9.10.2015 – 15.10.2015

PIĄTEK 09.10.2015
0.00 Świat się kręci
0.50 Konkurs Pianistyczny im. Chopina
1.30 Bukolandia – odc. 1
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (840)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 66
7.25 M jak miłość – odc. 1151
8.25 Uwikłani – odc. 6
9.20 Lato Zet i Dwójki 2015
10.20 Kocham Kino – magazyn
10.55 Załoga Eko – Na tropie tajemnic
11.20 Polonia w Komie – (840)
11.30 Teleexpress
11.55 KabareTOP
12.25 Konkurs Pianistyczny im. Chopina
13.00 Na sygnale – odc. 66
13.30 Reportaż
13.45 Dobranocka – Straszny film 14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 600
15.50 Polonia w Komie – (841)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Sublokator – komedia
19.15 Bukolandia – odc. 1
19.45 Dobranocka – Straszny film
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 600
21.45 Na sygnale – odc. 66
22.10 Audycje Komitetów Wyborczych
22.27 Audycje Komitetów Wyborczych
22.35 Polonia 24
23.05 Halo Polonia; magazyn
23.55 Polonia w Komie – (841)
0.05 Zakończenie dnia
SOBOTA 10.10.2015
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1261
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1262
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1263
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1264
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Polonia w Komie
5.20 Polonia 24
5.50 Halo Polonia; magazyn
6.50 Pamiętaj o mnie
7.10 Ojciec Mateusz – odc. 164
8.00 Na dobre i na złe – odc. 600
8.55 Audycje Komitetów Wyborczych
9.12 Audycje Komitetów Wyborczych
9.20 Konkurs Pianistyczny im. Chopina
10.00 Kulturalni PL – (266); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1152
12.45 Gala Nagród TOTUS 2015
13.45 Dobranocka – Kulfon
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.35 Orędzie
14.50 Strażacy – odc. 1/10
15.40 Pamiętaj o mnie
16.05 Audycje Komitetów Wyborczych
16.22 Audycje Komitetów Wyborczych
16.35 Psy 2. Ostatnia krew
18.20 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (277)
18.50 M jak miłość – odc. 1152
19.45 Dobranocka – Kulfon
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.30 Orędzie
20.40 Strażacy – odc. 1/10
21.40 Pamiętaj o mnie
22.00 Audycje Komitetów Wyborczych
22.17 Audycje Komitetów Wyborczych
22.30 Psy 2. Ostatnia krew
0.10 Retromania – /2/
0.35 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 11.10.2015
0.40 Kobieta pracująca
1.40 Lidzbarskie Wieczory Humoru
2.30 Polska z Miodkiem
2.40 Astronarium
3.05 Załoga Eko – Na tropie tajemnic
3.35 Ziarno – Dzień Papieski
5.35 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Światowe Dni Młodzieży
6.20 Pod Tatrami; cykl reportaży
6.30 Syzyfowe prace – odc. 5/6 – 1892
7.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
7.55 Francis Goya
8.25 Retromania – /3/
8.55 Audycje Komitetów Wyborczych
9.12 Audycje Komitetów Wyborczych
9.25 Okrasa łamie przepisy
10.00 Koncert Dnia Papieskiego
10.55 Tańczący z naturą
11.25 Polska z Miodkiem
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1153
12.50 Racja stanu – (19)
13.25 Gwiazdy, hity, historie
13.45 Dobranocka – Król Maciuś I
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 109
15.40 Pamiętaj o mnie
16.00 Audycje Komitetów Wyborczych
16.17 Audycje Komitetów Wyborczych
16.30 Teatr Telewizji – Dziady cz. 1
18.15 Racja stanu – (19)
18.45 Polska z Miodkiem
18.50 M jak miłość – odc. 1153
19.45 Dobranocka – Król Maciuś I
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 109
21.40 Teatr Telewizji – Dziady cz. 1
23.25 Pamiętaj o mnie
23.40 Tańczący z naturą
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 12.10.2015
0.15 Racja stanu – (19)
0.45 Gwiazdy, hity, historie
1.05 Regiony z Historią – Pułtusk
1.25 Magiczne drzewo – odc. 7 – Para
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (841)
5.05 Tańczący z naturą
5.35 Kulturalni PL – (266); magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1265
7.25 Ranczo – odc. 109
8.25 Teatr Telewizji – Dziady cz. 1
10.25 WOK – Wszystko o Kulturze
10.55 Rezydencja – odc. 18
11.20 Polonia w Komie – (841)
11.30 Teleexpress
11.55 Sztuka życia – odc. 92
12.25 Naszaarmia.pl – odc. 182
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1265
13.25 Regiony z Historią
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Cisza nad rozlewiskiem – 2/13
15.50 Polonia w Komie – (842)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 TOMASZ LIS NA ŻYWO
18.45 Rezydencja – odc. 18
19.15 Magiczne drzewo – odc. 7
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Cisza nad rozlewiskiem – 2/13
21.35 Polonia w Komie – (842)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1265
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Sztuka życia – odc. 92
0.05 Zakończenie dnia
WTOREK 13.10.2015
0.05 Świat się kręci
1.00 E – lementarz; magazyn
1.25 Rodzina Leśniewskich – odc. 6/7
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (842)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1266
