Pisane z pamięci

Dogma – Polish Holocaust!?

„Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie stanowczo potępia film Ruderman Family Foundation. Padają w nim słowa „Polish Holocaust” – „Polski Holokaust”, na które to...

Pamięci Ulmów!

Przez ostatnie dekady polskie elity ‘magdalenkowe’ powtarzały jak mantrę, iż należy odciąć się od przeszłości. Jest ona trudna i skomplikowana. Rachunki krzywd, dawniejszych i nowszych nikomu nastrojów nie poprawią – a w rzeczy...

Nie ulec prowokacji

„Niestety, mamy do czynienia z olbrzymią eskalacją konfliktu. Znów mamy dwie strony, które ze sobą nie rozmawiają i nie chcą siebie słuchać. W polskim Senacie nie zgłoszono żadnych poprawek do ustawy o IPN więc większość w Knesecie...

Kierunek Berlin!

“Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do ożywienia dialogu w różnych sferach. (…) Mówiąc w skrócie, linia podziału w Europie naszym zdaniem przebiega między liberalnymi demokracjami takimi jak Niemcy, Polska,...

“Czy Paryż jest wart mszy”?

„Nasza droga naprawy RP, dobrej zmiany, czasem ze względu na okoliczności jest kręta, ale to, o co was dzisiaj proszę (…) to zaufanie. Ufajcie, że idziemy drogą w tym samym kierunku, że nie ulegnie najmniejszej zmianie, że dojdziemy do...

“Alea iacta est!”

„Z przykrością stwierdzam, że nasze troski pogłębiły się. Przez dwa lata przyjęto w sumie 13 ustaw, które naruszają niezależność sędziów. Wspólnym mianownikiem jest polityczna kontrola jednej partii nad całym sądownictwem....

„Vivente rege“

„Perspektywa choćby częściowego wyzwolenia się Polski z kolonialnego statusu naszej gospodarki wobec silniejszych państw, przede wszystkim Niemiec, jest problemem, bowiem w dłuższej perspektywie polski budżet przejmie sporą część...

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.