BUDŻET FEDERALNY 2017

22 marca Minister Finansów Bill Morneau ogłosił nowy Federalny Budżet zatytułowany „Budując mocną średnią klasę”. Nawiązuje w nim do wielu zagadnień poruszanych w liberalnej platformie wyborczej jak i do Federalnego Budżetu z ostatniego roku. Spodziewany deficyt budżetu państwa to $23 mld za rok fiskalny 2016-17 i $28,5 mld. za 2017-18 rok.
canada:budgetW dzisiejszym artykule przedstawiam najważniejsze punkty poruszone w wystąpieniu ministra Bill Morneau dotyczące bezpośrednio przeciętnego obywatela.
Nowy budżet przeznacza około $5.2 mld na podniesienie umiejętności zawodowych oraz ukierunkowanie rynku pracy. W związku z postępem i szybkimi zmianami w świecie technologii, wzrasta nieustannie zapotrzebowanie na coraz to nowe zawody, konieczność przekwalifikowania się, jak również podnoszenie swoich umiejętności zawodowych.
Rząd stara się pozytywnie wpłynąć na kształtowanie nowych kadr pracowniczych w rozwijających się sektorach gospodarki. Poprzez dużo łatwiejszy dostęp do tanich studenckich pożyczek próbuje nakłonić niepracujących Kanadyjczyków, do powrotu do szkoły lub zmiany kwalifikacji i to bez rezygnacji z unemployment insurance.  Młodych ludzi, wkraczających dopiero w świat dorosłych zachęca się do wyboru kariery w inżynierii, technologii czy nawet w zawodach związanych z matematyką.
Liberałowie nie tylko starają się pomóc Kanadyjczykom przygotować się do nowych zawodów, ale również próbują stwarzać odpowiednie warunki dla rozwoju gospodarce. W tym celu z budżetu federalnego przeznaczono na innowacje, na następne 5 lat blisko $3 mld. Dotyczy to szczególnie sześciu sektorów, które według rządu spowodują wzrost gospodarczy i wykreują wiele dobrze płatnych zawodów. Do tych sektorów zaliczył m.in. zaawansowaną technologicznie produkcję przemysłową, clean technology, dział rolniczo-spożywczy, ochronę zdrowia i bio-sciences.
To co do tej pory napisałem o budżecie, prawdopodobnie nie do końca pomoże przeciętnemu kanadyjskiemu pracownikowi, zwykłemu robotnikowi, fryzjerce, rolnikowi czy jego rodzinie. Wydaje się to być zwykłą retoryką, często nadużywanąprzez liberałów. Czy te działania okażą się skuteczne, pokaże czas i ewentualnie odpowiednio skoryguje.
Z innych, wydaje mi się bardziej przyziemnych, spraw minister finansów zobowiązał się przeznaczyć $7 mld przez następne 10 lat na opiekę nad starszymi i chorymi oraz dostęp do niedrogich żłobków i przedszkoli. Ma to ułatwić kobietom szybki powrót do pracy zawodowej. Fundusze z tej samej puli pomogą również tym, którzy opiekują się osobami chorymi czy starszymi w swojej rodzinie. Według liberałów zamierzeniem jest zwiększenie udziału kobiet w sile roboczej (workforce).
Wracając do zmian w opiece nad chorymi i niepelnosprawnymi, to nowe propozycje starają się uprościć dotychczasowy system, wprowadzając jeden Canada Caregiver Credit. Ten nowy kredyt ma w zamiarze pomóc najbardziej potrzebującym, jak również dać korzyści podatkowe osobom, które ze względu na dochody, dotychczas nie kwalifikowaly się na tego typu pomoc.
Nowy kredyt w wysokości $6,883 na 2017r będzie związany z wydatkami na opiekę nad krewnymi z przewlekłymi chorobami i osobami starszymi. Dotyczy to rodziców, rodzeństwa, starszych dzieci i innych ściśle określonych krewnych. Kredyt podatkowy w wysokości $2,150 na 2017 r będzie związany z wydatkami na opiekę nad współmałżonkiem i niepełnoletnimi dziećmi.
Poruszając sprawy opieki społeczniej chciałbym również wspomnieć o tzw. Disability Tax Credit Certification, który dodaje pielęgniarki do listy personelu medycznego uprawnionego do wydawania świadectw uprawniających do disability tax credit.
Poza tym Kanadyjczycy mogą się spodziewać wzrostu w składce na Unemployment  Insurance. do $1.68 za każde $100 zarobku. Nowy budżet uderza również po kieszeni przeciętnego obywatela przez wyeliminowanie kredytu podatkowego za korzystanie z publicznej komunikacji. Dotychczasowy transit tax credit, który wynosił 15% zostaje od pierwszego lipca tego roku zniesiony.
Podatki za papierosy i alkohol wzrastają. Korzystanie z Ubera, czy innych form wspólnych środków komunikacyjnych ma być opodatkowane podobnie jak dotychczas to było w przypadku tradycyjnych taxi.
Oczywiście tematy poruszone w tym artykule są tylko małą częścią spraw, przedstawionych w expose ministra finansów.  Może się okazać, że równie ważne, może nawet ważniejsze są sprawy, o których nie wspomniał Bill Morneau. Związane jest to w dużym stopniu z sytuacją polityczną i gospodarczą zaistniałą po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że w momencie, gdy sytuacja ustabilizuje się, możemy się spodziewać dalszych zmian w Federalnym Budżecie.
Jerzy Malarski
Mortgage agent
Core Capital Partners Lic. # 12497

416.220.7798

• jerzy@jerzymalarski.com

• www.jerzymalarski.com

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.