7.25 Strażacy – odc. 1/10
8.20 TOMASZ LIS NA ŻYWO
9.15 Zapiski Łazęgi – Gryficka Rega
9.25 Astronarium
10.00 Hala odlotów
10.55 Rezydencja – odc. 19
11.20 Polonia w Komie – (842)
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem
11.53 Nożem i widelcem – odc.
12.05 Alchemia zdrowia i urody
12.20 Reporter Polski; magazyn
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1266
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Świat Pacyka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 165
15.40 Polska z Miodkiem – (5)
15.50 Polonia w Komie – (843)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.35 Wygrać z przeznaczeniem
18.45 Rezydencja – odc. 19
19.15 Rodzina Leśniewskich – 6/7
19.45 Dobranocka – Świat Pacyka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 165
21.35 Polonia w Komie – (843)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1266
22.10 Polska z Miodkiem
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Regiony z Historią – Pułtusk
0.00 Zakończenie dnia
ŚRODA 14.10.2015
0.00 Świat się kręci – /391/
0.50 Konkurs Pianistyczny im. Chopina
1.25 Znak Orła – odc. 1
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (843)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1267
7.25 Cisza nad rozlewiskiem – 2/13
8.25 Wygrać z przeznaczeniem
9.40 Jak to działa – odc. 79
10.10 Konkurs Pianistyczny im. Chopina
10.55 Rezydencja – odc. 20
11.20 Polonia w Komie – (843)
11.30 Teleexpress
11.55 Okrasa łamie przepisy
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1267
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Fortele Jonatana
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Egzamin z życia – odc. 41
15.50 Polonia w Komie – (844)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Witajcie w bezdomności
18.45 Rezydencja – odc. 20
19.15 Znak Orła – odc. 1
19.45 Dobranocka – Fortele Jonatana
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 41
21.35 Polonia w Komie – (844)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1267
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Wilnoteka; magazyn
23.55 Zapiski Łazęgi
0.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 15.10.2015
0.05 Świat się kręci – /392/
1.05 Flesz historii – odc. 255
1.25 Gwiezdny Pirat – odc. 5/7
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (844)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1268
7.25 M jak miłość – odc. 1152
8.20 Egzamin z życia – odc. 41
9.15 Wilnoteka; magazyn
9.40 Witajcie w bezdomności
10.35 Ex Libris – odc. 228
10.55 Rezydencja – odc. 21
11.20 Polonia w Komie – (844)
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem – (6); felieton
11.55 Makłowicz w podróży
12.25 Saga rodów – Ród Czarneckich
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1268
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Dobromir –
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.55 Uwikłani – odc. 7
15.50 Polonia w Komie – (845)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Pitbull – odc. 28
18.30 Polska z Miodkiem
18.45 Rezydencja – odc. 21
19.15 Gwiezdny Pirat – odc. 5/7
19.45 Dobranocka – Dobromir
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Uwikłani – odc. 7
21.35 Polonia w Komie – (845)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1268
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Saga rodów – Ród Czarneckich
0.00 Polska z Miodkiem – (6); felieton
0.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 16.10.2015
0.05 Świat się kręci – /393/; widowisko publicystyczne
0.55 Reportaż polonijny
1.30 Bukolandia – odc. 2 – Turydlaki; serial animowany
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: 8.05, 8.55, 9.40 Pogoda
4.55 Polonia w Komie – (845)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 67 „Ratujcie naszą mamę!” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.25 M jak miłość – odc. 1153
8.25 Uwikłani – odc. 7* – Agnieszka – w spirali długu –  txt. str. 777; serial kryminalny TVP
9.20 Lato Zet i Dwójki 2015 – (1) Gdańsk; koncert
10.20 Kocham Kino – magazyn filmowy Grażyny Torbickiej (10.10.2015)
10.55 Załoga Eko – Na tropie tajemnic przyrody – odc. 6 – Piękne murawy; magazyn
11.20 Polonia w Komie – (845)
11.30 Teleexpress
11.55 KabareTOP czyli kabaretowa lista przebojów – (31); program rozrywkowy
12.25 Reportaż polonijny
