77. Rocznica Mordu Katyńskiego i 7. Rocznica Tragedii Smoleńskiej

Wiosną 1940 r. na rozkaz Sowieckiego Biura Politycznego i Jozefa Stalina, sowiecka tajna policja NKWD dokonała skrytobójczego mordu na polskiej elicie. Strzałem w tył głowy zabito około 22 tys. polskich więźniów wojennych, oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i intelektualiśtów zmobilizowanych na czas wojny. Zostali zakopani w masowych dołach w różnych miejscach na terenie Związku Sowieckiego, z których nie wszystkie zostaly jeszcze odkryte. Najwcześniej został odkryty las katyński pod Smoleńskiem. Katyń stał się symbolem mordu, odnoszącym się do wszystkich ofiar we wszystkich miejscach tej masakry.
10 kwiatnia 2010, w niezbadanej dotąd katastrofie samolotu polskich linii lotniczych pod Smoleńskiem, zginęła cała 96 osobowa delegacja z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i małżonką Marią oraz polską elitą państwową, udającą się do Katynia, aby oddać hołd pomordowanym w 70 rocznicę masakry.
Uroczystości dla uczczenia tych tragicznych rocznic, zorganizowane przez Okręg Toronto KPK, odbyły się 9 kwietnia 2017.


O godz. 11:00 w kościele św. Kazimierza odprawiona została Msza Św. przez o. Jacka Cydzika opiekuna duchowego Rodziny Radia Maryja, w asyście o. Jacka Nosowicza, proboszcza parafii. Była to Niedziela Palmowa. W liturgii udział wzięły poczty sztandarowe, weterani, harcerze, przedstawiciele rządów i organizacji polonijnych, Rycerze Kolumba, zespoł „Bialy Orzeł” z barwnymi palmami i znakomity chór. Homilia o. Jacka Cydzika, poświęcona niemal w całości zbrodni katyńśkiej, w powiązaniu ze zbrodnią dokonaną na Chrystusie, wywołała ogromne wrażenie na zgromadzonych. O. J. Cydzik podziękowal Okręgowi Toronto KPK za uroczystość, a my dziękujemy Ojcu za dobitną homilię i za prawdę o kłamstwie katyńskim.
Pochód prowadzony przez komendanta Pl. 114 SWAP, Krzysztofa Tomczaka, przeszedł ulicą Roncesvalles w kierunku pomnika katyńskiego, gdzie zgromadziła się ogromna liczba uczestników. Po raz pierwszy w uroczystości wzięła udzial premier Ontario Kathleen Wynne, a wraz z nią posłowie Yvan Baker i Peter Milczyn. Rząd federelany reprezentowali poslowie Arif Virani, Borys Wrzesnewskyj i James Maloney.
Uroczystość poprowadził Bartłomiej Habrowski, wiceprezes KPK OT. Hymny narodowe i modlitwa, odmówiona przez o. Jacka Nosowicza, poprzedziły dalszy ciąg programu.
Na początku złożono kwiaty i wieńce przy tablicy smoleńskiej. Wieńce przed pomnikiem katynskim składali: Rodzina Katyńska, Rząd Ontaryjski, Rząd Federalny, Konsul Generalny RP, Partia Nowych Demokratów Ontario, Zarząd Główny KPK, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Koło 20, Związek Narodowy Polski w Kanadzie ZG, Związek Polaków w Kanadzie, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, ZNPwK Gm1, Związek Harcerstwa Polskiego pgk, Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Pl 114, Organizacja Weteranów 2 Korpusu 8 Armii, Towarzystwo Warszawskie, Klub Seniora ptzy ZNPwK Gm1, Koło Pań „Nadzieja”, Toronto Warsaw Frienship Committee, Royal Canadian Air Force Association Skrzydło „Warszawa” #430, KPK Okręg Mississauga, KPK Okręg Toronto, Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego “Orzeł Strzelecki” w Kanadzie.
Apel poleglych z nazwiskami oficerów, zgłoszonych przez bliskie osoby z Toronto i okolic, czytali harcerze Justyna Terka ze szczepu „Rzeka” i Michał Chachura ze szczepu „Bałtyk”. Wartę przy pomniku pełniły harcerki ze szczepu „Szarotki”, Julianna Wiorek i Zofia Stec.
Po apelu poległych, długoletni członek orkiestry „Polonia Brass Band”, Andrzej Penkul odegrał na trąbce „Last Post”, a następnie, po raz pierwszy na tej uroczystości, „Boże coś Polskę”, pociągając wszystkich do śpiewu.
W przemówieniach, które nastąpiły, domagano się, aby Rosja przyjęła pełną odpowiedzialność za zbrodnię katyńską. Posel Peter Milczyn zapewnił, że naród polski nie jest sam i odczytał list od Kathleen Wynne, która musiała wcześniej wyjść. Poseł Arif Virani odczytał swoj list oraz list od premiera Kanady Justina Trudeau. Konsul Generalny RP Grzegorz Morawski złozył wyrazy szacunku dla Polonii Kanadyjskiej za postawienie pomnika katyńskiego w Toronto i przychodzenie pod ten pomnik od ponad 36 lat. Posłanka NDP Ontario Cheri DiNovo dziękowała za pamięć o pomordowanych.
Przewodniczący Rady Polonii Świata, Jan Cytowski odczytal list Ministra Obrony Narodowej, Antoniego Macierewicza, zatytułowany „Do wszystkich Polaków w Kanadzie” i przyslany na adres Małgorzaty Karbowskiej, prezes organizacji Polonia dla Prawa i Sprawiedliwości w Kanadzie. W liście tym Antoni Macierewicz mówi m.in. o trwającej walce nad ustaleniem nowych faktów dla odkrycia prawdy o odpowiedzialności za śmierć ofiar katastrofy smoleńskiej. Przez dlugi czas, do wyjaśnienia przyczyn katastrofy dążył, powołany przez niego, Zespół Parlamentarny. Dziś prace te realizuje, jako organ Panstwa Polskiego, Podkomisja ds. ponownego zbadania przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej.
Prezes KPK Władysław Lizoń poinformował o planowanej petycji do rządu federalnego Kanady, aby uznał zbrodnię katyńską za akt przeciwko ludzkości. Podziękowal Okręgowi Toronto KPK za uroczystość.

Krystyna Sroczyńska, KPK OT.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.