Bank Kanady utrzymuje stopę

Bank centralny Kanady postanowił utrzymać swoją referencyjną stopę procentową na poziomie jednego procenta. Ten sam poziom utrzymywał się prawie przez cztery lata. BoC
Bank Kanady ogłosił o swojej ostatniej decyzji politycznej w środę. Utrzymuje swój cel dla stopy procentowej opartej na jednym stałym procenie. Jest to kryterium, wobec którego ustalana jest wysokość większości kredytów konsumpcyjnych.
Mimo, że większość ekonomistów nie oczekiwała zmiany tempa, wybór brzmienia komunikatu jest często dokładnie obserwowany w celu sprawdzenia, czy bank centralny jest skłonny do podwyżki stóp lub cięcia, czy i kiedy zdecyduje się działać.
Zamiast sugerować, że podwyżki stóp są już na horyzoncie, bank złagodził swoje brzmienie i zasugerował, że nie spieszy się do podwyżki stóp oraz podał czy i kiedy zdecyduje się działać.

Oświadczenie brzmiało – „Bank jest neutralny w odniesieniu do czasu i kierunku kolejnej zmiany kursu polityki, która będzie zależeć od nowych informacji, wpływających na poglądy i oceny ryzyka”. „Oczekuje się, że gospodarka osiągnie pełną zdolność do około połowy 2016 roku.”
Zastosowanie przez bank słowa „neutralny” było nowym dodatkiem do strategicznej decyzji o wysokości stopy, ale w dokumencie towarzyszącym, tzw. raporcie polityki pienięż- nej, jest jasne, że bank uważa, że ​​jesteśmy w nowym świecie, gdzie stopy procentowe będą znacznie niższe niż jesteśmy przyzwyczajeni, i to na znacznie dłużej.
Jesteśmy jeszcze daleko od domu – powiedział szef Bank of Canada Stephen Poloz (na zdjęciu). Nasza gospodarka rośnie powoli,  przed nami jeszcze długa droga. Istnieje konsensus, że stopy procentowe będą nadal niższe niż byliśmy przyzwyczajeni do tego w przeszłości. ”
Dolar kanadyjski początkowo spadł po ogłoszeniu tych rewelacji do czasu publikacjipełnego 23-stronicowego raport banku. Potem różnica została całkowicie strawiona przez rynek i loonie jest tam, gdzie to był wcześniej – nieco poniżej 93 centów amerykańskich.

Pomimo presji aby pozostać neutralnym, było kilka przesłanek, że prognozy banku będą nieco bardziej pesymistyczne. Bank of Canada odjął jedną dziesiątą punktu procentowego od swoich prognoz wzrostu PKB w krótkim okresie – do 2,2 i 2,4 procent, w tym roku i następnym.

„W związku z tym oczekuje się, że gospodarka osiągnie pełną zdolność do około połowy 2016, nieco później niż przewidywano w kwietniu”, podał bank.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.