12.55 Na sygnale – odc. 67 „Ratujcie naszą mamę!” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Cafe Historia – Reklama a historia; program publicystyczny
13.45 Dobranocka – Film pod strasznym tytułem – odc. 2; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 601 – Lęki, lęki… –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
15.50 Polonia w Komie – (846)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Limuzyna Daimler – Benz –  txt. str. 777  91′; film sensacyjny kraj prod.Polska (1981); reż.:Filip Bajon; wyk.:Michał Bajor, Piotr Bajor, Vadim Glovna, Maja Komorowska, Tadeusz Łomnicki, Elżbieta Czyżewska, Janusz Gajos, Wojciech Pszoniak, Gustaw Holoubek, Henryk Machalica; 10.9
19.15 Bukolandia – odc. 2 – Turydlaki; serial animowany
19.45 Dobranocka za oceanem – Film pod strasznym tytułem – odc. 2; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 601 – Lęki, lęki…; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
21.45 Na sygnale – odc. 67 „Ratujcie naszą mamę!”; serial fabularyzowany TVP
22.10 Audycje Komitetów Wyborczych
22.27 Audycje Komitetów Wyborczych
22.35 Polonia 24
23.05 Halo Polonia; magazyn
23.55 Polonia w Komie – (846)
0.05 Zakończenie dnia
SOBOTA 17.10.2015
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1265
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1266
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1267
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1268
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: 8.05, 8.55, 9.40 Pogoda
5.20 Polonia 24
5.50 Halo Polonia; magazyn
6.50 Audycje Komitetów Wyborczych
7.07 Audycje Komitetów Wyborczych
7.20 Ojciec Mateusz – odc. 165 – Piotruś Pan (Ojciec Mateusz XIII odc. 5) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP
8.15 Na dobre i na złe – odc. 601 – Lęki, lęki… –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
9.10 Nieznane życie Jana Pawła II –  txt. str. 777  39′; film dokumentalny; reż.:Krzysztof Tadej
10.00 Kulturalni PL – (267); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (278)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1154
12.50 Lato Zet i Dwójki 2015 – (1) Słubice; koncert
13.45 Dobranocka – Kulfon co z ciebie wyrośnie – odc. 25 – Konkurs ogrodniczy; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Strażacy – odc. 2/10
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Audycje Komitetów Wyborczych
16.17 Audycje Komitetów Wyborczych
16.30 Uwaga – Premiera! – Chce się żyć –  txt. str. 777  106′; film obyczajowy kraj prod.Polska (2013); reż.:Maciej Pieprzyca; wyk.:Dawid Ogrodnik, Kamil Tkacz, Dorota Kolak, Arkadiusz Jakubik, Anna Nehrebecka, Katarzyna Zawadzka, Mikołaj Roznerski, Anna Karczmarczyk, Janusz Chabior; STEREO / DOLBY E, 10.9
18.20 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (278)
18.55 M jak miłość – odc. 1154
19.45 Dobranocka za oceanem – Kulfon co z ciebie wyrośnie – odc. 25 – Konkurs ogrodniczy; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Strażacy – odc. 2/10
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
22.07 Audycje Komitetów Wyborczych
22.20 Uwaga – Premiera! – Chce się żyć  106′; film obyczajowy kraj prod.Polska (2013); reż.:Maciej Pieprzyca; wyk.:Dawid Ogrodnik, Kamil Tkacz, Dorota Kolak, Arkadiusz Jakubik, Anna Nehrebecka, Katarzyna Zawadzka, Mikołaj Roznerski, Anna Karczmarczyk, Janusz Chabior; STEREO / DOLBY E, 10.9
0.10 Zakończenie dniaNIEDZIELA 18.10.2015
0.10 Nieznane życie Jana Pawła II  39′; film dokumentalny; reż.:Krzysztof Tadej
1.05 Smaki polskie – Indyk na szybko; magazyn kulinarny
1.25 RSC – Pożegnalny walc – Carpathia Festiwal 2015
2.25 XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina – podsumowanie III etapu
3.00 Polska z Miodkiem – (7); felieton
3.05 Załoga Eko – Na tropie tajemnic przyrody – odc. 7 – Przedszkole dla głuszca; magazyn
3.35 Ziarno – Biały Dunajec; magazyn
4.05 Syzyfowe prace – odc. 6/6 – 1893
5.00 Transmisja Mszy Świętej – z Sanktuarium Św Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Transmisja
7.00 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – Kronika – odc. 12
7.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
7.35 Las Story – odc. 12 –  txt. str. 777; cykl reportaży
8.00 XVIII Festiwal Operowo – Operetkowy Ciechocinek 2015 cz. 1
8.55 Audycje Komitetów Wyborczych
