78. Rocznica Mordu Katyńskiego i 8. Rocznica Tragedii Smoleńskiej

Uroczystości upamiętniające 78 rocznicę Mordu Katyńskiego i 8 rocznicę Tragedii Smoleńskiej, zorganizowane przez Okręg Toronto KPK, odbyły się 15 kwietnia 2018.
O godz.11:00 w kościele św. Kazimierza odprawiona została uroczysta Msza św. Mszy Świętej przewodniczył o. Wojciech Kurzydło OMI, proboszcz parafii, który przedstawił intencję Eucharystii i wygłosił homilię. W liturgii udział wzięły poczty sztandarowe orga- nizacji kongresowych, Placówki 114 SWAP, 2 Korpusu 8 Armii, Koła 20 SPK, Royal Canadian Legion Br. 621 im. W. Andersa, Szczepu Podhale ZHP, Szczepu „Millenium” ZHR, weterani, przedstawiciele rządu polskiego i kanadyjskiego, reprezentanci organizacji polonijnych, Rycerze Kolumba.

 

Po Mszy św. nastąpił przemarsz ulicą Roncesvalles Ave, prowadzony przez komendanta Pl.114 SWAP Krzysztofa Tomczaka w kierunku pomnika Katyńskiego, gdzie złożone zostały wieńce. Ceremonię prowadził prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk, a wartę honorową, z okolicznościowym emblematem, pełnili harcerze ze szczepu „Millenium” ZHR. Wieńce pod Tablicą Smoleńską złożyli Konsulat Generalny RP, posłowie federalni i ontaryjscy partii liberalnej, przedstawiciele partii konser- watywnej i Polonia dla Prawa i Sprawiedliwości. Pod Pomnikiem Katyńskim – Rodzina Katyńska, Konsulat Generalny RP, posłowie federalni i ontaryjscy partii liberalnej i konserwatywnej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Mississauga KPK, Związek Narodowy Polski w Kanadzie ZG i Gmina 1, Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło 20, Royal Canadian Air Force Association „Warszawa” #430, Royal Canadian Legion Br. 621 im. Wł. Andersa, Koło Pań „Nadzieja”, Towarzystwo Warszawskie, „Copernicus Lodge” i na końcu organizatorzy uroczystości, Okręg Toronto KPK.
Z powodu marznącego deszczu ze śniegiem i przenikliwego wiatru dalszy ciąg programu przebiegał w sali parafialnej kościoła św. Kazimierza, dokąd powrócono po złożeniu wieńców.
Zgromadzonych powitał prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk. Uroczystość rozpoczęto hymnami narodowymi w wykonaniu Teresy Klimuszko.
W uroczystości wzięłi udział: Konsul Generalny RP Krzysztof Grzelczyk, prezes KPK Władysław Lizoń, zastępca mera Toronto Stephen Holyday, posłowie federalni partii liberalnej Arif Virani i Peter Fonseca, posłowie ontaryjscy partii liberalnej Yvan Baker i Peter Milczyn, reprezentanci partii konserwatywnej: Ted Opitz i kandydatka Kinga Surma, organizacje polonijne.
W przemówieniach domagano się, aby Rosja przyjęła odpowiedzialność za zbrodnię katyńską.
Konsul Generalny K. Grzelczyk mówił, że odkąd odkryto zbrodnię katyńską, trzy lata po jej popełnieniu, szukamy prawdy i sprawiedliwości. Pomnik w Toronto postawiony w 1980 r. jest pierwszym na świecie pomnikiem katyńskim postawionym na terenie publicznym. Rosja przyznała się do zbrodni katyńskiej dopiero w 1990 r., ale nadal nie uznaje jej za ludobójstwo. Chciałbym aby Kanada i nasi sojusznicy na świecie byli z Polską w śledztwie smoleńskim. Wyraził wdzięczność dla Polonii za pomnik i podtrzymywanie pamięci o Katyniu, w czasach kiedy w Polsce zabronione było o tym mówić.
Prezes W. Lizoń podkreślił, jak ważna jest rola Kanady w nacisku na Rosję. Ta zbrodnia ludobójstwa w Katyniu i tragedia smoleńska powinny być wyjaśnione do końca, niezależnie od politycznej przynależności.
Zastępca mera S. Holyday należy do pokolenia, które nie zna wojny. Jego żona jest Polką i była na uroczystości odsłonięcia pomnika katyńskiego. Dziś więcej wie, rozumie i prosi, abyśmy nadal czcili i zachowywali pamięć o tych wydarzeniach i przekazywali tę wiedzę torontończykom.
Posłowie A. Virani i P. Fonseca z uwagą odnieśli się do prośby pana konsula RP o współpracę Kanady i Polską w szukaniu prawdy o Katyniu i Smoleńsku. A. Vrani zapewnił, że Rosja nie będzie już zagrożeniem dla Europy Wschodniej. Wyraził dumę z tego, że może reprezentować rząd kanadyjski wobec Polonii. Odczytał oświadczenie premiera Justina Trudeau o Katyniu i Smoleńsku.
Poseł P. Milczyn mówił, że o wolność musimy walczyć nieustannie. Nasza wolność to przelana krew. Pamięć o Katyniu i Smoleńsku musi być zachowana nie tylko w Kanadzie, ale na całym świecie. Odczytał list od premier Ontario, Kathleen Wynne, zakończony zapewnieniem, że Ontario jednoczy się z Polonią Kanadyjską w tym podniosłym dniu.
Poseł Yvan Baker rozumie jak straszne były nasze tragedie. Jego rodzina przeszła „Holodomor”, jej członkowie byli zabici przez NKWD. O tych, którzy zginęli trzeba pamiętać i trzeba ich czcić. Po to jest ten pomnik. Oznajmił, że dla uhonorowania ofiar Katynia, złożył poprzedniego dnia wniosek o przyjęcie przez Parlament Prowincji Ontario rezolucji uznającej Zbrodnię Katyńską za ludobójstwo.
Ted Opitz i Kinga Surma nie czują się gośćmi, lecz przyjaciółmi Polonii, którą reprezentują. T. Opitz stwierdził, że Stalin nie pogodził się z klęską w wojnie bolszewickiej i chciał pozbawić naród polski inteligencji. T. Opitz odczytał list od przywódcy partii konserwatywnej Kanady, Andrew Scheara. K. Surma – list od przywódcy Ontario, Douga Forda.
Prezes Juliusz Kirejczyk podziękował wszystkim za udział w uroczystości i zarządowi KPK OT za duże zaangażowanie i wkład pracy w jej przygotowanie.
Krystyna Sroczyńska,
Komisja Informacji KPK OT.

foto: Aniela Ganczak

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.