EMIGRACJA

SZANSA WCIĄŻ SŁABO WYKORZYSTYWANA

Odnoszę wrażenie, że wciąż słabo jest wykorzystywana przez naszych rodaków droga do stałej rezydencji, jaką daje system Express Entry (EE). Ponieważ osobiście pisałam o tej możliwości w „Życiu” i mówiłam w moich audycjach w...

TEGOROCZNE SPONSOROWANIE RODZICÓW I DZIADKÓW

Od kilkanastu lat dostrzegamy szybkie wkraczanie Internetu w nasze codzienne życie, ale chyba nie wszyscy podążają za zmianami, jakie to wywołuje w naszej codzienności. W tej internetowej rzeczywistości świetnie poruszają się dzieci,...

RAZ JESZCZE O OBYWATELSTWIE I O NOWOŚCI

Jakiś czas temu pisałam o regulacjach wymagań, jakie rząd wprowadził w sprawie wymagań związanych z przyznawaniem obywatelstwa. Najważniejsze z nich to powrót do granic wiekowych, przy których kandydaci na obywateli zwalniani są z...

CZĘSTO WYSTARCZY LOGICZNIE MYŚLEĆ

Zdarza się, że w czasie konsultacji z klientem chcącym starać się o stały pobyt, a przy tym forsującym jakiś sposób podpowiedziany mu przez jakiegoś doradcę, mówię: przecież wystarczy logicznie myśleć, aby odrzucić taką koncepcję....

WARTO PROWADZIĆ NOTATKI

Że pamięć ludzka jest zawodna przekonał się chyba każdy człowiek. Nawet ten bardzo pamiętliwy. I nasze zapominanie różnych zdarzeń, a w szczególności dat w jakich one zachodziły może sprawić nam sporo kłopotów. Do takich należą...

WCIĄŻ NIEZROZUMIENIE SPONSORINGU

Wciąż spotykam się z niewłaściwym zrozumieniem na czym polega i kogo może objąć sponsorowanie obcokrajowców do Kanady. Może dlatego, że samo określenie sponsoring stosuje się dziś bardzo często mówiąc o udzielaniu jakiegoś wsparcia...

PROGRAMY IMIGRACYJNE SĄ DLA WSZYSTKICH

Dosyć często spotykam się z opinią, że jakiś program imigracyjny jest skonstruowany jeśli nie pod konkretną narodowość, to z pewnością pod któryś z regionów świata. Na takie przeświadczenie ma chyba wpływ, szczególnie ostatnio,...

WARTO SKORZYSTAĆ Z TEGO PROGRAMU

W swoich artykułach w „Życiu“ oraz audycjach „Radia 7“ omawiam wszystkie z możliwych dróg do uzyskania stałego pobytu w Kanadzie, przy czym na bieżąco i niezwłocznie informuję o wszelkich zmianach i nowościach w programach i...

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.