9.12 Audycje Komitetów Wyborczych
9.25 Okrasa łamie przepisy – Ryby z milickich stawów –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.50 XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina – podsumowanie III etapu
10.25 Retromania – /4/; magazyn muzyczny
10.55 Tańczący z naturą – Rogate dusze; cykl dokumentalny
11.25 Polska z Miodkiem – (7); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1155
12.50 Racja stanu – (20)
13.25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
13.45 Dobranocka – Król Maciuś Pierwszy s. I – odc. 12 – Urodzinowa parada (ep. 12 – La Parade); serial animowany kraj prod.Francja, Polska (2002)
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 110* (seria IX, odc. 6) – Boska cząstka
15.40 Audycje Komitetów Wyborczych
15.57 Audycje Komitetów Wyborczych
16.10 Teatr Telewizji – Dziady cz. 2  93′; spektakl teatralny kraj prod.Polska (1983); reż.:Konrad Swinarski; wyk.:Jerzy Trela, Anna Polony, Andrzej Kozak, Jerzy Stuhr, Wiktor Sadecki, Roman Stankiewicz, Izabela Olszewska, Zygmunt Józefczak, Anna Dymna, Tadeusz Malak
17.55 Racja stanu – (20)
18.25 Gwiazdy, hity, historie – Zbigniew Wodecki; magazyn muzyczny
18.40 Polska z Miodkiem – (7); felieton
18.50 M jak miłość – odc. 1155
19.45 Dobranocka za oceanem – Król Maciuś Pierwszy s. I – odc. 12 – Urodzinowa parada (ep. 12 – La Parade) kraj prod.Francja, Polska (2002)
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 110* (seria IX, odc. 6) – Boska cząstka
21.40 Teatr Telewizji – Dziady cz. 2  93′; spektakl teatralny kraj prod.Polska (1983); reż.:Konrad Swinarski; wyk.:Jerzy Trela, Anna Polony, Andrzej Kozak, Jerzy Stuhr, Wiktor Sadecki, Roman Stankiewicz, Izabela Olszewska, Zygmunt Józefczak, Anna Dymna, Tadeusz Malak
23.25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
23.40 Tańczący z naturą – Rogate dusze; cykl dokumentalny
0.10 Zakończenie dnia

WTOREK 22.09.2015
0.05 Świat się kręci – /375/; widowisko publicystyczne; STEREO, 10.9
1.00 Flesz historii – odc. 252; cykl reportaży; STEREO, 10.9
1.25 Rodzina Leśniewskich – odc. 3/7 – Demostenes –  txt. str. 777; serial przygodowy TVP; STEREO
2.00 Pytanie na śniadanie; STEREO, 10.9
4.55 Polonia w Komie – (827); STEREO, 10.9
5.05 Polonia 24; STEREO, 10.9
5.35 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
6.30 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 8; STEREO, 10.9
6.35 Wiadomości; STEREO, 10.9
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1254 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
7.25 Wiedźmy – odc. 11/13 – Lokal numer 13 –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO, 10.9
8.20 TOMASZ LIS NA ŻYWO; talk-show; STEREO, 10.9
9.15 Zapiski Łazęgi – Trzygłów; felieton; STEREO, 10.9
9.25 Astronarium (4) – „Astronomia amatorska”; magazyn; STEREO, 10.9
9.55 Opole 2015 na bis /8/; koncert; STEREO, 10.9
10.55 Rezydencja – odc. 7 –  txt. str. 777; telenowela TVP; STEREO, 10.9
11.20 Polonia w Komie – (827); STEREO, 10.9
11.30 Teleexpress; STEREO, 10.9
11.50 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 8; STEREO, 10.9
11.50 Nożem i widelcem – odc. 91 Stek z sosem, owoce na ciepło z serkiem mascarpone; magazyn kulinarny; STEREO, 10.9
12.05 Alchemia zdrowia i urody; magazyn; 10.9
12.20 Reporter Polski; magazyn; STEREO, 10.9
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1254 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
13.25 Informacje kulturalne; informator kulturalny; STEREO, 10.9
13.45 Dobranocka – Tajemnica szyfru Marabuta – odc. 8 – Na tratwie; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
14.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
14.25 Sport; STEREO, 10.9
14.35 Pogoda; STEREO, 10.9
14.40 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 8; STEREO, 10.9
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 162 – Przed ślubem (Ojciec Mateusz XIII odc. 2) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP
15.50 Polonia w Komie – (828); STEREO, 10.9
16.05 Polonia 24; STEREO, 10.9
16.35 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
17.40 Tam gdzie nie kwitną jabłonie  55′; reportaż; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 12; W reportażu o życiu na Syberii opowiedzą, świadkowie tamtych wydarzeń, dziś już blisko dziewięćdziesięcioletni, w większości schorowani ludzie.
