LOKALNE

WARTO PROWADZIĆ NOTATKI

Że pamięć ludzka jest zawodna przekonał się chyba każdy człowiek. Nawet ten bardzo pamiętliwy. I nasze zapominanie różnych zdarzeń, a w szczególności dat w jakich one zachodziły może sprawić nam sporo kłopotów. Do takich należą...

POZNAĆ I WYKORZYSTAĆ EXPRESS ENTRY

Rzeczą normalną jest poszukiwanie w różnych dziedzinach życia jakichś skrótów, jakichś ułatwień. Nie inaczej jest przy staraniach o stały pobyt w Kanadzie. Jednak szukając ulgowych taryf często nie zauważamy możliwości, do których...

Zmiany w Toronto Police

Burmistrz Toronto John Tory powołał specjalną komisję aby określiła ramy reformy policji metropolitalnej. Od dawna podnoszone są głosy, że policja torontońska w obecnej strukturze jest organizacyjnie coraz mniej sprawna. Ilość...

Danuta Nitoń wygrała wśród artystów

Witam! Rozmawiam ze znaną w środowisku artystycznym, artystką-malarką i grafikiem, panią Danutą Nitoń. Aleksander Siwiak: Pani Danusiu, nie tak dawno, odniosła pani spektakularny sukces wygrywając konkurs na rzeźbę-maskotkę, symbol...

Ceny domów jak z księżyca

Średnia cena domu w Kanadzie po raz pierwszy przekroczyła sumę 450 tysięcy dolarów – twierdzi Canadian Real Estate Association (CREA). W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnia cena domu wzrosła o 8,1% i wynosi dokładnie 450.886 dolarów....

224 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   Konstytucja 3 Maja, pierwsza w Europie i druga na świecie, demokratyczna konstytucja, uchwalona przez sejm w 1791 r., jako ustawa rządowa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązywała tylko przez jeden rok. Została...

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.