tak więc wydaje się być tragedią, która ma się jeszcze wydarzyć, ponieważ od roku 1917 tego rodzaju wydarzenia nie miały miejsca. (…)Tymczasem przyjmujemy, że chodzi tu o zagadkę, która staje się coraz bardziej skomplikowana. Zresztą we wprowadzającym tekście arcybiskupa Bertone znajdują się także inne sensacyjne niespójności, do których wrócimy później. Ten tekst zresztą bardzo starannie unika twierdzenia, że zamach z 1981 roku jest realizacją proroctwa zawartego w Tajemnicy. (…)Jest zdumiewające, że te słowa papieża przeszły dotąd niezauważone. Znajdujemy w nich przynajmniej dwie ważne informacje. Pierwszą jest fakt, że trzynaście lat po zamachu, „pod koniec stulecia”, Jan Paweł II uważał, iż proroctwa z Fatimy mają się jeszcze urzeczywistnić i mówił o tym takimi słowami, które niemal dosłownie przywołują to, o czym siostra Łucja wspomina w liście z 1982 roku. (…)
Widać obecnie rozwijające się skomplikowane sytuacje, które mogą doprowadzić do materializacji wydarzeń opisanych w wizji z Fatimy. Istnieje wiele teorii, które głoszą, że rok 2017 ma być kulminacyjnym dziełem tajnych stowarzyszeń, chcących końca cywilizacji chrześcijańskiej-człowieczej, ma to być trzechset lecie ich działalności. Z tej to okazji, w roku 2017, zacząć się ma okres nowej cywilizacji, o której pisałem na stronach InnegoMedium w tekście pt.: „Polska cywilizacja Człowiecza”.
Ma to być również 100 lecie objawień z Fatimy. Mamy bardzo dziwne wypowiedzi papieża Frańcisza o ostatnich świętach Bożego Narodzenia, a także podobne zdania królowej Elżbiety II. Proszę te informacje traktować jako wstęp do przepowiedni Krzysztofa Jackowskiego, która w mojej ocenie ma silne podstawy i należy ją przyjmować w pełni poważnie. Gdy państwo obejrzą materiał, to będą się zapewne zastanawiać, tak jak wielu innych, nad słynną „ustawą 1066” !
Przepowiednia naszego wybitnego jasnowidza wydaje się mówić o jej przyszłym zastosowaniu, dlatego tym szybciej powinno się ją odwołać, co miejmy nadzieję nastąpi już za kilka dni lub tygodni. W wizji polskiego jasnowidza jest mowa o wielce skrywanych posunięciach globalnej elity, wykonującej bliżej nieznany nam plan ! W mojej ocenie jest to plan nadprzyrodzony, realizowany przez wyznawców Istoty z Apokalipsy 9:11, aczkolwiek należy zaznaczyć, że może być on zatrzymany lub zneutralizowany dzięki modlitwie i postom, jak to przekazała wielokrotnie Maryja Dziewica w swoich przesłaniach (porównaj z Objawieniami w Oławie). Osobiście tą konkretną przepowiednię pana Jackowskiego oceniam bardzo wysoko, jego słowa na chwilę obecna wydają się wręcz sensacyjne !

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.