18.45 Rezydencja – odc. 7 –  txt. str. 777; telenowela TVP; STEREO, 10.9
19.15 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 8; STEREO, 10.9
19.20 Rodzina Leśniewskich – odc. 3/7 – Demostenes; serial przygodowy TVP; STEREO
19.45 Dobranocka za oceanem – Tajemnica szyfru Marabuta – odc. 8 – Na tratwie; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
20.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
20.25 Sport; STEREO, 10.9
20.30 Pogoda; STEREO, 10.9
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 162 – Przed ślubem (Ojciec Mateusz XIII odc. 2) –  AD; serial kryminalny TVP
21.35 Polonia w Komie – (828); STEREO, 10.9
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1254; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
22.20 Polonia 24; STEREO, 10.9
22.50 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
23.40 Nad Niemnem – Magazyn Polaków na Białorusi; STEREO, 10.9
23.55 Zapiski Łazęgi – Trzygłów; felieton; STEREO, 10.9
0.05 Zakończenie dnia

ŚRODA 23.09.2015
0.05 Świat się kręci – /376/; widowisko publicystyczne; STEREO, 10.9
1.00 Współpraca w wierze; reportaż; STEREO, 10.9
1.25 Ucieczka – wycieczka – odc. 3/5 Tyle różnych spraw –  txt. str. 777; serial TVP; Bez ograniczeń wiekowych
2.00 Pytanie na śniadanie; STEREO, 10.9
4.55 Polonia w Komie – (828); STEREO, 10.9
5.05 Polonia 24; STEREO, 10.9
5.35 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
6.30 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 5; STEREO, 10.9
6.35 Wiadomości; STEREO, 10.9
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1255 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
7.25 Nad rozlewiskiem… – odc. 12/13 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
8.25 Tam gdzie nie kwitną jabłonie  55′; reportaż; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 12; W reportażu o życiu na Syberii opowiedzą, świadkowie tamtych wydarzeń, dziś już blisko dziewięćdziesięcioletni, w większości schorowani ludzie.
9.30 Jak to działa – Farby odc. 87 –  txt. str. 777; magazyn; STEREO, 10.9
9.55 Opole 2015 na bis /6/; koncert; STEREO, 10.9
10.55 Rezydencja – odc. 8 –  txt. str. 777; telenowela TVP; STEREO, 10.9
11.20 Polonia w Komie – (828); STEREO, 10.9
11.30 Teleexpress; STEREO, 10.9
11.50 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 5; STEREO, 10.9
11.55 Okrasa łamie przepisy – Na klopsy do Iławy –  txt. str. 777; magazyn kulinarny; STEREO, 10.9
12.25 Studio Wschód – Polacy na Syberii; program publicystyczny; STEREO, 10.9
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1255 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
13.25 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn kraj prod.Litwa (2015); STEREO, 10.9
13.45 Dobranocka – Fortele Jonatana Koota – odc. 10 – Duchy puszczy; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
14.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
14.30 Sport; STEREO, 10.9
14.40 Pogoda; STEREO, 10.9
14.45 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 5; STEREO, 10.9
14.50 Egzamin z życia – odc. 38; serial TVP; STEREO, 10.9
15.50 Polonia w Komie – (829); STEREO, 10.9
16.05 Polonia 24; STEREO, 10.9
16.35 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
17.40 Po prostu – program Tomasza Sekielskiego
18.45 Rezydencja – odc. 8 –  txt. str. 777; telenowela TVP; STEREO, 10.9
19.10 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 5; STEREO, 10.9
19.15 Ucieczka – wycieczka – odc. 3/5 Tyle różnych spraw; serial TVP; Bez ograniczeń wiekowych
19.45 Dobranocka za oceanem – Fortele Jonatana Koota – odc. 10 – Duchy puszczy; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
20.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
20.25 Sport; STEREO, 10.9
20.35 Pogoda; STEREO, 10.9
20.45 Egzamin z życia – odc. 38; serial TVP; STEREO, 10.9
21.35 Polonia w Komie – (829); STEREO, 10.9
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1255; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
22.20 Polonia 24; STEREO, 10.9
22.50 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
