FELIETONY

“Alleged Use”

Despite the allegations, the OPCW subsequently reported that it had carried out two inspections of Barzeh and Dummar facilities – which is also known as Jamraya – in February and November 2017 and not observed „any activities...

Rozważania Smoleńskie

Tragiczna katastrofa lotnicza w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku (pomijając nieznany być może czynnik mechaniczny) była wynikiem kilku równoległych procesów, których korzeni należy szukać w sowieckim podboju Polski, w roku 1939 i...

“The Memory Never Dies”

„To było 70 lat temu. Zabijano ich – wcześniej skrępowanych – strzałem w tył głowy. Tak, by krwi było mało. Później – ciągle z orłami na guzikach mundurów – kładziono w głębokich dołach. Tu, w Katyniu, takich śmierci...

“Zawrót głowy od sukcesów”?

Zachowanie rządzącej partii w ostatnich trzech-czterech miesiącach jest – niestety – doskonałą ilustracją dawnych ostrzeżeń tow. Lenina, kierowanych do aktywu WKP(b). W samej rzeczy, postronny obserwator polskiej polityki...

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.