EMIGRACJA

WCIĄŻ NIEZROZUMIENIE SPONSORINGU

Wciąż spotykam się z niewłaściwym zrozumieniem na czym polega i kogo może objąć sponsorowanie obcokrajowców do Kanady. Może dlatego, że samo określenie sponsoring stosuje się dziś bardzo często mówiąc o udzielaniu jakiegoś wsparcia...

NIE MA CICHEGO POZWOLENIA NA NIELEGALNY POBYT

W niektórych środowiskach imigracyjnych panuje przekonanie o istnieniu „cichego pozwolenia” państwa na pobyt w Kanadzie tzw. nie- udokumentowanych mieszkańców, czyli na pobyt faktycznie nielegalny. Słyszanym często uzasadnieniem...

RUSZYŁ INTERNATIONAL EXPERIENCE CANADA

Ponad miesiąc temu pisałam w swojej stałej rubryce, że warto się przygotować do startu w programie International Experience Canada, spodziewając się jego uruchomienia jeszcze w tym roku. Myślałam wtedy o drugiej połowie grudnia. Tymczasem...

POZNAĆ I WYKORZYSTAĆ EXPRESS ENTRY

Rzeczą normalną jest poszukiwanie w różnych dziedzinach życia jakichś skrótów, jakichś ułatwień. Nie inaczej jest przy staraniach o stały pobyt w Kanadzie. Jednak szukając ulgowych taryf często nie zauważamy możliwości, do których...

PLANY IMIGRACYJNE RZĄDU NA 2019, 2020

Każdego roku na przełomie października i listopada ministerstwo imigracji zdaje sprawozdanie dotyczące realizacji polityki imigracyjnej oraz przedstawia plany na rok następny. W tym roku informacje są nieco szersze, bo obejmują najbliższe...

NIEBAWEM POZNAMY PLANY NA 2018

Każdego roku na przełomie października i listopada ministerstwo imigracji składa sprawozdanie z wywiązania się z rocznych planów dotyczących imigracji i przedstawia nowe. Za kilka dni dowiemy się o faktycznej realizacji tegorocznych...

W IMIGRACJI NIE MA WAKACJI

Przy dyskusjach na tematy imigracyjne często powtarzam, że w dzisiejszych czasach należy mieć zabezpieczone dwa miejsca do życia na Zemi. Jedno mamy z racji urodzenia – Polskę. Dla wielu naszych rodaków powiększyło się ono o któryś z...

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.