23.40 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn kraj prod.Litwa (2015); STEREO, 10.9
23.55 Zapiski Łazęgi – Gmina Warnice; felieton; STEREO, 10.9
0.05 Zakończenie dnia

CZWARTEK 24.09.2015
0.05 Świat się kręci – /377/; widowisko publicystyczne; STEREO, 10.9
1.05 E – lementarz; magazyn; STEREO, 10.9
1.25 Gwiezdny Pirat – odc. 2/7 – Żywodąb –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 7
2.00 Pytanie na śniadanie; STEREO, 10.9
4.55 Polonia w Komie – (829); STEREO, 10.9
5.05 Polonia 24; STEREO, 10.9
5.35 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
6.30 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 6; STEREO, 10.9
6.35 Wiadomości; STEREO, 10.9
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1256 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
7.25 M jak miłość – odc. 1146 –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO, 10.9
8.20 Egzamin z życia – odc. 38; serial TVP; STEREO, 10.9
9.10 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn kraj prod.Litwa (2015); STEREO, 10.9
9.30 Rezydencja – odc. 9 –  txt. str. 777; telenowela TVP; STEREO, 10.9
10.00 Wystąpienie papieża Franciszka w Kongresie Stanów Zjednoczonych; relacja
11.05 Ex Libris – odc. 225; magazyn; STEREO, 10.9
11.20 Polonia w Komie – (829); STEREO, 10.9
11.30 Teleexpress; STEREO, 10.9
11.45 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 6; STEREO, 10.9
11.55 Makłowicz w podróży – Podróż 37 Norwegia (137) Jej fiordowska mość; magazyn kulinarny; STEREO, 10.9
12.25 Sprawiedliwi wśród Nas – Maria i Anna; film dokumentalny; STEREO, 10.9
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1256 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
13.25 Informacje kulturalne; informator kulturalny; STEREO, 10.9
13.45 Dobranocka – Pomysłowy Dobromir – odc. 9/20 – Sposoby na ciężary; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
14.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
14.25 Sport; STEREO, 10.9
14.40 Pogoda; STEREO, 10.9
14.45 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 6; STEREO, 10.9
14.55 Uwikłani – odc. 4* – Iza – w obronie własnej –  txt. str. 777; serial kryminalny TVP
15.50 Polonia w Komie – (830); STEREO, 10.9
16.05 Polonia 24; STEREO, 10.9
16.35 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
17.40 Pitbull – odc. 26 –  txt. str. 777; serial policyjny TVP; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 16
18.30 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Kozłówka; reportaż; STEREO, 10.9
18.45 Rezydencja – odc. 9 –  txt. str. 777; telenowela TVP; STEREO, 10.9
19.10 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 6; STEREO, 10.9
19.15 Gwiezdny Pirat – odc. 2/7 – Żywodąb; serial TVP; Dla małoletnich od lat 7
19.45 Dobranocka za oceanem – Pomysłowy Dobromir – odc. 9/20 – Sposoby na ciężary; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
20.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
20.25 Sport; STEREO, 10.9
20.35 Pogoda; STEREO, 10.9
20.45 Uwikłani – odc. 4* – Iza – w obronie własnej; serial kryminalny TVP
21.35 Polonia w Komie – (830); STEREO, 10.9
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1256; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
22.20 Polonia 24; STEREO, 10.9
22.50 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
23.40 Sprawiedliwi wśród Nas – Maria i Anna; film dokumentalny; STEREO, 10.9
0.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 25.09.2015
0.05 Świat się kręci – /378/; widowisko publicystyczne; STEREO, 10.9
0.55 Polskie historie. Katar  23′; reportaż; STEREO, 10.9
1.30 Mordziaki – Wszyscy za jednego odc. 8; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
2.00 Pytanie na śniadanie; STEREO, 10.9
4.55 Polonia w Komie – (830); STEREO, 10.9
5.05 Polonia 24; STEREO, 10.9
5.35 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
6.30 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 7; STEREO, 10.9
6.35 Wiadomości; STEREO, 10.9
6.50 Na sygnale – odc. 64 „Pole rażenia” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP; STEREO, 10.9
7.25 M jak miłość – odc. 1147 –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO, 10.9
8.25 Uwikłani – odc. 4* – Iza – w obronie własnej –  txt. str. 777; serial kryminalny TVP
9.20 150 lat Katowic (1); widowisko; STEREO, 10.9
10.20 Kocham Kino – magazyn filmowy Grażyny Torbickiej; STEREO, 10.9
10.55 Załoga Eko – Na tropie tajemnic przyrody – odc. 3 – Co to są mechowiska?; magazyn; STEREO, 10.9
11.20 Polonia w Komie – (830); STEREO, 10.9
11.30 Teleexpress; STEREO, 10.9
11.50 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 7; STEREO, 10.9
11.55 Podróż życia – /12/; teleturniej; STEREO, 10.9
12.25 Polskie historie. Katar; reportaż; STEREO, 10.9
12.55 Na sygnale – odc. 64 „Pole rażenia” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP; STEREO, 10.9
13.25 Cafe Historia – Uchodźcy; program publicystyczny; STEREO, 10.9
13.45 Dobranocka – Przygody Kota Filemona – Turniej, odc. 25; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
14.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
14.30 Sport; STEREO, 10.9
14.35 Pogoda; STEREO, 10.9
14.45 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 7; STEREO, 10.9
14.50 Na dobre i na złe – odc. 598 – Zapomnieć –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
15.50 Polonia w Komie – (831); STEREO, 10.9
16.05 Polonia 24; STEREO, 10.9
16.35 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
17.40 Krajobraz po bitwie –  txt. str. 777  101′; dramat kraj prod.Polska (1970); reż.:Andrzej Wajda; wyk.:Daniel Olbrychski, Stanisława Celińska, Aleksander Bardini, Tadeusz Janczar, Zygmunt Malanowicz, Mieczysław Stoor; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 16
19.20 Łamigłówka – Województwo Podkarpackie 7; STEREO, 10.9
19.25 Baśnie i bajki polskie – Szewczyk Dratewka; film animowany; STEREO
19.45 Dobranocka za oceanem – Przygody Kota Filemona – Turniej, odc. 25; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
20.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
20.25 Sport; STEREO, 10.9
20.30 Pogoda; STEREO, 10.9
20.45 Na dobre i na złe – odc. 598 – Zapomnieć; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
21.45 Na sygnale – odc. 64 „Pole rażenia”; serial fabularyzowany TVP; STEREO, 10.9
22.10 Polonia w Komie – (831); STEREO, 10.9
22.20 Polonia 24; STEREO, 10.9
22.50 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
23.40 Las Story – odc. 9; cykl reportaży; STEREO, 10.9
0.05 Zakończenie dnia

SOBOTA 26.09.2015
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1253; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1254; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1255 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1256 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
2.00 Pytanie na śniadanie; STEREO, 10.9
5.20 Polonia 24; STEREO, 10.9
5.50 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 10.9
6.40 Łamigłówka – Zagadka /123/; Bez ograniczeń wiekowych
6.50 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, 10.9
7.10 Ojciec Mateusz – odc. 162 – Przed ślubem (Ojciec Mateusz XIII odc. 2) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP
8.00 Na dobre i na złe – odc. 598 – Zapomnieć –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
9.00 Jerzy Stuhr. Sam ze sobą  54′; film dokumentalny; reż.:Marta Węgiel; STEREO, 10.9
10.00 Kulturalni PL – (264); magazyn; STEREO, 10.9
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (275); STEREO, 10.9
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress; STEREO, 10.9
11.55 M jak miłość – odc. 1148
12.50 Co nam w duszy gra – Lato – Fiesta; koncert; STEREO
13.45 Dobranocka – Kulfon co z ciebie wyrośnie – odc. 22 – Niegrzeczna przygoda; Bez ograniczeń wiekowych
14.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
14.25 Sport; STEREO, 10.9
14.35 Pogoda; STEREO, 10.9
14.45 Wiedźmy – odc. 12/13 – Jak struś z psem –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO, 10.9
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, 10.9
16.05 Zabij mnie, glino –  txt. str. 777  116′; film sensacyjny kraj prod.Polska (1987); reż.:Jacek Bromski; wyk.:Bogusław Linda, Piotr Machalica, Anna Romantowska, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Andrzej Grabarczyk, Tomasz Lengren, Maria Pakulinis, Piotr Fronczewski, Zbigniew Zamachowski, Marek Barbasiewicz; 10.9, Dla małoletnich od lat 16
18.05 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (275); STEREO, 10.9
18.30 Łamigłówka
18.40 M jak miłość – odc. 1148
19.35 VIII Światowe Spotkanie Rodzin z udziałem papieża Franciszka (VIII Światowe Spotkanie Rodzin z udziałem papieża Franciszka); relacja kraj prod.Polska, USA (2015), Transmisja
21.15 Wiadomości; STEREO, 10.9
21.35 Sport; STEREO, 10.9
21.40 Pogoda; STEREO, 10.9
21.55 Wiedźmy – odc. 12/13 – Jak struś z psem; serial TVP; STEREO, 10.9
22.45 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, 10.9
23.10 Tydzień z życia mężczyzny; film obyczajowy; STEREO, 10.9
0.40 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 27.09.2015
0.45 Jerzy Stuhr. Sam ze sobą  54′; film dokumentalny; reż.:Marta Węgiel; STEREO, 10.9
1.40 Smaki polskie – Sposób na kurczaka; magazyn kulinarny; STEREO, 10.9
1.55 Opole 2008 na bis – recital Ryszarda Rynkowskiego; koncert; STEREO, 10.9
2.25 Łamigłówka – Zagadka /123/; Bez ograniczeń wiekowych
2.35 Astronarium (4) – „Astronomia amatorska”; magazyn; STEREO, 10.9
3.00 Załoga Eko – Na tropie tajemnic przyrody – odc. 4 – Przemkowskie jelonki; magazyn; STEREO, 10.9
3.30 Syzyfowe prace – odc. 3/6 – 1885 – 1889 –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO, 10.9
4.30 Msza Beatyfikacyjna s. Klary Ludwiki Szczęsnej; STEREO, 10.9, Transmisja
6.20 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – Kronika odc. 9; STEREO, 10.9
6.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, 10.9
6.50 Las Story – odc. 9 –  txt. str. 777; cykl reportaży; STEREO, 10.9
7.10 Pod Tatrami –  „47 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich”; magazyn; STEREO, 10.9
7.20 Zabójczy ogień  51′; film dokumentalny; reż.:Jan Walencik; STEREO, 10.9
8.25 150 lat Katowic (2); widowisko; STEREO, 10.9
9.35 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia Borów Tucholskich –  txt. str. 777; magazyn kulinarny; STEREO, 10.9
10.05 Alchemia zdrowia i urody; magazyn; 10.9
10.25 Retromania – /1/; magazyn muzyczny; STEREO, 10.9
10.55 Tańczący z naturą – Dubeltowy wypas  25′; cykl dokumentalny; STEREO, 10.9
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress; STEREO, 10.9
11.55 M jak miłość – odc. 1149
12.50 Racja stanu – (17); STEREO, 10.9
13.25 Gwiazdy, hity, historie – Czesław Niemen; magazyn muzyczny; STEREO, 10.9
13.45 Dobranocka – Król Maciuś Pierwszy s. I – odc. 9 – Żadnych całusów (ep. 9 – Pas de bisous); serial animowany kraj prod.Francja, Polska (2002); STEREO
14.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
14.25 Sport; STEREO, 10.9
14.30 Pogoda; STEREO, 10.9
14.45 Ranczo – odc. 107* (seria IX, odc. 3) – W szponach zdrowia –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, 10.9
16.00 Msza święta na zakończenie VIII Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii. (Msza święta na zakończenie VIII Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii.); relacja kraj prod.USA, Polska (2015)
18.05 Racja stanu – (17); STEREO, 10.9

18.40 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – Kronika odc. 9; STEREO, 10.9
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1149
19.45 Dobranocka za oceanem – Król Maciuś Pierwszy s. I – odc. 9 – Żadnych całusów (ep. 9 – Pas de bisous); serial animowany kraj prod.Francja, Polska (2002); STEREO
20.00 Wiadomości; STEREO, 10.9
20.25 Sport; STEREO, 10.9
20.30 Pogoda; STEREO, 10.9
20.40 Ranczo – odc. 107* (seria IX, odc. 3) – W szponach zdrowia; serial obyczajowy TVP; STEREO, 10.9
21.40 Teatr Telewizji – Nie – Boska komedia; spektakl teatralny
23.45 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, 10.9
0.00 Tańczący z naturą – Dubeltowy wypas  25′; cykl dokumentalny; STEREO, 10.9
0.25 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.